Chế độ demo
Bán
4
27.05.2020 20:07:16
1.09761
1.10591
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-33.26 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:07:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09761
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.26 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
1.10591
Chốt lời
0.00000
Bán
1
27.05.2020 20:05:44
1.22405
1.23262
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.71 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:05:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.22405
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.71 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.23262
Chốt lời
0.00000
Bán
1
26.05.2020 20:02:48
0.96636
0.96502
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.18 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 20:02:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.96636
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.18 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.96502
Chốt lời
0.00000
Bán
1
22.05.2020 19:28:31
1.08892
1.10591
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-17.02 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 19:28:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08892
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.02 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.10591
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
21.05.2020 08:56:29
1.17762
1.18957
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.43 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:56:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17762
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.18957
Chốt lời
0.00000
Bán
1
14.05.2020 20:05:22
1.07827
1.10591
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-27.71 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2020 20:05:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07827
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.71 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.10591
Chốt lời
0.00000
Bán
1
13.05.2020 20:30:11
0.88386
0.89741
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-17.06 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 20:30:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88386
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.06 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.89741
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
06.05.2020 19:37:54
114.654
119.027
0.000
0.000
Lợi nhuận
-4.10 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 19:37:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
114.654
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
119.027
Chốt lời
0.000
Bán
0.17
04.05.2020 16:48:30
0.64020
0.66574
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.49 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2020 16:48:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64020
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
0.66574
Chốt lời
0.00000
Bán
0.17
01.05.2020 20:40:42
0.96082
0.96502
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.97 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 20:40:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.96082
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
0.96502
Chốt lời
0.00000
Mua
0.17
30.04.2020 22:25:25
135.234
132.618
0.000
0.000
Lợi nhuận
-4.33 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 22:25:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
135.234
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
132.618
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
21.04.2020 10:16:52
1.41926
1.37658
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 10:16:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.41926
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37658
Chốt lời
0.00000
Mua
0.17
06.04.2020 17:05:06
109.149
107.617
0.000
0.000
Lợi nhuận
-2.60 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 17:05:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.149
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-2.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
107.617
Chốt lời
0.000
Bán
0.17
02.04.2020 21:20:26
65.064
71.656
0.000
0.000
Lợi nhuận
-10.65 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 21:20:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
65.064
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-10.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
71.656
Chốt lời
0.000
Bán
0.14
26.03.2020 01:13:59
1.15410
1.18957
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.89 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 01:13:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15410
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.14
Giá hiện tại
1.18957
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
19.03.2020 21:36:23
1.15105
1.23262
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.46 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 21:36:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15105
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.23262
Chốt lời
0.00000
Bán
0.15
16.03.2020 21:51:15
0.94692
0.96502
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.53 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 21:51:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.94692
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
0.96502
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
03.05.2019 18:44:10
124.497
119.003
0.000
0.000
Lợi nhuận
-5.97 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 18:44:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
124.497
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-5.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
119.003
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
20.12.2018 21:38:17
127.466
119.003
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.90 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:38:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
127.466
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
119.003
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
22.10.2018 14:40:42
129.808
119.003
0.000
0.000
Lợi nhuận
-1.13 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 14:40:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.808
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
119.003
Chốt lời
0.000