Chế độ demo
29.07.2020 20:06:17
29.07.2020 21:00:11
Mua
0.01
0.91351
0.91316
Lợi nhuận
-0.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#142251133
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 20:06:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 21:00:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91316
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
29.07.2020 18:26:37
29.07.2020 19:10:27
Bán
0.01
1.17705
1.17758
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#142246710
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 18:26:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 19:10:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17758
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
29.07.2020 18:02:35
29.07.2020 18:18:55
Mua
0.01
0.91479
0.91413
Lợi nhuận
-0.82 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#142245063
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 18:02:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 18:18:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91413
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
27.07.2020 16:28:21
27.07.2020 16:33:00
Bán
0.01
1.17336
1.17384
Lợi nhuận
-0.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#141934398
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 16:28:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 16:33:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.17384
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.58 USD
16.07.2020 14:55:54
17.07.2020 11:03:08
Bán
0.01
0.90894
0.90819
Lợi nhuận
0.72 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140730426
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 14:55:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90894
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2020 11:03:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90819
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
16.07.2020 14:56:32
16.07.2020 18:51:03
Bán
0.01
0.909
0.90607
Lợi nhuận
3.50 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140730490
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 14:56:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 18:51:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90607
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.50 USD
15.07.2020 17:41:30
15.07.2020 18:48:12
Bán
0.01
1.14205
1.14113
Lợi nhuận
0.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140612976
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 17:41:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.14205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 18:48:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.14113
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
15.07.2020 17:55:23
15.07.2020 18:48:02
Bán
0.01
1.26162
1.2589
Lợi nhuận
2.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140614831
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 17:55:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 18:48:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
15.07.2020 18:00:14
15.07.2020 18:47:58
Bán
0.01
1.26225
1.25883
Lợi nhuận
3.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140616059
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 18:00:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 18:47:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25883
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
14.07.2020 17:41:56
15.07.2020 16:42:00
Bán
0.01
0.90961
0.90578
Lợi nhuận
4.61 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140433788
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 17:41:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90961
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
4.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:42:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90578
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.61 USD
14.07.2020 17:58:57
15.07.2020 16:41:56
Bán
0.01
0.90987
0.90575
Lợi nhuận
4.98 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140436641
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 17:58:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90987
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
5.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:41:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90575
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
14.07.2020 15:31:51
14.07.2020 16:42:48
Bán
0.01
1.13746
1.13811
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140412010
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 15:31:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 16:42:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
14.07.2020 15:30:29
14.07.2020 16:42:48
Bán
0.01
1.13732
1.13811
Lợi nhuận
-0.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140411850
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 15:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 16:42:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.89 USD
14.07.2020 15:04:56
14.07.2020 15:59:35
Bán
0.01
0.90789
0.9088
Lợi nhuận
-1.34 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140409963
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 15:04:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 15:59:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9088
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.34 USD
13.07.2020 18:00:14
13.07.2020 19:26:21
Bán
0.01
121.918
121.93
Lợi nhuận
-0.31 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140312003
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 18:00:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 19:26:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.93
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.31 USD
13.07.2020 18:01:56
13.07.2020 19:12:22
Bán
0.01
0.9008
0.90151
Lợi nhuận
-1.10 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#140312284
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 18:01:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 19:12:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90151
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
13.07.2020 15:50:32
13.07.2020 16:27:57
Bán
0.01
1.13309
1.13391
Lợi nhuận
-0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140291953
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 15:50:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 16:27:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13391
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.92 USD
13.07.2020 16:00:32
13.07.2020 16:07:57
Bán
0.01
121.421
121.502
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140293068
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 16:00:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.421
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 16:07:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.502
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.96 USD
13.07.2020 15:08:07
13.07.2020 15:40:02
Bán
0.01
1.1334
1.13327
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140287985
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 15:08:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 15:40:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13327
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.07.2020 15:28:27
13.07.2020 15:39:59
Bán
0.01
1.13288
1.13326
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140290010
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 15:28:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 15:39:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13326
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
09.07.2020 15:07:19
09.07.2020 17:49:26
Bán
0.01
1.13463
1.13018
Lợi nhuận
4.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140008368
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 15:07:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 17:49:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13018
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.35 USD
07.07.2020 15:26:08
07.07.2020 15:58:10
Bán
0.01
1.12933
1.12993
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139719449
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 15:26:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 15:58:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12993
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
23.06.2020 17:23:56
23.06.2020 19:20:49
Bán
0.01
1.13446
1.13296
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138417373
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 17:23:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 19:20:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13296
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
16.06.2020 09:43:05
16.06.2020 10:07:59
Bán
0.01
1.13362
1.13487
Lợi nhuận
-1.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137769607
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 09:43:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 10:07:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13487
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.35 USD
15.06.2020 17:57:49
15.06.2020 20:17:33
Bán
0.01
1.25684
1.25654
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137717721
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 17:57:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 20:17:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25654
