Chế độ demo
10.05.2021 08:19:36
10.05.2021 09:26:39
Mua
0.12
152.903
152.993
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1506406693
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 08:19:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
152.903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 09:26:39
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
152.993
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
10.05.2021 03:15:01
10.05.2021 08:19:27
Mua
0.12
1.40365
1.40455
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1506389594
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 03:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 08:19:27
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.40455
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
10.05.2021 00:05:04
10.05.2021 01:39:25
Bán
0.12
0.86824
0.86734
Lợi nhuận
0.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1506375958
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 00:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.86824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 01:39:25
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.86734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
07.05.2021 18:25:07
07.05.2021 23:18:18
Bán
0.12
0.90158
0.90068
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1506324021
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:25:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 23:18:18
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.90068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
07.05.2021 11:50:01
07.05.2021 17:42:24
Mua
0.12
131.933
131.918
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1506258538
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 11:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 17:42:24
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
131.918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
07.05.2021 15:31:43
07.05.2021 17:42:24
Mua
0.13
131.77
131.918
Lợi nhuận
0.18 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1506275126
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:31:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 17:42:24
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
131.918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
07.05.2021 00:05:09
07.05.2021 10:07:15
Bán
0.12
0.8678
0.8669
Lợi nhuận
0.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1506209246
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 00:05:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.8678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:07:15
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.8669
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
06.05.2021 16:40:02
06.05.2021 18:23:56
Mua
0.12
84.767
84.733
Lợi nhuận
-0.04 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1506159623
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 16:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
84.767
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:23:56
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
84.733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
06.05.2021 17:09:35
06.05.2021 18:23:56
Mua
0.13
84.567
84.733
Lợi nhuận
0.20 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1506168384
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:09:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
84.567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 18:23:56
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
84.733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
06.05.2021 11:17:05
06.05.2021 16:38:14
Mua
0.12
84.669
84.758
Lợi nhuận
0.10 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1506104462
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:17:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
84.669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:38:14
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
84.758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
06.05.2021 09:30:01
06.05.2021 11:17:04
Mua
0.12
0.86411
0.86499
Lợi nhuận
0.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1506091166
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 09:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:17:04
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.86499
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
06.05.2021 04:16:02
06.05.2021 05:49:28
Bán
0.18
84.738
84.323
Lợi nhuận
0.68 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1506066222
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 04:16:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
84.738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:49:28
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
84.323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
04.05.2021 18:29:36
06.05.2021 05:49:28
Bán
0.11
84.135
84.323
Lợi nhuận
-0.19 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1505914941
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:29:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
84.135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:49:28
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
84.323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
05.05.2021 04:46:14
06.05.2021 05:49:28
Bán
0.13
84.538
84.323
Lợi nhuận
0.26 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1505951235
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 04:46:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
84.538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:49:28
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
84.323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
04.05.2021 18:15:12
06.05.2021 05:49:28
Bán
0.1
83.933
84.323
Lợi nhuận
-0.36 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1505910204
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:15:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
83.933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:49:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
84.323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
05.05.2021 01:49:12
06.05.2021 05:49:28
Bán
0.12
84.335
84.323
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1505942581
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 01:49:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
84.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:49:28
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
84.323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
04.05.2021 17:52:44
05.05.2021 20:34:17
Bán
0.1
65.056
65
Lợi nhuận
0.00 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#1505901035
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 17:52:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
65.056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 20:34:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
04.05.2021 18:00:03
04.05.2021 18:11:24
Mua
0.1
1.56155
1.56245
Lợi nhuận
0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1505903292
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.56155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:11:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.56245
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
04.05.2021 14:41:33
04.05.2021 17:55:17
Mua
0.12
151.588
151.619
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505864267
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:41:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:55:17
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
151.619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
04.05.2021 15:10:12
04.05.2021 17:55:17
Mua
0.13
151.385
151.619
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505872503
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:10:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:55:17
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
151.619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
04.05.2021 14:34:33
04.05.2021 17:55:17
Mua
0.11
151.792
151.619
Lợi nhuận
-0.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505862727
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:34:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:55:17
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
151.619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
04.05.2021 15:26:37
04.05.2021 17:55:17
Mua
0.15
151.185
151.619
Lợi nhuận
0.60 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505875287
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:26:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:55:17
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
151.619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
04.05.2021 13:15:04
04.05.2021 17:55:17
Mua
0.1
151.991
151.619
Lợi nhuận
-0.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505857294
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 13:15:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:55:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
151.619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.34 USD
04.05.2021 15:06:01
04.05.2021 17:22:27
Mua
0.05
0.71226
0.71519
Lợi nhuận
0.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505871715
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:22:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.71519
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
04.05.2021 12:57:23
04.05.2021 17:22:24
Mua
0.1
0.71389
0.7152
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505854576
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 12:57:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:22:24
