Chế độ demo
16.08.2019 17:03:44
16.08.2019 19:47:55
Bán
0.02
1515.01
1514
Lợi nhuận
1.62 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109610975
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 17:03:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1515.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 19:47:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1514
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
12.08.2019 12:06:58
16.08.2019 17:03:35
Mua
0.02
1503.07
1515
Lợi nhuận
23.46 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108999627
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 12:06:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1503.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 17:03:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1515
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
23.46 USD
07.08.2019 05:02:48
16.08.2019 03:48:29
Mua
0.01
1485.96
1525.6
Lợi nhuận
39.44 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108255250
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 05:02:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1485.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 03:48:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
39.44 USD
14.08.2019 20:37:59
16.08.2019 03:48:27
Mua
0.01
1514.79
1525.64
Lợi nhuận
10.65 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109364262
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:37:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1514.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 03:48:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.64
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
13.08.2019 16:46:11
13.08.2019 16:51:49
Bán
0.01
1510.54
1500
Lợi nhuận
10.34 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109133839
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1510.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:51:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1500
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.34 USD
01.08.2019 09:25:35
07.08.2019 04:54:22
Mua
0.01
1407.55
1484.66
Lợi nhuận
76.91 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107621151
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 09:25:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1407.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1484.66
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
76.91 USD
18.07.2019 22:09:24
07.08.2019 04:54:19
Mua
0.02
1443.25
1484.5
Lợi nhuận
82.10 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105969882
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 22:09:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1443.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
82.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1484.5
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
82.10 USD
13.06.2019 01:00:02
07.08.2019 04:54:14
Bán
0.01
1333.9
1484.84
Lợi nhuận
-151.14 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#101674540
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1333.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-150.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 04:54:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1484.84
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-151.14 USD
25.07.2019 17:11:28
01.08.2019 17:13:38
Bán
0.01
108.458
108.317
Lợi nhuận
1.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#106613753
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 17:11:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 17:13:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.317
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
26.07.2019 10:08:19
26.07.2019 17:14:26
Bán
0.01
0.69394
0.6914
Lợi nhuận
2.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#106742335
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 10:08:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.07.2019 17:14:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6914
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
18.07.2019 21:12:58
18.07.2019 22:47:39
Bán
0.01
1430.82
1446.43
Lợi nhuận
-15.81 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105957003
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 21:12:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1430.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:47:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1446.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.81 USD
01.07.2019 11:36:43
18.07.2019 22:47:36
Mua
0.01
1.26506
1.25497
Lợi nhuận
-10.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#103615593
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 11:36:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:47:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25497
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.19 USD
23.04.2019 16:15:07
18.07.2019 22:19:06
Mua
0.01
0.71
0.70721
Lợi nhuận
-2.89 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97950102
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 16:15:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:19:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.70721
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.89 USD
21.03.2019 09:59:54
18.07.2019 22:18:57
Mua
0.01
1.14137
1.12758
Lợi nhuận
-13.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96149606
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2019 09:59:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:18:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12758
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-13.89 USD
24.06.2019 03:19:21
18.07.2019 22:01:03
Mua
0.02
1408.35
1438
Lợi nhuận
58.90 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102846703
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 03:19:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1408.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 22:01:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1438
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
58.90 USD
05.07.2019 15:41:26
05.07.2019 16:48:34
Mua
0.01
1398.93
1390.75
Lợi nhuận
-8.38 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104323876
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 15:41:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1398.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 16:48:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1390.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.38 USD
03.07.2019 05:20:25
05.07.2019 06:40:12
Mua
0.02
121.519
121.69
Lợi nhuận
2.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#103944063
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2019 05:20:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 06:40:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.69
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.77 USD
27.06.2019 11:28:59
01.07.2019 15:15:47
Bán
0.02
0.69939
0.69933
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#103333541
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 11:28:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:15:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69933
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
01.07.2019 11:37:05
01.07.2019 15:15:36
Mua
0.01
1.13305
1.1348
Lợi nhuận
1.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103615701
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 11:37:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 15:15:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1348
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
28.06.2019 10:40:58
28.06.2019 19:33:52
Bán
0.01
1.13915
1.13697
Lợi nhuận
2.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103429353
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 10:40:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 19:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13697
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
28.06.2019 04:47:58
28.06.2019 08:38:24
Bán
0.02
1420.87
1416
Lợi nhuận
9.34 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103389102
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 04:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1420.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2019 08:38:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1416
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
9.34 USD
10.06.2019 16:43:57
27.06.2019 08:13:34
Bán
0.02
1.62322
1.62291
Lợi nhuận
0.04 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101346157
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 16:43:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 08:13:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.62291
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.06.2019 15:52:16
25.06.2019 19:52:08
Bán
0.02
1.1392
1.13655
Lợi nhuận
5.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#103009330
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:52:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 19:52:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13655
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
24.06.2019 18:44:38
25.06.2019 07:01:12
Mua
0.01
0.97133
0.97063
Lợi nhuận
-0.82 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#102915691
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 18:44:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 07:01:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97063
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
21.06.2019 09:06:55
21.06.2019 22:30:45
Mua
0.02
1394.85
1399.44
Lợi nhuận
8.78 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102732657
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 09:06:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1394.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 22:30:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1399.44
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
