Chế độ demo
Mua
0.05
09.07.2020 14:44:36
1.81041
1.81054
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 14:44:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.81041
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.81054
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
09.07.2020 14:42:40
1.81056
1.81054
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.14 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 14:42:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.81056
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.81054
Chốt lời
0.00000