Chế độ demo
Bán
1
14.08.2020 10:07:49
1.30545
1.30864
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.21 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 10:07:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30545
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.21 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
0.00000
Mua
0.19
13.08.2020 17:34:47
80.933
80.306
0.000
0.000
Lợi nhuận
-1.12 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 17:34:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
80.933
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.19
Giá hiện tại
80.306
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
13.08.2020 01:47:18
1.30350
1.30864
0.00000
1.29650
Lợi nhuận
-0.52 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:47:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30350
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29650
Bán
0.1
13.08.2020 01:46:11
1.30345
1.30864
0.00000
1.29644
Lợi nhuận
-0.52 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:46:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30345
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29644
Bán
0.1
13.08.2020 01:45:16
1.30342
1.30864
0.00000
1.29642
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:45:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30342
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29642
Bán
0.1
13.08.2020 01:44:34
1.30342
1.30864
0.00000
1.29642
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:44:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30342
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29642
Bán
0.1
13.08.2020 01:43:00
1.30349
1.30864
0.00000
1.29649
Lợi nhuận
-0.52 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:43:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30349
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29649
Bán
0.1
13.08.2020 01:42:02
1.30346
1.30864
0.00000
1.29646
Lợi nhuận
-0.52 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:42:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30346
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29646
Bán
0.1
13.08.2020 01:41:00
1.30342
1.30864
0.00000
1.29642
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2020 01:41:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30342
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.30864
Chốt lời
1.29642
Mua
0.01
12.08.2020 21:29:50
0.71673
0.71694
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 21:29:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71673
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71694
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
06.08.2020 23:31:19
0.72396
0.71694
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 23:31:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72396
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.71694
Chốt lời
0.00000
Bán
0.18
29.07.2020 23:24:03
104.995
106.605
0.000
0.000
Lợi nhuận
-2.93 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 23:24:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
104.995
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-2.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.18
Giá hiện tại
106.605
Chốt lời
0.000
Bán
0.07
13.07.2020 21:26:28
1.06918
1.07678
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:26:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06918
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
1.07678
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
21.04.2020 10:16:52
1.41926
1.32666
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.72 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2020 10:16:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.41926
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32666
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
22.10.2018 14:40:42
129.808
126.196
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.50 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 14:40:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.808
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.196
Chốt lời
0.000