Chế độ demo
12.09.2019 19:50:10
13.09.2019 09:41:19
Mua
0.11
1498.68
1503.27
Lợi nhuận
49.06 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#49363949
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 19:50:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.68
Phí qua đêm
-1.43 USD
Tổng cộng
50.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:41:19
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1503.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
49.06 USD
12.09.2019 19:50:18
13.09.2019 09:41:18
Mua
0.11
1498.98
1502.91
Lợi nhuận
41.80 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#49363959
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 19:50:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.98
Phí qua đêm
-1.43 USD
Tổng cộng
43.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:41:18
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1502.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.80 USD
12.09.2019 19:55:49
13.09.2019 09:41:17
Mua
0.11
1498.68
1502.86
Lợi nhuận
44.55 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#49364019
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 19:55:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.68
Phí qua đêm
-1.43 USD
Tổng cộng
45.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:41:17
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1502.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
44.55 USD
12.09.2019 19:56:00
13.09.2019 09:41:15
Mua
0.11
1498.77
1502.9
Lợi nhuận
44.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#49364030
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 19:56:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.77
Phí qua đêm
-1.43 USD
Tổng cộng
45.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:41:15
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1502.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
44.00 USD
10.09.2019 11:59:41
11.09.2019 17:07:24
Bán
0.01
1494.23
1491.14
Lợi nhuận
3.13 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#49291199
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 11:59:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1494.23
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
3.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 17:07:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1491.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
03.09.2019 17:16:34
05.09.2019 16:45:32
Bán
0.5
1.06903
1.0689
Lợi nhuận
-3.86 USD
AUDNZD.
Thỏa thuận
#49170987
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2019 17:16:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06903
Phí qua đêm
-8.01 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:45:32
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.0689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.86 USD
30.08.2019 13:03:58
30.08.2019 17:04:13
Mua
1
1.21876
1.22108
Lợi nhuận
232.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#49119283
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 13:03:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
232.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 17:04:13
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.22108
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
232.00 USD
27.08.2019 02:08:10
27.08.2019 04:25:48
Bán
0.1
106.088
105.865
Lợi nhuận
21.06 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#49028866
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 02:08:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2019 04:25:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
105.865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.06 USD
26.08.2019 17:22:12
26.08.2019 17:53:15
Mua
0.5
1.22225
1.22239
Lợi nhuận
7.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#49023941
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 17:22:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 17:53:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.22239
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
23.08.2019 08:48:56
23.08.2019 17:59:54
Mua
0.5
0.67559
0.67711
Lợi nhuận
76.00 USD
AUDUSD.
Thỏa thuận
#48982885
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 08:48:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67559
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
76.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:59:54
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.67711
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
76.00 USD
21.08.2019 18:13:57
21.08.2019 21:00:09
Mua
0.5
1.10995
1.108
Lợi nhuận
-97.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#48951527
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 18:13:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 21:00:09
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.108
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-97.50 USD
16.08.2019 13:41:37
20.08.2019 09:09:40
Mua
0.2
0.64325
0.64264
Lợi nhuận
-12.14 USD
NZDUSD.
Thỏa thuận
#48896919
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 13:41:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64325
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
-12.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 09:09:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.64264
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.14 USD
16.08.2019 14:14:04
20.08.2019 09:09:38
Mua
0.2
0.67857
0.67924
Lợi nhuận
13.56 USD
AUDUSD.
