Chế độ demo
05.11.2020 10:36:15
05.11.2020 14:57:12
Bán
0.02
1915.67
1928.59
Lợi nhuận
-25.84 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64745674
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 10:36:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1915.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 14:57:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1928.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-25.84 USD
05.11.2020 14:35:35
05.11.2020 14:57:12
Bán
0.01
1924.15
1928.59
Lợi nhuận
-4.44 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64759972
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 14:35:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1924.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 14:57:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1928.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.44 USD
05.11.2020 10:52:53
05.11.2020 13:11:44
Bán
0.02
1917.51
1915.53
Lợi nhuận
3.96 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64746591
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 10:52:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1917.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2020 13:11:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1915.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
04.11.2020 13:59:02
04.11.2020 16:41:22
Bán
0.02
1901.7
1900.91
Lợi nhuận
1.58 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64694363
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 13:59:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1901.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 16:41:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1900.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.58 USD
04.11.2020 14:00:48
04.11.2020 14:09:58
Bán
0.02
1902.74
1901.42
Lợi nhuận
2.64 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64694594
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 14:00:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1902.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 14:09:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1901.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
03.11.2020 15:34:59
03.11.2020 15:40:01
Bán
0.02
1906.87
1906.53
Lợi nhuận
0.68 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64627547
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 15:34:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1906.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 15:40:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1906.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
03.11.2020 15:35:47
03.11.2020 15:39:53
Bán
0.02
1907.55
1906.26
Lợi nhuận
2.58 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64627621
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 15:35:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 15:39:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1906.26
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
03.11.2020 12:21:24
03.11.2020 12:41:39
Bán
0.02
0.66726
0.66706
Lợi nhuận
0.40 USD
NZDUSD.
Thỏa thuận
#64618754
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 12:21:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.11.2020 12:41:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.66706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
02.11.2020 05:06:17
02.11.2020 08:40:47
Mua
0.01
1882.73
1885
Lợi nhuận
2.27 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64548008
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 05:06:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1882.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 08:40:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1885
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.27 USD
02.11.2020 04:59:42
02.11.2020 08:21:21
Mua
0.01
1884.21
1884.66
Lợi nhuận
0.45 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64547604
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 04:59:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1884.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 08:21:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1884.66
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
02.11.2020 05:09:36
02.11.2020 06:27:25
Bán
0.02
1881.87
1880.85
Lợi nhuận
2.04 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64548094
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 05:09:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1881.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 06:27:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1880.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
30.10.2020 14:55:44
30.10.2020 15:45:52
Bán
0.01
1887.07
1885.85
Lợi nhuận
1.22 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64519336
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 14:55:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1887.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:45:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1885.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
30.10.2020 14:54:41
30.10.2020 15:41:42
Bán
0.02
1885.78
1886.22
Lợi nhuận
-0.88 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64519155
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 14:54:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1885.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:41:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1886.22
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
30.10.2020 14:49:46
30.10.2020 14:51:34
Bán
0.02
1885.83
1885.14
Lợi nhuận
1.38 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64518646
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 14:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1885.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:51:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1885.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
29.10.2020 15:36:51
29.10.2020 15:39:17
Bán
0.02
1866.95
1866.25
Lợi nhuận
1.40 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64462839
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:36:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1866.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:39:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1866.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
29.10.2020 15:30:20
29.10.2020 15:30:36
Mua
0.02
1865.02
1865.97
Lợi nhuận
1.90 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64462123
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:30:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1865.02
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:30:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1865.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
29.10.2020 15:16:50
29.10.2020 15:24:58
Mua
0.01
1864.6
1866
Lợi nhuận
1.40 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64461149
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:16:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1864.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:24:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
29.10.2020 15:06:44
29.10.2020 15:15:34
Mua
0.01
1860.99
1862.65
Lợi nhuận
1.66 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64460167
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:06:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1860.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:15:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1862.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
28.10.2020 10:21:17
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1902.81
1860.45
Lợi nhuận
-84.72 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64366315
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 10:21:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1902.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-84.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-84.72 USD
28.10.2020 11:48:39
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1900.09
1860.45
Lợi nhuận
-79.28 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64374833
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 11:48:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1900.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-79.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-79.28 USD
28.10.2020 14:00:53
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1890.56
1860.45
Lợi nhuận
-60.22 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64386067
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 14:00:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-60.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-60.22 USD
28.10.2020 08:44:03
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1908.31
1860.45
Lợi nhuận
-95.72 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64357296
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 08:44:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1908.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-95.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-95.72 USD
28.10.2020 11:31:55
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1901.14
1860.45
Lợi nhuận
-81.38 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64373308
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 11:31:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1901.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-81.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-81.38 USD
28.10.2020 12:49:12
29.10.2020 15:04:03
Mua
0.02
1896.9
1860.45
Lợi nhuận
-72.90 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64379669
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 12:49:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1896.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-72.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1860.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-72.90 USD
28.10.2020 08:48:31
28.10.2020 10:20:30
Bán
0.02
1907.77
1902.88
Lợi nhuận
9.78 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64357495
