Chế độ demo
13.05.2021 20:01:00
13.05.2021 22:30:43
Mua
1
48950.78
49105.91
Lợi nhuận
1.40 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#1506997385
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:01:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
48950.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 22:30:43
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
49105.91
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
13.05.2021 20:26:39
13.05.2021 22:30:38
Mua
1
48054.8
49126.89
Lợi nhuận
10.57 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#1507003068
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 20:26:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
48054.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 22:30:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
49126.89
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
10.57 USD
13.05.2021 18:31:00
13.05.2021 21:43:21
Mua
1
1.40366
1.40374
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506984389
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:31:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 21:43:21
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
13.05.2021 16:31:20
13.05.2021 17:11:16
Mua
1
1.40341
1.4055
Lợi nhuận
2.09 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506959050
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 16:31:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 17:11:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.4055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.09 USD
13.05.2021 14:23:08
13.05.2021 15:23:11
Mua
1
49481.37
50200.7
Lợi nhuận
7.04 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#1506937359
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:23:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
49481.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 15:23:11
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
50200.7
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
7.04 USD
13.05.2021 13:11:28
13.05.2021 14:24:19
Mua
1
1.40145
1.40307
Lợi nhuận
1.62 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506928249
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:11:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:24:19
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40307
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
13.05.2021 10:54:05
13.05.2021 11:04:45
Mua
2
1.4048
1.40594
Lợi nhuận
2.28 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506900903
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:54:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.4048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 11:04:45
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.40594
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.28 USD
13.05.2021 10:20:44
13.05.2021 11:04:45
Mua
1
1.40672
1.40594
Lợi nhuận
-0.78 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506893957
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:20:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 11:04:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40594
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
12.05.2021 19:12:57
13.05.2021 03:53:42
Mua
1
1.40711
1.40683
Lợi nhuận
-0.28 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506814804
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 19:12:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 03:53:42
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40683
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
12.05.2021 19:03:27
13.05.2021 03:53:38
Mua
1
1.40816
1.40682
Lợi nhuận
-1.34 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506814823
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 19:03:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 03:53:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.34 USD
12.05.2021 19:55:42
13.05.2021 03:53:34
Mua
1
1.4061
1.40682
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506814814
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 19:55:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.4061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 03:53:34
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
12.05.2021 23:36:05
13.05.2021 03:53:30
Mua
1
1.4051
1.40682
Lợi nhuận
1.72 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506817835
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 23:36:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.4051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 03:53:30
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
12.05.2021 17:35:18
12.05.2021 17:40:31
Mua
1
1.40953
1.40961
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506792227
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:35:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 17:40:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40961
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
10.05.2021 13:17:14
12.05.2021 15:36:29
Bán
1
1.40921
1.40933
Lợi nhuận
-0.12 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506442245
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:17:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:36:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40933
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
10.05.2021 13:26:51
12.05.2021 15:36:23
Bán
1
1.41
1.40909
Lợi nhuận
0.91 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506442706
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:26:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:36:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40909
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
10.05.2021 13:52:43
12.05.2021 15:36:17
Bán
1
1.4105
1.40915
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506442775
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:52:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:36:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
10.05.2021 14:18:52
12.05.2021 15:36:08
Bán
1
1.411
1.40921
Lợi nhuận
1.79 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443352
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 14:18:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:36:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40921
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
10.05.2021 14:38:30
12.05.2021 15:35:59
Bán
1
1.4115
1.40932
Lợi nhuận
2.18 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443416
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 14:38:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:35:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
10.05.2021 15:21:49
12.05.2021 15:35:49
Bán
1
1.412
1.40907
Lợi nhuận
2.93 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443432
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 15:21:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:35:49
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40907
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.93 USD
10.05.2021 15:23:09
12.05.2021 15:35:35
Bán
1
1.4125
1.40918
Lợi nhuận
3.32 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443474
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 15:23:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:35:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
10.05.2021 15:26:09
12.05.2021 15:35:22
Bán
1
1.413
1.40935
Lợi nhuận
3.65 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443500
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 15:26:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:35:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.65 USD
10.05.2021 15:36:48
12.05.2021 15:35:06
Bán
1
1.4135
1.40952
Lợi nhuận
3.98 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443560
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 15:36:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.4135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:35:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.40952
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.98 USD
10.05.2021 13:35:19
12.05.2021 15:34:54
Bán
10
1.40932
1.40938
Lợi nhuận
-0.60 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506444185
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:35:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:34:54
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1.40938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
10.05.2021 13:55:16
12.05.2021 15:34:13
Bán
10
1.41081
1.40983
Lợi nhuận
9.80 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506446155
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:34:13
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1.40983
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
10.05.2021 15:41:38
12.05.2021 15:32:25
Bán
10
1.414
1.40967
Lợi nhuận
43.30 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506443587
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 15:41:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
43.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 15:32:25
