Chế độ demo
17.05.2021 12:39:51
17.05.2021 14:56:10
Bán
0.5
1849.79
1846.97
Lợi nhuận
141.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73917981
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2021 12:39:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1849.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
141.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2021 14:56:10
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1846.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
141.00 USD
17.05.2021 12:10:59
17.05.2021 12:31:11
Bán
0.5
1852.73
1850.61
Lợi nhuận
106.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73916533
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2021 12:10:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1852.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
106.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2021 12:31:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1850.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
106.00 USD
11.05.2021 15:05:34
17.05.2021 04:20:04
Mua
0.5
1840.41
1849.41
Lợi nhuận
428.89 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73662704
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 15:05:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1840.41
Phí qua đêm
-21.11 USD
Tổng cộng
450.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2021 04:20:04
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1849.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
428.89 USD
11.05.2021 14:11:08
14.05.2021 23:46:27
Mua
0.5
1841.29
1845.47
Lợi nhuận
191.41 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73660557
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 14:11:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1841.29
Phí qua đêm
-17.59 USD
Tổng cộng
209.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 23:46:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1845.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
191.41 USD
14.05.2021 05:36:40
14.05.2021 06:09:36
Bán
0.5
1822.5
1820.88
Lợi nhuận
81.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73835238
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 05:36:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1822.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
81.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 06:09:36
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1820.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
81.00 USD
06.05.2021 17:45:50
13.05.2021 13:03:07
Bán
0.5
1813.21
1811
Lợi nhuận
100.92 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73481738
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:45:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1813.21
Phí qua đêm
-9.58 USD
Tổng cộng
110.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 13:03:07
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1811
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
100.92 USD
07.05.2021 06:09:34
12.05.2021 23:11:27
Bán
0.5
1820.85
1816.8
Lợi nhuận
198.39 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73501290
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 06:09:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1820.85
Phí qua đêm
-4.11 USD
Tổng cộng
202.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 23:11:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1816.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
198.39 USD
12.05.2021 13:52:53
12.05.2021 15:30:19
Bán
0.5
1833.66
1830.15
Lợi nhuận
175.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73720986
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 13:52:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1833.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
175.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:30:19
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1830.15
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
175.50 USD
10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
Bán
0.5
1830.27
1828.4
Lợi nhuận
92.13 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73574780
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 04:55:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1830.27
Phí qua đêm
-1.37 USD
Tổng cộng
93.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 15:58:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1828.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
Mua
1
1836.89
1838.81
Lợi nhuận
192.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73639204
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 05:56:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1836.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
192.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:09:30
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1838.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
Mua
0.5
1835.72
1837.65
Lợi nhuận
96.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73586492
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:46:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1835.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
96.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 13:18:36
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1837.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
Bán
0.5
1832.48
1830.46
Lợi nhuận
101.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73574493
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 04:46:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1832.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
101.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 04:55:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1830.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
101.00 USD
06.05.2021 12:40:47
06.05.2021 15:04:10
Mua
0.5
1793.64
1795
Lợi nhuận
68.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73451861
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 12:40:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1793.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
68.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:04:10
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1795
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
68.00 USD
06.05.2021 11:03:09
06.05.2021 11:54:15
Mua
0.5
1792.52
1794.74
Lợi nhuận
111.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73445613
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1792.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
111.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:54:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1794.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
111.00 USD
06.05.2021 11:12:11
06.05.2021 11:38:18
Mua
0.5
1792.3
1793.75
Lợi nhuận
72.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73446021
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:12:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1792.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:38:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1793.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
72.50 USD
06.05.2021 09:46:08
06.05.2021 11:12:06
Bán
0.5
1794.19
1792.29
Lợi nhuận
95.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73440266
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 09:46:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1794.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
95.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:12:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1792.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
95.00 USD
06.05.2021 07:11:31
06.05.2021 08:52:19
Mua
0.5
1788.34
1791.9
Lợi nhuận
178.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73434104