Thỏa thuận
#48897277
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 14:14:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67857
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
13.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 09:09:38
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.67924
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.56 USD
16.08.2019 13:18:28
16.08.2019 18:18:53
Mua
0.2
1.1083
1.10959
Lợi nhuận
25.80 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#48896585
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 13:18:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 18:18:53
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.10959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.80 USD
14.08.2019 11:10:42
15.08.2019 15:23:00
Mua
0.2
106.453
106.122
Lợi nhuận
-60.17 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48857854
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 11:10:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.453
Phí qua đêm
2.21 USD
Tổng cộng
-62.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 15:23:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
106.122
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-60.17 USD
14.08.2019 14:42:00
15.08.2019 10:01:00
Mua
0.2
105.939
106.274
Lợi nhuận
65.25 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48861375
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:42:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.939
Phí qua đêm
2.21 USD
Tổng cộng
63.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 10:01:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
106.274
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
65.25 USD
14.08.2019 06:16:21
14.08.2019 09:06:11
Mua
0.2
106.372
106.382
Lợi nhuận
1.88 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48855064
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 06:16:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 09:06:11
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
106.382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
12.08.2019 08:25:37
13.08.2019 16:50:50
Mua
0.4
105.448
106.181
Lợi nhuận
277.61 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48820753
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 08:25:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.448
Phí qua đêm
1.48 USD
Tổng cộng
276.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:50:50
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
106.181
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
277.61 USD
08.08.2019 03:10:25
13.08.2019 16:50:31
Mua
0.2
106.143
106.168
Lợi nhuận
6.93 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48784247
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 03:10:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.143
Phí qua đêm
2.22 USD
Tổng cộng
4.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:50:31
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
106.168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.93 USD
09.08.2019 09:24:36
13.08.2019 16:50:27
Mua
0.2
105.912
106.111
Lợi nhuận
38.99 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48802487
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 09:24:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.912
Phí qua đêm
1.48 USD
Tổng cộng
37.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:50:27
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
106.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.99 USD
09.08.2019 18:29:46
12.08.2019 08:25:27
Bán
0.4
105.431
105.448
Lợi nhuận
-11.56 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48811422
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 18:29:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.431
Phí qua đêm
-5.11 USD
Tổng cộng
-6.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 08:25:27
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
105.448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.56 USD
09.08.2019 12:49:12
09.08.2019 21:37:29
Mua
0.2
1.21079
1.20488
Lợi nhuận
-118.20 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48806321
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 12:49:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-118.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 21:37:29
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.20488
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-118.20 USD
09.08.2019 11:48:39
09.08.2019 12:32:24
Mua
0.2
128.372
128.039
Lợi nhuận
-62.95 USD
GBPJPY.
Thỏa thuận
#48805227
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 11:48:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-62.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 12:32:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
128.039
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-62.95 USD
08.08.2019 03:10:44
08.08.2019 17:11:12
Mua
0.2
0.97496
0.97744
Lợi nhuận
50.74 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#48784264
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 03:10:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 17:11:12
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.97744
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.74 USD
07.08.2019 17:42:22
07.08.2019 22:50:21
Bán
0.2
1.33093
1.33016
Lợi nhuận
11.58 USD
USDCAD.
Thỏa thuận
#48779032
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:42:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 22:50:21
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.33016
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.58 USD
07.08.2019 17:46:12
07.08.2019 17:58:57
Bán
0.2
1.12212
1.12175
Lợi nhuận
7.40 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#48779221
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:46:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:58:57
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.12175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.40 USD
07.08.2019 17:48:09
07.08.2019 17:54:06
Mua
0.5
0.9736
0.97432
Lợi nhuận
36.95 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#48779309
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:48:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:54:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.97432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.95 USD
07.08.2019 17:08:47
07.08.2019 17:30:00
Bán
0.2
1.33188
1.33211
Lợi nhuận
-3.45 USD
USDCAD.
Thỏa thuận
#48777917
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:08:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33188
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 17:30:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.33211
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.45 USD
06.08.2019 15:07:54
06.08.2019 21:41:28
Mua
0.5
119.213
119.295
Lợi nhuận
38.47 USD
EURJPY.
Thỏa thuận
#48756697
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 15:07:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 21:41:28
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
119.295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.47 USD
06.08.2019 17:56:13
06.08.2019 18:06:03
Bán
0.2
1471.28
1473.08
Lợi nhuận
-36.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#48759207
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 17:56:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1471.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 18:06:03
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1473.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-36.00 USD
06.08.2019 11:32:42
06.08.2019 15:07:23
Mua
0.5
106.487
106.538
Lợi nhuận
23.94 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48754334
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 11:32:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 15:07:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
106.538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.94 USD
05.08.2019 18:21:59
06.08.2019 06:00:24
Mua
0.2
0.65326
0.65184
Lợi nhuận
-28.37 USD
NZDUSD.
Thỏa thuận
#48746133
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 18:21:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65326
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-28.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 06:00:24
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.65184
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28.37 USD
05.08.2019 18:21:59
06.08.2019 01:48:22
Mua
0.3
0.65326
0.65692
Lợi nhuận
109.84 USD
NZDUSD.
