Chế độ demo
Mua
0.05
20.04.2021 17:06:11
0.91515
0.91454
0.91240
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 17:06:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91515
Dừng lỗ
0.91240
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
20.04.2021 12:46:35
0.91643
0.91454
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:46:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91643
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.04.2021 01:26:46
1.20363
1.20405
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 01:26:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20363
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20405
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.04.2021 01:26:41
1.20363
1.20405
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 01:26:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20363
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20405
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
19.04.2021 06:12:19
0.92093
0.91454
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 06:12:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92093
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
16.04.2021 10:10:07
0.92100
0.91454
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 10:10:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
15.04.2021 20:10:41
0.92283
0.91454
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 20:10:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92283
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
15.04.2021 15:59:38
0.92452
0.91454
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.09 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:59:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92452
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.91454
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
13.04.2021 08:01:13
0.70033
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.36 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 08:01:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
25.03.2021 17:25:11
0.69475
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.17 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 17:25:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
25.03.2021 08:02:16
149.105
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.15 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 08:02:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
149.105
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
18.02.2021 13:33:44
147.277
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.32 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 13:33:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
147.277
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
18.02.2021 07:29:46
146.664
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.38 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 07:29:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
146.664
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
17.02.2021 19:03:01
127.395
130.098
0.000
125.134
Lợi nhuận
-0.25 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 19:03:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
127.395
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.098
Chốt lời
125.134
Bán
0.01
17.02.2021 18:45:41
146.480
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.39 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 18:45:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
146.480
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
11.02.2021 03:42:29
144.564
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 03:42:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
144.564
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.02.2021 11:18:25
1.57041
1.55611
0.00000
1.59000
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 11:18:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.57041
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.55611
Chốt lời
1.59000
Mua
0.01
03.02.2021 16:27:13
1.57912
1.55611
0.00000
1.59000
Lợi nhuận
-0.18 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 16:27:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.57912
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.55611
Chốt lời
1.59000
Bán
0.01
27.01.2021 18:23:45
142.547
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.76 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 18:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.547
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
27.01.2021 14:10:11
142.346
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.78 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 14:10:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.346
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
26.01.2021 09:52:47
141.266
150.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.88 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 09:52:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.266
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.741
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
28.12.2020 18:42:02
1.28769
1.25795
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 18:42:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28769
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25795
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.11.2020 19:09:30
0.69096
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:09:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69096
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.11.2020 19:09:21
0.69089
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:09:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69089
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.11.2020 19:08:05
1.30995
1.25795
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:08:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30995
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25795
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.11.2020 19:08:00
1.30993
1.25795
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:08:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30993
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25795
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2020 02:54:27
0.69087
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 02:54:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69087
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2020 02:54:16
0.69088
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 02:54:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69088
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
19.11.2020 17:53:27
0.69013
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 17:53:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69013
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
16.11.2020 12:55:43
0.68641
0.71813
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 12:55:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68641
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
10.11.2020 17:36:36
0.68142
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:36:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68142
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
10.11.2020 17:36:34
0.68142
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:36:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68142
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
10.11.2020 16:37:51
0.94549
0.97336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 16:37:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.94549
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97336
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
10.11.2020 16:37:48
0.94550
0.97336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 16:37:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.94550
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97336
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
09.11.2020 18:16:19
0.68049
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.38 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 18:16:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68049
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
09.11.2020 18:16:18
0.68049
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.38 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 18:16:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68049
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:08
0.67724
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67724
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:05
0.67724
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67724
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:02
0.67725
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67725
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:52:12
0.67639
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:52:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:52:02
0.67639
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:52:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:55
0.67630
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67630
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:45
0.67650
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67650
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:30
0.67651
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67651
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:29
0.67651
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67651
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:28
0.67657
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67657
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 01:44:50
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 01:44:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 01:44:48
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 01:44:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 22:41:12
0.67611
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 22:41:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67611
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 22:41:10
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 22:41:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 20:03:22
0.67629
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 20:03:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67629
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 20:03:12
0.67626
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 20:03:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67626
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:47:11
0.67567
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:47:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67567
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:42:06
0.67528
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:42:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67528
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:35:40
0.67488
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:35:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67488
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:34:15
0.67478
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:34:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67478
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:24:10
0.67516
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:24:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67516
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:24:02
0.67512
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:24:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:23:59
0.67517
0.71813
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:23:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67517
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71813
Chốt lời
0.66150
Mua
0.01
04.11.2020 09:55:05
1.32878
1.25795
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.56 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 09:55:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32878
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25795
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
29.09.2020 19:26:45
1.34166
1.25795
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 19:26:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34166
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25795
Chốt lời
0.00000