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 07:11:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1788.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
178.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:52:19
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1791.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
178.00 USD
05.05.2021 06:42:13
05.05.2021 17:51:28
Mua
0.5
1783.04
1784.56
Lợi nhuận
76.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73372538
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 06:42:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1783.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:51:28
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1784.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
76.00 USD
05.05.2021 12:47:49
05.05.2021 15:51:23
Mua
0.5
1779.62
1781.8
Lợi nhuận
109.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73391340
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 12:47:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1779.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
109.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:51:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1781.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
109.00 USD
05.05.2021 11:20:46
05.05.2021 15:27:32
Bán
0.5
1775.91
1774.31
Lợi nhuận
80.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73386540
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 11:20:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1775.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:27:32
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1774.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
05.05.2021 07:08:28
05.05.2021 07:50:06
Bán
0.5
1782.47
1781.12
Lợi nhuận
67.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73373311
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 07:08:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1782.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 07:50:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1781.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
67.50 USD
04.05.2021 11:07:37
04.05.2021 16:03:00
Mua
0.5
1788.44
1790.76
Lợi nhuận
116.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73313439
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 11:07:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1788.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
116.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 16:03:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1790.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
116.00 USD
04.05.2021 14:03:29
04.05.2021 14:51:11
Bán
0.5
1783.76
1781.41
Lợi nhuận
117.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73325004
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:03:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1783.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
117.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 14:51:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1781.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
117.50 USD
04.05.2021 10:57:01
04.05.2021 12:31:26
Bán
0.5
1786.59
1784.71
Lợi nhuận
94.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73312424
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 10:57:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1786.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 12:31:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1784.71
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
94.00 USD
04.05.2021 05:07:53
04.05.2021 08:08:29
Bán
0.5
1790.58
1788.47
Lợi nhuận
105.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73298070
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 05:07:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1790.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
105.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 08:08:29
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1788.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
105.50 USD
29.04.2021 05:18:12
03.05.2021 16:30:08
Mua
0.5
1789.11
1789.77
Lợi nhuận
25.96 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73119480
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:18:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1789.11
Phí qua đêm
-7.04 USD
Tổng cộng
33.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 16:30:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1789.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.96 USD
29.04.2021 13:59:05
29.04.2021 16:14:22
Bán
0.5
1773.69
1772.44
Lợi nhuận
62.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73146170
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 13:59:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1773.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 16:14:22
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1772.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
62.50 USD
29.04.2021 14:39:39
29.04.2021 16:07:45
Bán
0.5
1776.63
1774.93
Lợi nhuận
85.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73148267
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 14:39:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1776.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
85.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 16:07:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1774.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
85.00 USD
29.04.2021 13:46:16
29.04.2021 13:55:03
Bán
0.5
1773.73
1772.82
Lợi nhuận
45.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73145718
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 13:46:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1773.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 13:55:03
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1772.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
45.50 USD
29.04.2021 11:30:32
29.04.2021 12:30:50
Bán
0.5
1777.09
1775.69
Lợi nhuận
70.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73138011
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 11:30:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1777.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
70.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 12:30:50
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1775.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
70.00 USD
29.04.2021 10:52:26
29.04.2021 11:14:58
Bán
0.5
1780.86
1779.64
Lợi nhuận
61.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73135854
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 10:52:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1780.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 11:14:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1779.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
61.00 USD
29.04.2021 05:17:54
29.04.2021 05:24:33
Bán
0.5
1788.96
1788.11
Lợi nhuận
42.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73119466
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 05:17:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1788.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 05:24:33
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1788.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.50 USD
28.04.2021 16:13:04
28.04.2021 16:57:27
Mua
0.5
1770.85
1772.24
Lợi nhuận
69.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73086636
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 16:13:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1770.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
69.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 16:57:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1772.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