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
11.06.2020 17:25:37
11.06.2020 18:15:56
Bán
0.01
1.13959
1.13849
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137429932
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 17:25:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 18:15:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13849
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
11.06.2020 15:59:58
11.06.2020 16:43:11
Bán
0.01
1.13563
1.13539
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137412498
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 15:59:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 16:43:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13539
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
11.06.2020 15:32:25
11.06.2020 15:45:24
Bán
0.01
1.13392
1.13435
Lợi nhuận
-0.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137410319
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 15:32:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:45:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13435
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
11.06.2020 15:27:45
11.06.2020 15:28:09
Bán
0.01
1.13426
1.13419
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137409938
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 15:27:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:28:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13419
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
11.06.2020 09:58:40
11.06.2020 11:35:18
Bán
0.01
1.13575
1.13866
Lợi nhuận
-3.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137379075
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 09:58:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 11:35:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13866
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.01 USD
11.06.2020 10:30:01
11.06.2020 11:17:18
Bán
0.01
1.13662
1.13751
Lợi nhuận
-0.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137384048
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 10:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 11:17:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13751
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
11.06.2020 09:58:36
11.06.2020 10:55:02
Mua
0.01
0.94345
0.94115
Lợi nhuận
-2.54 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137379053
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 09:58:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 10:55:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94115
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.54 USD
11.06.2020 08:56:39
11.06.2020 09:30:34
Mua
0.01
121.561
121.587
Lợi nhuận
0.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137372368
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:56:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 09:30:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.587
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
11.06.2020 08:56:44
11.06.2020 09:30:32
Mua
0.01
74.28
74.2
Lợi nhuận
-0.95 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#137372377
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:56:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 09:30:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
74.2
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.95 USD
10.06.2020 21:26:13
10.06.2020 22:47:07
Mua
0.04
0.94322
0.94315
Lợi nhuận
-0.70 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137307887
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 21:26:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 22:47:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94315
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
10.06.2020 21:17:17
10.06.2020 21:22:09
Mua
0.04
0.94311
0.94327
Lợi nhuận
0.28 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137307113
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 21:17:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 21:22:09
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94327
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
10.06.2020 17:58:48
10.06.2020 21:09:41
Mua
0.02
0.94538
0.94412
Lợi nhuận
-2.87 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137287680
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 17:58:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 21:09:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.94412
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.87 USD
10.06.2020 17:52:52
10.06.2020 21:09:41
Mua
0.02
0.94528
0.94412
Lợi nhuận
-2.66 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137286386
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 17:52:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 21:09:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.94412
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.66 USD
10.06.2020 15:51:54
10.06.2020 16:14:37
Mua
0.01
0.94588
0.94543
Lợi nhuận
-0.58 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137267645
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 15:51:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:14:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94543
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.58 USD
10.06.2020 15:55:23
10.06.2020 16:14:36
Bán
0.01
1.13738
1.13774
Lợi nhuận
-0.46 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137267865
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 15:55:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:14:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13774
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.46 USD
10.06.2020 15:14:53
10.06.2020 16:14:22
Bán
0.01
1.13756
1.13757
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137265137
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 15:14:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:14:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13757
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
10.06.2020 15:14:57
10.06.2020 16:05:07
Mua
0.01
0.94607
0.94518
Lợi nhuận
-1.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137265147
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 15:14:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 16:05:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.94518
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.04 USD
10.06.2020 03:24:01
10.06.2020 03:52:05
Mua
0.01
122.264
122.253
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137194182
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:24:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 03:52:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
122.253
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
10.06.2020 03:03:33
10.06.2020 03:09:26
Bán
0.01
122.195
122.271
Lợi nhuận
-0.90 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137193428
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:03:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2020 03:09:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
122.271
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.90 USD
09.06.2020 16:11:57
09.06.2020 18:15:50
Mua
0.01
0.64905
0.65222
Lợi nhuận
3.07 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#137132097
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 16:11:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 18:15:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65222
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
09.06.2020 14:56:46
09.06.2020 15:13:47
Mua
0.01
0.95436
0.95353
Lợi nhuận
-0.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137122818
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 14:56:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.95436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 15:13:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.95353
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.97 USD
09.06.2020 09:11:28
09.06.2020 09:22:06
Bán
0.01
1.61552
1.61756
Lợi nhuận
-1.62 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#137073274
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:11:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.06.2020 09:22:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.61756
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.62 USD
04.06.2020 18:23:23
04.06.2020 20:48:39
Bán
0.01
1.13302
1.13448
Lợi nhuận
-1.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136717662
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:23:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 20:48:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13448
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.56 USD
04.06.2020 18:22:34
04.06.2020 20:48:39
Bán
0.01
1.13255
1.13448
Lợi nhuận
-2.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136717590
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:22:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 20:48:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13448
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.03 USD
04.06.2020 18:31:31
04.06.2020 20:48:39
Bán
0.01
1.13203
1.13448
Lợi nhuận
-2.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136718370
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:31:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 20:48:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13448
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.55 USD