Chế độ demo
30.09.2019 20:21:44
01.10.2019 08:27:48
Bán
0.04
1468.4
1464.55
Lợi nhuận
14.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115040828
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 20:21:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1468.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 08:27:48
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1464.55
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
14.60 USD
10.09.2019 23:01:07
30.09.2019 20:20:50
Bán
0.04
1487.8
1469.12
Lợi nhuận
73.92 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112701438
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 23:01:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1487.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 20:20:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1469.12
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
73.92 USD
10.09.2019 05:45:19
10.09.2019 23:00:57
Bán
0.01
1487.74
1488.11
Lợi nhuận
-0.57 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112599085
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 05:45:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1487.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 23:00:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1488.11
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
10.09.2019 05:47:10
10.09.2019 23:00:48
Bán
0.02
1488.21
1488
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112599335
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 05:47:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1488.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 23:00:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1488
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
10.09.2019 05:33:26
10.09.2019 23:00:41
Bán
0.01
1489.16
1487.81
Lợi nhuận
1.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112597401
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 05:33:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1489.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 23:00:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1487.81
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
22.08.2019 15:32:51
10.09.2019 05:28:37
Bán
0.02
1493.79
1489.61
Lợi nhuận
7.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#110319091
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 15:32:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1493.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 05:28:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1489.61
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.96 USD
12.08.2019 11:18:41
10.09.2019 05:28:34
Bán
0.02
1495.21
1489.6
Lợi nhuận
10.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108996151
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 11:18:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1495.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 05:28:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1489.6
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
10.82 USD
04.09.2019 16:13:10
04.09.2019 16:25:38
Mua
0.05
1544.77
1543.3
Lợi nhuận
-8.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112128467
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:13:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1544.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 16:25:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1543.3
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-8.35 USD
02.09.2019 01:31:51
03.09.2019 19:19:50
Mua
0.05
1533.21
1545.39
Lợi nhuận
59.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#111655267
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 01:31:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1533.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2019 19:19:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1545.39
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
59.90 USD
23.08.2019 17:49:32
02.09.2019 01:15:15
Mua
0.05
1516.81
1530.26
Lợi nhuận
66.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#110519762
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 17:49:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 01:15:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1530.26
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
66.25 USD
25.07.2019 06:36:14
02.09.2019 01:15:11
Mua
0.01
0.69721
0.67287
Lợi nhuận
-24.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#106474816
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 06:36:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69721
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 01:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67287
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-24.44 USD
19.08.2019 12:24:13
23.08.2019 17:32:24
Mua
0.01
1500.59
1515
Lợi nhuận
14.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109685763
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 12:24:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1500.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:32:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1515
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.21 USD
16.08.2019 20:53:06
23.08.2019 17:32:24
Mua
0.02
1515.11
1515
Lợi nhuận
-0.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109647007
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:53:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1515.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:32:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1515
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
16.08.2019 20:46:24
23.08.2019 17:32:24
Mua
0.02
1514.3
1515
Lợi nhuận
1.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109646952
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:46:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1514.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 17:32:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1515
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
19.08.2019 14:44:30
22.08.2019 15:06:14
Bán
0.02
1494.06
1493.85
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109707392
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 14:44:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1494.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 15:06:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1493.85
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.08.2019 18:19:19
19.08.2019 11:22:33
Bán
0.02
1509
1500
Lợi nhuận
17.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109625046
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 18:19:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.08.2019 11:22:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1500
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
17.60 USD
16.08.2019 17:03:44
16.08.2019 19:47:55
Bán
0.02
1515.01
1514
Lợi nhuận
1.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109610975
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 17:03:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1515.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 19:47:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1514
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
12.08.2019 12:06:58
16.08.2019 17:03:35
Mua
0.02
1503.07
1515
Lợi nhuận
23.46 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108999627
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 12:06:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1503.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 17:03:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1515
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
23.46 USD
07.08.2019 05:02:48
16.08.2019 03:48:29
Mua
0.01
1485.96
1525.6
Lợi nhuận
39.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108255250
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 05:02:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1485.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 03:48:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
39.44 USD
14.08.2019 20:37:59
16.08.2019 03:48:27
Mua
0.01
1514.79
1525.64
Lợi nhuận
10.65 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109364262
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:37:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1514.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 03:48:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.64
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
13.08.2019 16:46:11
13.08.2019 16:51:49
Bán
0.01
1510.54
1500
Lợi nhuận
10.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109133839
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1510.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:51:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1500
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.34 USD
01.08.2019 09:25:35
07.08.2019 04:54:22
Mua
0.01
1407.55
1484.66
Lợi nhuận
76.91 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107621151
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 09:25:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1407.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1484.66
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
76.91 USD
18.07.2019 22:09:24
07.08.2019 04:54:19
Mua
0.02
1443.25
1484.5
Lợi nhuận
82.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105969882
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 22:09:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1443.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
82.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1484.5
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
82.10 USD
13.06.2019 01:00:02
07.08.2019 04:54:14
Bán
0.01
1333.9
1484.84
Lợi nhuận
-151.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#101674540
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1333.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-150.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1484.84
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-151.14 USD
25.07.2019 17:11:28
01.08.2019 17:13:38
Bán
0.01
108.458
108.317
Lợi nhuận