8.78 USD
21.06.2019 10:44:09
21.06.2019 10:56:59
Bán
0.02
1388.48
1384.78
Lợi nhuận
7.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102757343
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 10:44:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1388.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:56:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1384.78
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
20.06.2019 19:38:48
21.06.2019 10:50:50
Bán
0.02
1385.47
1383.7
Lợi nhuận
3.14 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102657740
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 19:38:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1385.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:50:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1383.7
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
21.06.2019 04:58:27
21.06.2019 05:20:13
Mua
0.02
1402.74
1403.44
Lợi nhuận
1.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102690607
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 04:58:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1402.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 05:20:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1403.44
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
20.06.2019 19:07:01
20.06.2019 20:36:22
Mua
0.02
1388.22
1390.01
Lợi nhuận
3.18 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102655265
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 19:07:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1388.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 20:36:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1390.01
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
20.06.2019 15:23:11
20.06.2019 15:59:50
Bán
0.01
0.693
0.69296
Lợi nhuận
-0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#102566362
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 15:23:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2019 15:59:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69296
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
19.06.2019 16:14:24
19.06.2019 21:03:00
Mua
0.02
0.6864
0.68944
Lợi nhuận
5.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#102400888
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 16:14:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 21:03:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68944
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.88 USD
18.06.2019 18:01:53
19.06.2019 04:22:27
Mua
0.01
121.378
121.601
Lợi nhuận
1.85 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#102238814
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 18:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2019 04:22:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.601
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
13.06.2019 04:30:16
18.06.2019 17:11:37
Bán
0.02
1.6305
1.63005
Lợi nhuận
0.22 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101684287
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 04:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 17:11:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.63005
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
18.06.2019 12:43:42
18.06.2019 16:50:30
Mua
0.02
121.161
121.604
Lợi nhuận
7.77 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#102195108
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2019 12:43:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2019 16:50:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.604
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.77 USD
06.06.2019 14:46:09
14.06.2019 15:42:29
Bán
0.02
1.1243
1.12416
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#101075773
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 14:46:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 15:42:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12416
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
06.06.2019 15:39:45
14.06.2019 10:26:27
Bán
0.02
122.04
122.026
Lợi nhuận
-0.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#100923390
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 15:39:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 10:26:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.026
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
12.06.2019 11:21:22
12.06.2019 16:06:51
Bán
0.01
1337.66
1332.4
Lợi nhuận
5.06 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#101566589
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 11:21:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1337.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 16:06:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1332.4
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.06 USD
12.06.2019 06:13:29
12.06.2019 11:16:53
Mua
0.02
1.63044
1.63074
Lợi nhuận
0.02 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#101543862
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 06:13:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 11:16:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.63074
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
11.06.2019 16:05:09
12.06.2019 11:16:50
Mua
0.02
0.65829
0.65842
Lợi nhuận
0.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#101434290
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 16:05:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65829
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 11:16:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65842
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
07.06.2019 13:09:04
10.06.2019 07:58:47
Bán
0.01
1.27128
1.27104
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#101220127
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 13:09:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 07:58:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27104
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
10.06.2019 01:54:35
10.06.2019 02:01:55
Bán
0.02
1.13179
1.13166
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#101289925
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 01:54:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 02:01:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13166
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
07.06.2019 20:06:40
10.06.2019 00:47:59
Mua
0.02
122.624
122.823
Lợi nhuận
3.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#101267317
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 20:06:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 00:47:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
122.823
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
07.06.2019 13:22:37
07.06.2019 15:46:40
Bán
0.01
138.056
137.64
Lợi nhuận
3.66 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#101221594
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 13:22:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
138.056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 15:46:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
137.64
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.66 USD
06.06.2019 01:34:26
07.06.2019 09:06:11
Bán
0.01
1333.5
1332.12
Lợi nhuận
1.18 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#100943348
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 01:34:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1333.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 09:06:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1332.12
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
06.06.2019 11:15:57
07.06.2019 09:06:08
Bán
0.01
1336.16
1332.12
Lợi nhuận
3.84 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#101079955
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 11:15:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1336.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 09:06:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1332.12
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
06.06.2019 09:33:38
06.06.2019 10:26:28
Mua
0.02
121.311
121.474
Lợi nhuận
2.61 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#101063861
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 09:33:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 10:26:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
121.474
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
05.06.2019 15:15:28
05.06.2019 17:56:56
Bán
0.02
1.127
1.12594
Lợi nhuận
1.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#100923376
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 15:15:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 17:56:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12594
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
05.06.2019 12:48:59
05.06.2019 17:55:36
Bán
0.01
1336.59
1331.41
Lợi nhuận
4.98 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#100920002
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 12:48:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1336.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 17:55:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1331.41
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
05.06.2019 11:53:37
05.06.2019 13:56:12
Bán
0.02
1.12827
1.12588
Lợi nhuận
4.58 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#100916592
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 11:53:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 13:56:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12588
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.58 USD
31.05.2019 09:30:54
04.06.2019 17:39:14
Mua
0.02
137.368
137.387
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#100540227
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 09:30:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
137.368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 17:39:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
137.387
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD