Chế độ demo
26.05.2020 16:28:36
27.05.2020 03:25:26
Bán
0.03
0.62077
0.61838
Lợi nhuận
6.87 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135718996
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 16:28:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
6.87 USD
26.05.2020 14:47:58
27.05.2020 03:25:22
Bán
0.03
0.61859
0.61838
Lợi nhuận
0.33 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135704087
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 14:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
26.05.2020 11:45:56
27.05.2020 03:25:18
Bán
0.03
0.61676
0.61838
Lợi nhuận
-5.16 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135683772
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:45:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-5.16 USD
18.05.2020 20:13:10
20.05.2020 12:02:05
Bán
0.03
1.06351
1.05866
Lợi nhuận
14.44 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134869145
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:13:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:02:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05866
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
14.44 USD
18.05.2020 20:11:37
20.05.2020 12:02:02
Bán
0.03
1.0618
1.05868
Lợi nhuận
9.08 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134871615
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:11:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:02:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05868
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
9.08 USD
18.05.2020 19:21:41
20.05.2020 12:01:58
Bán
0.03
1.05979
1.0587
Lợi nhuận
2.78 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134860551
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:21:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0587
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.78 USD
18.05.2020 18:58:10
20.05.2020 12:01:52
Bán
0.03
1.05743
1.0586
Lợi nhuận
-4.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134853990
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:58:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0586
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-4.23 USD
18.05.2020 18:57:23
20.05.2020 12:01:48
Bán
0.03
1.05706
1.05854
Lợi nhuận
-5.19 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134853731
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:57:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05854
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.19 USD
18.05.2020 19:10:31
20.05.2020 12:01:33
Bán
0.03
1.05859
1.05847
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134857501
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:10:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05847
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
18.05.2020 18:49:53
18.05.2020 18:51:02
Bán
0.03
1.09127
1.09027
Lợi nhuận
2.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134851716
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:49:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:51:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09027
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
18.05.2020 18:23:30
18.05.2020 18:28:14
Bán
0.03
1.0544
1.05452
Lợi nhuận
-0.97 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134827404
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:23:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:28:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05452
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.97 USD
18.05.2020 18:25:57
18.05.2020 18:28:11
Bán
0.03
1.05511
1.05452
Lợi nhuận
1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134827526
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:25:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:28:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05452
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
18.05.2020 18:23:01
18.05.2020 18:27:46
Bán
0.03
1.08881
1.08852
Lợi nhuận
0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134817698
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:23:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:27:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08852
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
18.05.2020 18:24:16
18.05.2020 18:27:42
Bán
0.03
1.0898
1.08861
Lợi nhuận
3.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134818205
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:24:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:27:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08861
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
18.05.2020 16:42:13
18.05.2020 17:12:22
Bán
0.03
1.08641
1.08526
Lợi nhuận
3.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134823135
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:42:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 17:12:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08526
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
18.05.2020 16:37:17
18.05.2020 17:12:18
Bán
0.03
1.08555
1.08529
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134817597
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:37:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 17:12:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08529
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
18.05.2020 16:59:47
18.05.2020 17:03:13
Bán
0.03
1.05371
1.05356
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134827139
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:59:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 17:03:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05356
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
18.05.2020 16:49:28
18.05.2020 16:52:48
Mua
0.03
1.40016
1.40087
Lợi nhuận
1.22 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#134824616
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:49:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.40016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 16:52:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.40087
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
18.05.2020 16:37:52
18.05.2020 16:38:56
Bán
0.03
1.2199
1.21921
Lợi nhuận
1.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134821265
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:37:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 16:38:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.21921
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
18.05.2020 16:26:22
18.05.2020 16:28:26
Bán
0.03
1.08493
1.08444
Lợi nhuận
1.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134817466
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:26:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 16:28:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08444
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
12.05.2020 16:57:18
12.05.2020 17:03:25
Mua
0.03
0.96695
0.96743
Lợi nhuận
1.19 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#134320618
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 16:57:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.96695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 17:03:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.96743
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
12.05.2020 16:14:58
12.05.2020 16:18:44
Bán
0.03
1.08814
1.08737
Lợi nhuận
2.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134302266
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 16:14:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 16:18:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08737
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
12.05.2020 15:14:50
12.05.2020 15:23:11
Bán
0.03
1.08592
1.08549
Lợi nhuận
0.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134302164
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 15:14:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2020 15:23:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08549
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
11.05.2020 18:46:40
11.05.2020 19:42:06
Bán
0.03
107.696
107.63
Lợi nhuận
1.54 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#134212465
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2020 18:46:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2020 19:42:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
107.63
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.54 USD
07.05.2020 19:07:19
07.05.2020 19:55:08
Mua
0.03
1.39704
1.39847
Lợi nhuận
2.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#133988533
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 19:07:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 19:55:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.39847
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.77 USD
07.05.2020 11:06:27
07.05.2020 12:00:27
Mua
0.03
0.97594
0.97561
Lợi nhuận
-1.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#133925073
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:06:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 12:00:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.97561