1.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106613753
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 17:11:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 17:13:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.317
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
26.07.2019 10:08:19
26.07.2019 17:14:26
Bán
0.01
0.69394
0.6914
Lợi nhuận
2.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#106742335
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 10:08:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.07.2019 17:14:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6914
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
18.07.2019 21:12:58
18.07.2019 22:47:39
Bán
0.01
1430.82
1446.43
Lợi nhuận
-15.81 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105957003
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 21:12:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1430.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:47:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1446.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.81 USD
01.07.2019 11:36:43
18.07.2019 22:47:36
Mua
0.01
1.26506
1.25497
Lợi nhuận
-10.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#103615593
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 11:36:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:47:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25497
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.19 USD
23.04.2019 16:15:07
18.07.2019 22:19:06
Mua
0.01
0.71
0.70721
Lợi nhuận
-2.89 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97950102
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 16:15:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:19:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.70721
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.89 USD
21.03.2019 09:59:54
18.07.2019 22:18:57
Mua
0.01
1.14137
1.12758
Lợi nhuận
-13.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96149606
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2019 09:59:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:18:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12758
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-13.89 USD
24.06.2019 03:19:21
18.07.2019 22:01:03
Mua
0.02
1408.35
1438
Lợi nhuận
58.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102846703
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 03:19:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1408.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:01:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1438
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
58.90 USD
05.07.2019 15:41:26
05.07.2019 16:48:34
Mua
0.01
1398.93
1390.75
Lợi nhuận
-8.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104323876
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 15:41:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1398.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 16:48:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1390.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.38 USD
03.07.2019 05:20:25
05.07.2019 06:40:12
Mua
0.02
121.519
121.69
Lợi nhuận
2.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#103944063
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2019 05:20:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 06:40:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.69
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.77 USD
27.06.2019 11:28:59
01.07.2019 15:15:47
Bán
0.02
0.69939
0.69933
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103333541
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 11:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:15:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69933
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
01.07.2019 11:37:05
01.07.2019 15:15:36
Mua
0.01
1.13305
1.1348
Lợi nhuận
1.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103615701
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 11:37:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:15:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1348
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
28.06.2019 10:40:58
28.06.2019 19:33:52
Bán
0.01
1.13915
1.13697
Lợi nhuận
2.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103429353
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 10:40:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 19:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13697
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
28.06.2019 04:47:58
28.06.2019 08:38:24
Bán
0.02
1420.87
1416
Lợi nhuận
9.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103389102
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 04:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1420.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 08:38:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1416
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.34 USD
10.06.2019 16:43:57
27.06.2019 08:13:34
Bán
0.02
1.62322
1.62291
Lợi nhuận
0.04 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101346157
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 16:43:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 08:13:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.62291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.06.2019 15:52:16
25.06.2019 19:52:08
Bán
0.02
1.1392
1.13655
Lợi nhuận
5.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103009330
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:52:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 19:52:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13655
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
24.06.2019 18:44:38
25.06.2019 07:01:12
Mua
0.01
0.97133
0.97063
Lợi nhuận
-0.82 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#102915691
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 18:44:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 07:01:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97063
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
21.06.2019 09:06:55
21.06.2019 22:30:45
Mua
0.02
1394.85
1399.44
Lợi nhuận
8.78 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102732657
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 09:06:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1394.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 22:30:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1399.44
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.78 USD
21.06.2019 10:44:09
21.06.2019 10:56:59
Bán
0.02
1388.48
1384.78
Lợi nhuận
7.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102757343
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 10:44:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1388.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:56:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1384.78
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
20.06.2019 19:38:48
21.06.2019 10:50:50
Bán
0.02
1385.47
1383.7
Lợi nhuận
3.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102657740
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 19:38:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1385.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:50:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1383.7
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
21.06.2019 04:58:27
21.06.2019 05:20:13
Mua
0.02
1402.74
1403.44
Lợi nhuận
1.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102690607
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 04:58:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1402.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 05:20:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1403.44
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
20.06.2019 19:07:01
20.06.2019 20:36:22
Mua
0.02
1388.22
1390.01
Lợi nhuận
3.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102655265
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 19:07:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1388.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 20:36:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1390.01
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
20.06.2019 15:23:11
20.06.2019 15:59:50
Bán
0.01
0.693
0.69296
Lợi nhuận
-0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#102566362
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 15:23:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 15:59:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69296
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
19.06.2019 16:14:24
19.06.2019 21:03:00
Mua
0.02
0.6864
0.68944
Lợi nhuận
5.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#102400888
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 16:14:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 21:03:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68944
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.88 USD
18.06.2019 18:01:53
19.06.2019 04:22:27
Mua
0.01
121.378
121.601
Lợi nhuận
1.85 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#102238814
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 18:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 04:22:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.601
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
13.06.2019 04:30:16
18.06.2019 17:11:37
Bán
0.02
1.6305
1.63005
Lợi nhuận
0.22 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101684287
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 04:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 17:11:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.63005
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
18.06.2019 12:43:42
18.06.2019 16:50:30
Mua
0.02
121.161
121.604
Lợi nhuận
7.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#102195108
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 12:43:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:50:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.604
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.77 USD