Chế độ demo
Bán
0.1
07.05.2021 17:44:54
1.39762
1.40430
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-68.07 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:44:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.39762
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-68.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.40430
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
06.05.2021 17:08:33
1810.39
1822.43
0.00
0.00
Lợi nhuận
-24.49 USD
XAUUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:08:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1810.39
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-24.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1822.43
Chốt lời
0.00
Bán
0.1
04.05.2021 18:18:44
1.38757
1.40430
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-169.48 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:18:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38757
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-169.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.40430
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
19.04.2021 02:57:44
1.38204
1.40430
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-227.50 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 02:57:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38204
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-227.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.40430
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
16.04.2021 15:16:34
1.38051
1.40430
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-121.47 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 15:16:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38051
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-121.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.40430
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
16.04.2021 14:18:11
1.37875
1.40430
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.06 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 14:18:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37875
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.40430
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
09.04.2021 09:49:55
1.36560
1.40456
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:49:55
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.36560
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.40456
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.04
31.03.2021 04:50:32
1674.00
1825.92
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD.
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 04:50:32
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1674.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1825.92
Chốt lời
0.00
Mua
0.04
25.02.2021 11:01:51
1.41683
1.40417
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-75.92 USD
GBPUSD.
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 11:01:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.41683
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-75.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.40417
Chốt lời
0.00000