Thỏa thuận
#48742041
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 18:21:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65326
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
109.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 01:48:22
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.65692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
109.84 USD
25.07.2019 17:07:27
31.07.2019 21:03:14
Bán
0.5
108.445
108.827
Lợi nhuận
-200.34 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48622597
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 17:07:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.445
Phí qua đêm
-24.83 USD
Tổng cộng
-175.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:03:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
108.827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-200.34 USD
25.07.2019 16:09:12
31.07.2019 21:03:14
Bán
0.5
108.171
108.843
Lợi nhuận
-333.53 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48619967
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 16:09:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.171
Phí qua đêm
-24.83 USD
Tổng cộng
-308.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:03:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
108.843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-333.53 USD
22.07.2019 11:34:55
31.07.2019 21:03:14
Bán
0.5
107.85
108.843
Lợi nhuận
-512.21 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48568808
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 11:34:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.85
Phí qua đêm
-56.05 USD
Tổng cộng
-456.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:03:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
108.843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-512.21 USD
31.07.2019 10:50:21
31.07.2019 13:44:47
Bán
0.5
0.91625
0.91604
Lợi nhuận
12.78 USD
EURGBP.
Thỏa thuận
#48676090
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 10:50:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 13:44:47
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.91604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.78 USD
26.07.2019 12:07:35
29.07.2019 10:11:58
Bán
0.5
0.89529
0.90079
Lợi nhuận
-338.71 USD
EURGBP.
Thỏa thuận
#48633292
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 12:07:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89529
Phí qua đêm
0.87 USD
Tổng cộng
-339.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2019 10:11:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.90079
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-338.71 USD
26.07.2019 14:32:20
26.07.2019 16:41:16
Mua
1
135.1
134.888
Lợi nhuận
-195.19 USD
GBPJPY.
Thỏa thuận
#48634898
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 14:32:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-195.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.07.2019 16:41:16
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
134.888
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-195.19 USD
25.07.2019 12:04:41
25.07.2019 12:28:53
Mua
1
1.09766
1.09788
Lợi nhuận
22.30 USD
EURCHF.
Thỏa thuận
#48613416
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 12:04:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 12:28:53
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.09788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.30 USD
24.07.2019 08:21:04
24.07.2019 10:04:23
Bán
0.5
0.896
0.89595
Lợi nhuận
3.11 USD
EURGBP.
Thỏa thuận
#48596888
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2019 08:21:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2019 10:04:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.89595
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.11 USD
23.07.2019 17:56:43
23.07.2019 18:23:58
Bán
0.5
0.89648
0.8963
Lợi nhuận
11.21 USD
EURGBP.
Thỏa thuận
#48591231
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 17:56:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2019 18:23:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.8963
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.21 USD
22.07.2019 11:18:19
22.07.2019 14:06:31
Mua
0.5
0.70393
0.70518
Lợi nhuận
62.50 USD
AUDUSD.
Thỏa thuận
#48568612
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 11:18:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 14:06:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.70518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
62.50 USD
22.07.2019 09:12:29
22.07.2019 11:12:58
Bán
0.5
1.10237
1.10224
Lợi nhuận
6.61 USD
EURCHF.
Thỏa thuận
#48566307
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 09:12:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2019 11:12:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.10224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.61 USD
19.07.2019 11:41:44
19.07.2019 13:47:17
Bán
0.5
107.677
107.635
Lợi nhuận
19.51 USD
USDJPY.
Thỏa thuận
#48549410
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 11:41:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 13:47:17
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
107.635
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.51 USD
19.07.2019 11:04:07
19.07.2019 13:45:48
Bán
0.5
0.98286
0.98282
Lợi nhuận
2.03 USD
USDCHF.
Thỏa thuận
#48548924
Ngày và giờ mở cửa
19.07.2019 11:04:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 13:45:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.98282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
18.07.2019 17:12:03
18.07.2019 21:40:48
Mua
0.5
1.24791
1.25243
Lợi nhuận
226.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48536965
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 17:12:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
226.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 21:40:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.25243
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
226.00 USD
18.07.2019 11:28:57
18.07.2019 13:46:03
Bán
0.2
1420.09
1420.26
Lợi nhuận
-3.40 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#48531330
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 11:28:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1420.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 13:46:03
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1420.26
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.40 USD
18.07.2019 12:41:28
18.07.2019 13:34:23
Mua
0.5
1.24673
1.24753
Lợi nhuận
40.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#48532481
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 12:41:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 13:34:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.24753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
40.00 USD
17.07.2019 16:08:48
18.07.2019 10:45:53
Mua
0.5
1.30685
1.30563
Lợi nhuận
-45.46 USD
USDCAD.
Thỏa thuận
#48520618
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2019 16:08:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30685
Phí qua đêm
1.26 USD
Tổng cộng
-46.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 10:45:53
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.30563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-45.46 USD