Chế độ demo
21.04.2021 06:08:03
21.04.2021 10:36:20
Mua
0.01
1783.06
1782.93
Lợi nhuận
-0.33 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13466463
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 06:08:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1783.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 10:36:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1782.93
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.33 USD
20.04.2021 09:04:14
21.04.2021 04:39:26
Bán
0.01
1769.94
1782.12
Lợi nhuận
-12.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13378879
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:04:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1769.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 04:39:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1782.12
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.38 USD
20.04.2021 17:10:50
21.04.2021 02:04:21
Mua
0.01
1778
1778.14
Lợi nhuận
-0.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13335807
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 17:10:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 02:04:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1778.14
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
20.04.2021 15:12:17
20.04.2021 15:55:18
Bán
0.01
1.3964
1.39569
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13413486
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 15:12:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 15:55:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39569
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
20.04.2021 11:13:07
20.04.2021 14:04:55
Bán
0.01
1.39835
1.39728
Lợi nhuận
0.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13393796
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 11:13:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 14:04:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39728
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
20.04.2021 11:00:30
20.04.2021 13:31:26
Bán
0.02
1.20672
1.20524
Lợi nhuận
2.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13392803
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 11:00:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 13:31:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20524
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
20.04.2021 09:05:02
20.04.2021 10:42:23
Bán
0.02
1.20576
1.20753
Lợi nhuận
-3.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13378930
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 10:42:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20753
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.74 USD
19.04.2021 19:03:42
19.04.2021 23:45:05
Bán
0.01
1.39725
1.39865
Lợi nhuận
-1.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13345028
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 19:03:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 23:45:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39865
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.50 USD
15.04.2021 02:30:23
19.04.2021 17:35:39
Bán
0.01
1.37755
1.39702
Lợi nhuận
-19.57 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12943113
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 02:30:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 17:35:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39702
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-19.57 USD
19.04.2021 09:24:06
19.04.2021 17:35:32
Bán
0.01
1.19676
1.20311
Lợi nhuận
-6.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13275629
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 09:24:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 17:35:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20311
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.45 USD
19.04.2021 14:16:37
19.04.2021 17:26:37
Bán
0.01
1.39165
1.397
Lợi nhuận
-5.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13309368
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:16:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 17:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.397
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.45 USD
19.04.2021 12:09:16
19.04.2021 16:36:33
Bán
0.5
63.04
63.5
Lợi nhuận
-2.55 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#13297856
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 12:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
63.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 16:36:33
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
63.5
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-2.55 USD
19.04.2021 14:16:47
19.04.2021 15:48:48
Bán
0.01
1.20424
1.20356
Lợi nhuận
0.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13309390
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:16:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 15:48:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20356
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
06.04.2021 08:04:17
19.04.2021 12:07:41
Mua
0.01
1.3908
1.38754
Lợi nhuận
-3.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12858227
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 08:04:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 12:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38754
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.36 USD
19.04.2021 10:48:05
19.04.2021 12:06:55
Mua
0.01
1785.07
1786.57
Lợi nhuận
1.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13249355
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 10:48:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1785.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 12:06:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1786.57
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
19.04.2021 10:48:54
19.04.2021 12:06:48
Mua
0.01
1.2002
1.20256
Lợi nhuận
2.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13275662
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 10:48:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 12:06:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20256
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.26 USD
19.04.2021 06:34:16
19.04.2021 07:09:15
Bán
0.02
0.77278
0.7735
Lợi nhuận
-1.64 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#13264872
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 06:34:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 07:09:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.7735
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.64 USD
15.04.2021 15:59:43
19.04.2021 06:12:55
Bán
0.01
1.19599
1.19546
Lợi nhuận
0.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13027727
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:59:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 06:12:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19546
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
16.04.2021 15:35:09
19.04.2021 04:49:47
Bán
0.02
1.19799
1.19429
Lợi nhuận
7.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13162969
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 15:35:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 04:49:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.19429
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
16.04.2021 23:58:12
19.04.2021 04:13:59
Mua
0.01
1777.18
1778.9
Lợi nhuận
1.52 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13206936
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 23:58:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 04:13:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1778.9
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
16.04.2021 17:25:50
16.04.2021 19:15:39
Mua
0.01
1780
1778.07
Lợi nhuận
-2.13 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13166804
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 17:25:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1780
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 19:15:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1778.07
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.13 USD
16.04.2021 15:08:25
16.04.2021 16:06:40
Mua
0.01
1780
1779.37
Lợi nhuận
-0.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13150047
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 15:08:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1780
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:06:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1779.37
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.83 USD
15.04.2021 14:24:03
16.04.2021 15:08:11
Bán
0.01
1.3776
1.38104
Lợi nhuận
-3.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#13013928
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 14:24:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 15:08:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38104
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.54 USD
16.04.2021 11:31:32
16.04.2021 13:57:31
Bán
0.5
63.48
63.565
Lợi nhuận
-0.68 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#13125197
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 11:31:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
63.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 13:57:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
63.565
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
16.04.2021 12:13:44
16.04.2021 13:52:24
Bán
0.02
1.1974
1.199
Lợi nhuận
-3.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13130491
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 12:13:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 13:52:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.199
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.40 USD
16.04.2021 11:21:27
16.04.2021 13:24:25
Mua
0.01
1766.83
1772.08
Lợi nhuận
5.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13123496
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 11:21:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1766.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 13:24:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1772.08