69.50 USD
28.04.2021 13:57:27
28.04.2021 15:01:12
Bán
0.5
1766.09
1765.02
Lợi nhuận
53.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73080037
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 13:57:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1766.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 15:01:12
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1765.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
53.50 USD
28.04.2021 14:02:21
28.04.2021 14:35:15
Mua
0.5
1766.77
1767.76
Lợi nhuận
49.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73080272
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 14:02:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1766.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 14:35:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1767.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
49.50 USD
28.04.2021 12:45:41
28.04.2021 13:48:21
Bán
0.5
1766.32
1765.17
Lợi nhuận
57.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73077363
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 12:45:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1766.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 13:48:21
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1765.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
57.50 USD
28.04.2021 12:29:53
28.04.2021 12:41:45
Mua
0.5
1764.52
1765.74
Lợi nhuận
61.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73076488
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 12:29:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1764.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 12:41:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1765.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
61.00 USD
28.04.2021 05:47:51
28.04.2021 08:37:35
Bán
0.5
1771.97
1769.86
Lợi nhuận
105.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73060454
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 05:47:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1771.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
105.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 08:37:35
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1769.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
105.50 USD
27.04.2021 16:58:39
27.04.2021 17:11:01
Bán
0.5
1782.72
1781.38
Lợi nhuận
67.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73037851
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 16:58:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1782.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 17:11:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1781.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
67.00 USD
27.04.2021 13:00:24
27.04.2021 13:35:48
Bán
0.5
1781.6
1780.06
Lợi nhuận
77.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73022012
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 13:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1781.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 13:35:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1780.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
77.00 USD
27.04.2021 06:35:26
27.04.2021 11:08:16
Bán
0.5
1778.63
1777.29
Lợi nhuận
67.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73005289
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 06:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1778.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 11:08:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1777.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
67.00 USD
27.04.2021 07:23:39
27.04.2021 07:55:48
Mua
0.5
1780.39
1781.6
Lợi nhuận
60.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#73006520
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 07:23:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1780.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 07:55:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1781.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
60.50 USD
26.04.2021 15:53:06
26.04.2021 17:00:49
Bán
0.5
1776.6
1773.99
Lợi nhuận
130.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72976463
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 15:53:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1776.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
130.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 17:00:49
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1773.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
130.50 USD
26.04.2021 09:38:09
26.04.2021 15:11:39
Bán
0.5
1776.07
1774.73
Lợi nhuận
67.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72952925
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 09:38:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1776.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 15:11:39
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1774.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
67.00 USD
26.04.2021 09:07:40
26.04.2021 09:37:50
Bán
0.5
1778.68
1776.31
Lợi nhuận
118.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72951541
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 09:07:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1778.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
118.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 09:37:50
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1776.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
118.50 USD
26.04.2021 07:52:12
26.04.2021 09:01:34
Bán
0.5
1780.76
1779.64
Lợi nhuận
56.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72949281
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 07:52:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1780.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 09:01:34
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1779.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
56.00 USD
26.04.2021 05:26:53
26.04.2021 06:20:49
Mua
0.5
1780.98
1782.51
Lợi nhuận
76.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72945118
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 05:26:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1780.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 06:20:49
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1782.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
76.50 USD
23.04.2021 06:30:23
23.04.2021 14:30:04
Mua
0.5
1787.57
1788.47
Lợi nhuận
45.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72883168
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 06:30:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1787.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 14:30:04
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1788.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
45.00 USD
23.04.2021 07:09:18
23.04.2021 10:23:54
Bán
0.5
1785.09
1782.85
Lợi nhuận
112.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72884070
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 07:09:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1785.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
112.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 10:23:54
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1782.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
112.00 USD
23.04.2021 07:05:16
23.04.2021 08:32:25
Bán
0.5
1785.41
1783.55
Lợi nhuận
93.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72883996
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 07:05:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1785.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
93.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 08:32:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1783.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
93.00 USD