Chế độ demo
Bán
0.5
09.09.2019 08:55:51
1.90828
2.00964
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-31.73 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 08:55:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.90828
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.5
Giá hiện tại
2.00964
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
15.08.2019 08:18:52
1.17294
1.27208
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.51 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 08:18:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17294
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.27208
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
14.08.2019 21:06:51
1.17314
1.27208
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.50 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 21:06:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17314
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.27208
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
12.08.2019 15:31:20
1.04523
1.07040
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.73 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 15:31:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04523
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.07040
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
12.08.2019 15:31:09
1.04524
1.07040
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 15:31:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04524
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07040
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
03.05.2019 18:44:10
124.497
120.482
0.000
0.000
Lợi nhuận
-3.99 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 18:44:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
124.497
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
120.482
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
20.12.2018 21:38:17
127.466
120.482
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:38:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
127.466
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.482
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
22.10.2018 14:40:42
129.808
120.482
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.93 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 14:40:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.808
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.482
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
15.10.2018 19:15:56
1.29637
1.31031
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.61 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2018 19:15:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29637
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.31031
Chốt lời
0.00000