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.05 USD
15.04.2021 16:17:40
16.04.2021 01:22:09
Bán
0.01
1749.99
1764.98
Lợi nhuận
-15.19 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13033281
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 16:17:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1749.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 01:22:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1764.98
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.19 USD
15.04.2021 18:11:56
15.04.2021 21:59:37
Bán
0.01
1767
1766.84
Lợi nhuận
-0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13055549
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 18:11:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1767
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 21:59:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1766.84
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
15.04.2021 18:07:39
15.04.2021 18:24:40
Bán
0.01
1.19746
1.19645
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#13055015
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 18:07:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 18:24:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19645
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
15.04.2021 17:08:28
15.04.2021 17:10:15
Mua
0.01
1760
1760.63
Lợi nhuận
0.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#12961795
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 17:08:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1760
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:10:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1760.63
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
14.04.2021 17:32:17
15.04.2021 17:09:25
Bán
0.5
62.292
63.113
Lợi nhuận
-4.36 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12903497
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:32:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
62.292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:09:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
63.113
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
14.04.2021 15:47:15
15.04.2021 17:04:49
Bán
0.2
61.083
63.103
Lợi nhuận
-4.14 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12889220
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 15:47:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
61.083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:04:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
63.103
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.14 USD
14.04.2021 17:10:19
15.04.2021 17:04:45
Bán
0.1
61.573
63.097
Lợi nhuận
-1.57 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12900501
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
61.573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:04:45
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
63.097
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-1.57 USD
14.04.2021 17:11:30
15.04.2021 17:04:41
Bán
0.1
61.587
63.097
Lợi nhuận
-1.56 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12900612
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:11:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
61.587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:04:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
63.097
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-1.56 USD
15.04.2021 16:01:16
15.04.2021 17:03:59
Mua
0.01
1.25164
1.2516
Lợi nhuận
-0.13 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#13030274
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 16:01:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:03:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2516
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
14.04.2021 17:41:31
15.04.2021 17:03:09
Bán
0.3
62.792
63.084
Lợi nhuận
-1.03 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12905019
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:41:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
62.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:03:09
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
63.084
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-1.03 USD
14.04.2021 18:07:05
15.04.2021 17:03:04
Bán
0.3
62.864
63.09
Lợi nhuận
-0.83 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#12909164
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:07:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
62.864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 17:03:04
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
63.09
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-0.83 USD
15.04.2021 15:34:17
15.04.2021 15:58:46
Bán
0.01
1750.74
1746.63
Lợi nhuận
3.91 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13024065
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:34:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1750.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:58:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1746.63
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.91 USD
15.04.2021 15:33:44
15.04.2021 15:34:07
Bán
0.1
1751.92
1751.28
Lợi nhuận
4.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13023874
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:33:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1751.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:34:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1751.28
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
4.40 USD
15.04.2021 15:16:06
15.04.2021 15:30:25
Bán
0.01
1750.99
1746.81
Lợi nhuận
3.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13020838
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:16:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1750.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 15:30:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1746.81
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.98 USD
15.04.2021 14:16:15
15.04.2021 14:53:57
Bán
0.01
1746.4
1744.86
Lợi nhuận
1.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#13013193
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 14:16:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1746.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:53:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1744.86
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
13.04.2021 18:10:21
14.04.2021 23:00:04
Bán
0.01
1742.37
1736.79
Lợi nhuận
5.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#12791768
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 18:10:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1742.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 23:00:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1736.79
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.38 USD
14.04.2021 16:04:51
14.04.2021 17:07:01
Mua
0.01
0.73386
0.73505
Lợi nhuận
1.09 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#12891145
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 16:04:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:07:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73505
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
09.04.2021 23:58:02
14.04.2021 15:46:11
Bán
0.01
1.36977
1.37588
Lợi nhuận
-6.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12654860
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 23:58:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 15:46:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37588
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.21 USD
06.04.2021 08:04:17
14.04.2021 10:40:38
Mua
0.01
1.3908
1.37913
Lợi nhuận
-11.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12060200
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 08:04:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 10:40:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37913
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.77 USD
13.04.2021 16:26:06
13.04.2021 17:39:01
Bán
0.01
1741.91
1740.59
Lợi nhuận
1.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#12772324
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:26:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1741.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 17:39:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1740.59
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
13.04.2021 16:58:31
13.04.2021 17:13:10
Bán
0.01
1747.98
1745.76
Lợi nhuận
2.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#12779236
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:58:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1747.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 17:13:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1745.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
13.04.2021 16:01:17
13.04.2021 16:40:50
Mua
0.01
1.37302
1.3738
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12766463
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:01:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:40:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3738
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
13.04.2021 16:08:23
13.04.2021 16:40:40
Bán
0.01
1.3708
1.37382
Lợi nhuận
-3.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#12766546
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:08:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:40:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37382
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.12 USD
13.04.2021 15:44:17
13.04.2021 15:49:50
Bán
0.01
1739.94
1739.43
Lợi nhuận
0.31 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#12762610
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:44:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1739.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:49:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1739.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.31 USD