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 08:48:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 10:20:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1902.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.78 USD
28.10.2020 03:08:55
28.10.2020 10:17:54
Bán
0.01
1905.44
1904.75
Lợi nhuận
0.69 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64343815
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 03:08:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1905.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 10:17:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1904.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
28.10.2020 03:32:50
28.10.2020 05:07:14
Bán
0.01
1908.06
1905
Lợi nhuận
3.06 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64344714
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 03:32:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 05:07:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.06 USD
27.10.2020 11:56:56
27.10.2020 13:48:03
Bán
0.03
0.90925
0.90832
Lợi nhuận
3.07 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64300177
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 11:56:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 13:48:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90832
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
19.10.2020 13:03:31
27.10.2020 12:21:53
Mua
0.03
0.91189
0.90966
Lợi nhuận
-7.35 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#63913696
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 13:03:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:21:53
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90966
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.35 USD
19.10.2020 14:47:03
27.10.2020 12:21:34
Mua
0.03
0.90996
0.90968
Lợi nhuận
-0.92 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#63921200
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 14:47:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:21:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.92 USD
20.10.2020 11:58:47
27.10.2020 11:56:36
Mua
0.04
0.90911
0.90931
Lợi nhuận
0.88 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#63981512
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:58:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 11:56:36
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.90931
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
26.10.2020 10:16:15
26.10.2020 11:21:14
Mua
0.02
0.90604
0.907
Lợi nhuận
2.12 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64228828
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 10:16:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:21:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.907
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.12 USD
22.10.2020 10:28:19
23.10.2020 11:14:07
Bán
0.04
0.90556
0.90537
Lợi nhuận
0.84 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64107485
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:28:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90556
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:14:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.90537
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
20.10.2020 12:34:48
23.10.2020 03:31:37
Mua
0.04
0.90818
0.90893
Lợi nhuận
3.30 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#63985230
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:34:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:31:37
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.90893
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
22.10.2020 17:35:37
22.10.2020 17:36:31
Mua
0.05
1895.92
1897
Lợi nhuận
5.40 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64132859
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:35:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1895.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 17:36:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1897
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
22.10.2020 15:19:22
22.10.2020 15:41:40
Mua
0.02
1906.39
1907.34
Lợi nhuận
1.90 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64123044
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 15:19:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1906.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 15:41:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1907.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
22.10.2020 15:31:47
22.10.2020 15:34:02
Mua
0.02
1904.07
1905.67
Lợi nhuận
3.20 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64123995
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 15:31:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1904.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 15:34:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1905.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
22.10.2020 15:20:43
22.10.2020 15:24:06
Mua
0.02
1905.8
1906.31
Lợi nhuận
1.02 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64123173
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 15:20:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1905.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 15:24:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1906.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
21.10.2020 02:44:32
22.10.2020 13:59:04
Mua
0.12
0.90704
0.9075
Lợi nhuận
6.08 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64023880
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 02:44:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:59:04
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.9075
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.08 USD
22.10.2020 10:41:24
22.10.2020 10:46:11
Bán
0.04
1.18631
1.18607
Lợi nhuận
0.96 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64108519
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:41:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:46:11
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.18607
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
21.10.2020 06:13:46
22.10.2020 03:13:13
Mua
0.11
0.90594
0.90633
Lợi nhuận
4.73 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64032303
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 06:13:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 03:13:13
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.90633
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.73 USD
21.10.2020 09:20:54
22.10.2020 02:06:18
Mua
0.11
0.90487
0.90562
Lợi nhuận
9.11 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#64039374
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:20:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 02:06:18
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.90562
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.11 USD
21.10.2020 18:43:36
21.10.2020 19:54:44
Bán
0.03
1926.05
1925.23
Lợi nhuận
2.46 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64080025
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:43:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1926.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 19:54:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1925.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.46 USD
21.10.2020 19:21:16
21.10.2020 19:34:04
Bán
0.03
1928.22
1927.38
Lợi nhuận
2.52 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64081804
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 19:21:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1928.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 19:34:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1927.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
21.10.2020 16:58:03
21.10.2020 18:06:09
Bán
0.02
1925.44
1924.8
Lợi nhuận
1.28 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64070838
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 16:58:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1925.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 18:06:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1924.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
21.10.2020 17:32:48
21.10.2020 18:02:21
Bán
0.05
1927.93
1926.8
Lợi nhuận
5.65 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64074330
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:32:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1927.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 18:02:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1926.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.65 USD
21.10.2020 17:40:03
21.10.2020 17:41:35
Bán
0.11
1930.38
1930
Lợi nhuận
4.18 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64075338
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:40:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1930.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 17:41:35
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1930
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.18 USD
21.10.2020 17:13:12
21.10.2020 17:26:58
Bán
0.02
1927.55
1926.73
Lợi nhuận
1.64 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64072541
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:13:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1927.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 17:26:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1926.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
21.10.2020 17:05:06
21.10.2020 17:08:07
Bán
0.02
1927.07
1925.49
Lợi nhuận
3.16 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64071795
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:05:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1927.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 17:08:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1925.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.16 USD
21.10.2020 16:46:13
21.10.2020 16:47:36
Bán
0.02
1924.77
1923.75
Lợi nhuận
2.04 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64070008
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 16:46:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1924.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 16:47:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1923.75
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.04 USD