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.31 USD
07.05.2020 10:14:31
07.05.2020 11:00:15
Mua
0.03
1.08025
1.07943
Lợi nhuận
-2.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133920110
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 10:14:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 11:00:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.07943
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.76 USD
07.05.2020 10:59:00
07.05.2020 11:00:10
Mua
0.03
1.08017
1.0797
Lợi nhuận
-1.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133924185
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 10:59:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 11:00:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0797
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.71 USD
07.05.2020 10:05:37
07.05.2020 10:32:30
Bán
0.03
1.07915
1.0808
Lợi nhuận
-5.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133918220
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 10:05:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2020 10:32:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0808
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-5.25 USD
06.05.2020 09:44:18
06.05.2020 11:23:37
Bán
0.03
1.08239
1.08006
Lợi nhuận
6.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133810267
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 09:44:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 11:23:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08006
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
6.69 USD
06.05.2020 10:20:52
06.05.2020 11:23:33
Mua
0.03
0.97293
0.97517
Lợi nhuận
6.59 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#133813724
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 10:20:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2020 11:23:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.97517
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
6.59 USD
05.05.2020 07:33:22
05.05.2020 07:50:19
Bán
0.03
1.09005
1.09022
Lợi nhuận
-0.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133703569
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 07:33:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2020 07:50:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09022
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
01.05.2020 15:35:51
01.05.2020 17:34:00
Mua
0.03
1.09853
1.09957
Lợi nhuận
2.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133524424
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 15:35:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 17:34:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09957
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
01.05.2020 16:00:19
01.05.2020 16:05:24
Bán
0.03
1.09773
1.09792
Lợi nhuận
-0.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133526983
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 16:00:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09773
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 16:05:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09792
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.87 USD
01.05.2020 11:53:56
01.05.2020 12:20:15
Mua
0.03
1.25643
1.25681
Lợi nhuận
0.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133506195
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 11:53:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 12:20:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25681
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
01.05.2020 11:25:54
01.05.2020 11:33:57
Mua
0.03
1.25551
1.25629
Lợi nhuận
2.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133503192
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 11:25:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 11:33:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25629
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
01.05.2020 11:20:15
01.05.2020 11:24:32
Mua
0.03
1.09677
1.09765
Lợi nhuận
2.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133502239
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 11:20:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2020 11:24:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09765
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
30.04.2020 18:11:39
30.04.2020 18:28:57
Mua
0.03
0.6547
0.65393
Lợi nhuận
-2.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#133408012
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 18:11:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:28:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.65393
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.61 USD
30.04.2020 18:23:06
30.04.2020 18:27:40
Bán
0.03
0.6537
0.65407
Lợi nhuận
-1.41 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#133410513
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 18:23:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:27:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.65407
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.41 USD
30.04.2020 17:58:36
30.04.2020 18:07:28
Bán
0.03
1.26101
1.26004
Lợi nhuận
2.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133404458
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:58:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26101
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 18:07:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26004
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
30.04.2020 17:39:52
30.04.2020 17:43:25
Mua
0.03
1.08927
1.08977
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133398783
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:39:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08927
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 17:43:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08977
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
30.04.2020 17:30:41
30.04.2020 17:33:50
Mua
0.03
1.25355
1.25391
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133396667
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:30:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 17:33:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25391
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
30.04.2020 17:14:44
30.04.2020 17:15:50
Mua
0.03
1.25136
1.25215
Lợi nhuận
2.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133393231
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:14:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 17:15:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25215
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
30.04.2020 17:01:00
30.04.2020 17:12:36
Mua
0.03
1.08575
1.08653
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133390989
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:01:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 17:12:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08653
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
30.04.2020 17:00:22
30.04.2020 17:09:09
Mua
0.03
0.65174
0.65187
Lợi nhuận
0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#133390846
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 17:00:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2020 17:09:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.65187
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
29.04.2020 16:48:15
29.04.2020 16:57:12
Mua
0.03
1.2445
1.24505
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#133288067
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 16:48:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 16:57:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24505
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
29.04.2020 16:28:30
29.04.2020 16:44:56
Mua
0.03
1.08642
1.08657
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133286607
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 16:28:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 16:44:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08657
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
29.04.2020 16:01:16
29.04.2020 16:04:03
Mua
0.03
1.08581
1.08618
Lợi nhuận
0.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133284392
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 16:01:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 16:04:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08618
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
29.04.2020 15:57:35
29.04.2020 15:58:50
Mua
0.03
1.08515
1.08554
Lợi nhuận
0.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133283970
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 15:57:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 15:58:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08554
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
29.04.2020 06:54:55
29.04.2020 07:28:15
Mua
0.03
1.08452
1.08471
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#133238674
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2020 06:54:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2020 07:28:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08471
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.27 USD