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1.40967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
43.30 USD
07.05.2021 16:58:53
07.05.2021 19:04:31
Mua
2
1.21596
1.21423
Lợi nhuận
-2.85 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506283196
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 16:58:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 19:04:31
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.21423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.85 USD
07.05.2021 15:39:54
07.05.2021 19:04:31
Mua
1
1.21877
1.21423
Lợi nhuận
-3.74 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506282746
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:39:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21877
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 19:04:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.21423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.74 USD
07.05.2021 18:42:03
07.05.2021 19:04:30
Mua
4
1.21299
1.21423
Lợi nhuận
4.08 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506327178
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:42:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 19:04:30
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.21423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
07.05.2021 18:39:19
07.05.2021 19:04:30
Mua
4
1.21344
1.21423
Lợi nhuận
2.60 USD
USDCAD_S
Thỏa thuận
#1506326398
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:39:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 19:04:30
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.21423
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
07.05.2021 16:06:00
07.05.2021 16:12:22
Mua
8
1.39344
1.39331
Lợi nhuận
-1.04 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506274039
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 16:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 16:12:22
Khối lượng giao dịch
8
Thoát
1.39331
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.04 USD
07.05.2021 16:07:19
07.05.2021 16:12:18
Mua
16
1.39244
1.39326
Lợi nhuận
13.12 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506285184
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 16:07:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 16:12:18
Khối lượng giao dịch
16
Thoát
1.39326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.12 USD
07.05.2021 15:37:09
07.05.2021 15:53:07
Mua
1
1.39644
1.39664
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506280557
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:37:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:53:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
07.05.2021 15:39:50
07.05.2021 15:53:05
Mua
2
1.39544
1.39649
Lợi nhuận
2.10 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506274024
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:39:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:53:05
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.39649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
07.05.2021 15:43:09
07.05.2021 15:53:04
Mua
4
1.39444
1.39649
Lợi nhuận
8.20 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506274033
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:43:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:53:04
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.39649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.20 USD
07.05.2021 15:25:18
07.05.2021 15:32:01
Mua
1
1.39002
1.39235
Lợi nhuận
2.33 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506274019
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:25:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:32:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.33 USD
07.05.2021 10:15:58
07.05.2021 13:03:48
Mua
1
1.39277
1.39217
Lợi nhuận
-0.60 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506246728
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:15:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 13:03:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39217
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
07.05.2021 12:03:29
07.05.2021 13:03:43
Mua
2
1.39179
1.39218
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506260188
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 12:03:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 13:03:43
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.39218
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
07.05.2021 10:15:55
07.05.2021 11:37:45
Mua
1
1.20815
1.20845
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1506246704
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:15:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 11:37:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20845
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
07.05.2021 10:21:41
07.05.2021 10:57:23
Mua
1
1.39175
1.39248
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506248605
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:21:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:57:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
07.05.2021 10:29:56
07.05.2021 10:57:22
Mua
1
1.20723
1.20755
Lợi nhuận
0.32 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1506249471
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:29:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:57:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
07.05.2021 10:04:37
07.05.2021 10:16:37
Mua
1
1820.09
1820.54
Lợi nhuận
0.45 USD
XAUUSD_S
Thỏa thuận
#1506243024
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:04:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1820.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:16:37
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1820.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
07.05.2021 10:04:36
07.05.2021 10:15:09
Mua
1
1.39143
1.39261
Lợi nhuận
1.18 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506243001
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:04:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:15:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39261
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
07.05.2021 10:04:34
07.05.2021 10:15:09
Mua
1
1.20627
1.20776
Lợi nhuận
1.49 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1506242946
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:04:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:15:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.49 USD
07.05.2021 09:36:05
07.05.2021 09:45:27
Mua
1
1.20546
1.20555
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1506240498
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 09:36:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:45:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.20555
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
07.05.2021 09:35:56
07.05.2021 09:45:26
Mua
1
1817.87
1818.48
Lợi nhuận
0.61 USD
XAUUSD_S
Thỏa thuận
#1506240438
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 09:35:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1817.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:45:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1818.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
07.05.2021 09:35:48
07.05.2021 09:45:26
Mua
1
1.38998
1.39025
Lợi nhuận
0.27 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506240389
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 09:35:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 09:45:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39025
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
07.05.2021 04:11:18
07.05.2021 05:41:23
Mua
1
1814.12
1816.19
Lợi nhuận
2.07 USD
XAUUSD_S
Thỏa thuận
#1506218903
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:11:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1814.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:41:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1816.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
07.05.2021 05:17:10
07.05.2021 05:41:22
Mua
10
1.38996
1.39028
Lợi nhuận
3.20 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506222265
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 05:17:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 05:41:22
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1.39028
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
06.05.2021 18:32:03
06.05.2021 21:17:45
Mua
10
1.38781
1.38906
Lợi nhuận
12.50 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1506186983
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 18:32:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 21:17:45
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
1.38906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.50 USD
06.05.2021 05:07:28
06.05.2021 10:55:02
Bán
1
1786.51
1791.82
Lợi nhuận
-5.31 USD
XAUUSD_S
Thỏa thuận
#1506069700
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:07:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1786.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 10:55:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1791.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.31 USD