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.7152
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
04.05.2021 11:10:01
04.05.2021 12:35:41
Bán
0.1
0.86602
0.86512
Lợi nhuận
0.13 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1505841659
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 11:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.86602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 12:35:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.86512
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
04.05.2021 04:25:02
04.05.2021 11:07:23
Bán
0.1
84.529
84.481
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#1505807821
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 04:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
84.529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 11:07:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
84.481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
03.05.2021 17:00:03
04.05.2021 04:23:32
Mua
0.11
0.9117
0.91232
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1505767290
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 17:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 04:23:32
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.91232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
03.05.2021 05:15:28
04.05.2021 04:23:32
Mua
0.1
0.91382
0.91232
Lợi nhuận
-0.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1505698743
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 05:15:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 04:23:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.91232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
03.05.2021 17:21:27
04.05.2021 04:23:32
Mua
0.12
0.9097
0.91232
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1505774519
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 17:21:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 04:23:32
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.91232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
30.04.2021 17:58:41
03.05.2021 04:51:32
Mua
0.1
109.329
109.419
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505649382
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:58:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 04:51:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
109.419
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
30.04.2021 17:55:00
30.04.2021 17:58:38
Mua
0.1
109.217
109.307
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1505647198
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 17:58:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
109.307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
30.04.2021 17:05:02
30.04.2021 17:18:52
Bán
0.1
0.77442
0.77356
Lợi nhuận
0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1505636878
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 17:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 17:18:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.77356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
30.04.2021 15:45:02
30.04.2021 16:04:10
Bán
0.1
1.55839
1.55749
Lợi nhuận
0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1505627459
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 15:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.55839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 16:04:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.55749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
28.04.2021 05:35:00
30.04.2021 15:32:08
Bán
0.1
78.231
78.606
Lợi nhuận
-0.34 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505384575
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 05:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
78.231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
78.606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.34 USD
28.04.2021 15:12:35
30.04.2021 15:32:08
Bán
0.12
78.637
78.606
Lợi nhuận
0.03 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505415386
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 15:12:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
78.637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
78.606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
28.04.2021 20:35:41
30.04.2021 15:32:08
Bán
0.13
78.837
78.606
Lợi nhuận
0.28 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505444013
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 20:35:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
78.837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
78.606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
29.04.2021 10:38:25
30.04.2021 15:32:08
Bán
0.15
79.041
78.606
Lợi nhuận
0.60 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505504239
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 10:38:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
79.041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
78.606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
28.04.2021 07:47:50
30.04.2021 15:32:08
Bán
0.11
78.436
78.606
Lợi nhuận
-0.17 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505387699
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 07:47:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
78.436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:32:08
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
78.606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
28.04.2021 19:04:27
29.04.2021 17:16:26
Bán
0.21
0.72403
0.7233
Lợi nhuận
0.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505439356
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 19:04:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 17:16:26
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
0.7233
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
28.04.2021 21:40:01
29.04.2021 11:53:41
Bán
0.11
0.72632
0.72512
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505456197
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 21:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 11:53:41
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.72512
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
28.04.2021 04:15:01
28.04.2021 04:30:08
Mua
0.1
1.5575
1.55838
Lợi nhuận
0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1505377867
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 04:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.5575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 04:30:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.55838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
28.04.2021 03:20:01
28.04.2021 04:07:39
Bán
0.1
1.38962
1.38872
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1505372964
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 03:20:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 04:07:39
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.38872
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
28.04.2021 00:05:17
28.04.2021 03:16:51
Bán
0.1
0.7205
0.7196
Lợi nhuận
0.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505368192
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 00:05:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 03:16:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.7196
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
27.04.2021 17:51:42
27.04.2021 22:52:45
Mua
0.11
0.91261
0.91398
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1505353646
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 17:51:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 22:52:45
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.91398
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
27.04.2021 05:24:29
27.04.2021 18:40:03
Mua
0.1
78.18
78.27
Lợi nhuận
0.08 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505301599
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 05:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
78.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 18:40:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
78.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
26.04.2021 17:53:19
27.04.2021 12:44:07
Bán
0.11
0.72316
0.72055
Lợi nhuận
0.29 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505274244
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 17:53:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 12:44:07
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.72055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
26.04.2021 17:36:32
27.04.2021 12:44:04
Bán
0.11
0.7222
0.72055
Lợi nhuận
0.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505271473
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 17:36:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 12:44:04
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.72055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
26.04.2021 17:45:01
27.04.2021 05:24:28
Bán
0.1
0.72243
0.72153
Lợi nhuận
0.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505272203
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 17:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 05:24:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.72153
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
26.04.2021 12:20:04
26.04.2021 17:06:21
Mua
0.1
0.77883
0.77973
Lợi nhuận
0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1505234793
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 12:20:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 17:06:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.77973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD