Chế độ demo
04.09.2020 04:09:26
10.09.2020 15:49:46
Mua
0.03
1.18563
1.18876
Lợi nhuận
9.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145980878
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 04:09:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 15:49:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18876
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
9.09 USD
04.09.2020 04:09:23
10.09.2020 15:49:45
Mua
0.03
1.18565
1.18871
Lợi nhuận
8.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145980841
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 04:09:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 15:49:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18871
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
8.88 USD
04.09.2020 04:09:21
10.09.2020 15:49:43
Mua
0.03
1.18565
1.18884
Lợi nhuận
9.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145980803
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 04:09:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 15:49:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18884
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
9.27 USD
06.08.2020 09:29:59
01.09.2020 19:28:27
Mua
0.03
1.18935
1.19463
Lợi nhuận
15.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143187694
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2020 19:28:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.19463
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
15.54 USD
06.08.2020 09:29:54
01.09.2020 19:28:24
Mua
0.03
1.18937
1.19459
Lợi nhuận
15.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143187648
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18937
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2020 19:28:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.19459
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
15.36 USD
06.08.2020 09:29:50
01.09.2020 19:28:20
Mua
0.03
1.18936
1.19457
Lợi nhuận
15.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143187602
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2020 19:28:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.19457
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
15.33 USD
05.08.2020 17:18:07
06.08.2020 08:26:44
Bán
0.03
1.18959
1.1883
Lợi nhuận
3.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#143099398
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 17:18:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 08:26:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1883
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.57 USD
24.07.2020 15:31:42
24.07.2020 16:35:23
Bán
0.03
1.16094
1.15994
Lợi nhuận
2.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#141741702
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 15:31:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 16:35:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.15994
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
24.07.2020 11:33:59
24.07.2020 11:43:58
Bán
0.03
1.16149
1.15998
Lợi nhuận
4.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#141693404
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 11:33:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 11:43:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.15998
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.23 USD
23.07.2020 11:47:26
23.07.2020 12:25:32
Bán
0.03
0.66859
0.66752
Lợi nhuận
2.91 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141526568
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 11:47:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 12:25:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66752
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.91 USD
23.07.2020 09:46:20
23.07.2020 10:35:30
Bán
0.03
0.6686
0.66747
Lợi nhuận
3.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141506566
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 09:46:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 10:35:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66747
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.09 USD
22.07.2020 15:27:50
22.07.2020 16:01:08
Bán
0.03
0.66881
0.66796
Lợi nhuận
2.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141362896
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 15:27:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 16:01:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66796
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
22.07.2020 15:09:54
22.07.2020 16:01:03
Bán
0.03
0.66807
0.66791
Lợi nhuận
0.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141361296
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 15:09:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 16:01:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66791
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
22.07.2020 13:16:38
22.07.2020 13:41:19
Bán
0.03
1.15714
1.15674
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#141353236
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 13:16:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.15714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 13:41:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.15674
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
22.07.2020 10:06:30
22.07.2020 10:29:37
Bán
0.03
0.6673
0.66558
Lợi nhuận
4.86 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141323495
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 10:06:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 10:29:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66558
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.86 USD
22.07.2020 09:14:40
22.07.2020 10:29:32
Bán
0.03
0.66592
0.66558
Lợi nhuận
0.72 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#141323436
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 09:14:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 10:29:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.66558
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
22.07.2020 06:06:26
22.07.2020 09:05:55
Bán
0.03
1.15463
1.15325
Lợi nhuận
3.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#141298298
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 06:06:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.15463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 09:05:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.15325
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
21.07.2020 10:10:34
21.07.2020 16:20:57
Bán
0.03
136.355
135.841
Lợi nhuận
13.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#141090999
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 10:10:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
136.355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 16:20:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
135.841
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
20.07.2020 21:07:50
21.07.2020 16:20:54
Bán
0.05
135.85
135.822
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#141079736
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 21:07:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 16:20:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
135.822
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
20.07.2020 18:46:11
21.07.2020 16:20:50
Bán
0.03
135.65
135.822
Lợi nhuận
-5.42 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#141078953
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 18:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
135.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 16:20:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
135.822
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.42 USD
20.07.2020 17:55:07
20.07.2020 17:56:39
Bán
0.03
1.26487
1.2643
Lợi nhuận
1.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141072211
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 17:55:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 17:56:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2643
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
20.07.2020 09:41:54
20.07.2020 10:03:03
Bán
0.03
1.14658
1.1454
Lợi nhuận
3.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140971106
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 09:41:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.14658
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 10:03:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1454
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.24 USD
17.07.2020 18:11:41
20.07.2020 00:30:47
Mua
0.03
1.79435
1.79707
Lợi nhuận
5.10 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#140916273
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 18:11:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.79435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 00:30:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.79707
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
5.10 USD
17.07.2020 11:43:21
20.07.2020 00:30:42
Mua
0.03
1.79632
1.79715
Lợi nhuận
1.13 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#140852432
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 11:43:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.79632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 00:30:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.79715
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
15.07.2020 19:47:54
16.07.2020 11:40:38
Mua
0.03
1.35104
1.35253
Lợi nhuận
3.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#140631037
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 19:47:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 11:40:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.35253
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
15.07.2020 18:26:33
16.07.2020 11:40:33
Mua
0.03
1.3521
1.35252
Lợi nhuận
0.63 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#140620109
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 18:26:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3521
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 11:40:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.35252
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
15.07.2020 14:56:15
15.07.2020 17:07:59
Bán
0.03
1.144
1.14262
Lợi nhuận
3.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#140586422
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 14:56:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 17:07:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.14262
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
15.07.2020 12:50:10
15.07.2020 13:04:45
Mua
0.03
1.26098
1.26086
Lợi nhuận
-0.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140572311
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 12:50:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:04:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26086
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
15.07.2020 12:52:01
15.07.2020 13:04:41
Mua
0.03
1.26044
1.26086
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140572602
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 12:52:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 13:04:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26086
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
14.07.2020 15:51:56
14.07.2020 16:00:20
Bán
0.03
1.63671
1.63599
Lợi nhuận
0.90 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#140415011
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 15:51:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.63671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 16:00:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.63599
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
14.07.2020 09:59:19
14.07.2020 15:07:03
Mua
0.03
134.533
134.621
Lợi nhuận
1.86 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140383653
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 09:59:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 15:07:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
134.621
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
14.07.2020 09:36:22
14.07.2020 15:06:59
Mua
0.03
134.569
134.621
Lợi nhuận
0.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140382325
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 09:36:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 15:06:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
134.621
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
14.07.2020 10:29:42
14.07.2020 10:37:25
Bán
0.03
134.389
134.339
Lợi nhuận
0.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140386609
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:29:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
134.389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 10:37:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
134.339
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
14.07.2020 10:29:38
14.07.2020 10:37:22
Bán
0.03
134.383
134.35
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140386607
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:29:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
134.383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 10:37:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
134.35
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
14.07.2020 10:16:44
14.07.2020 10:29:23
Mua
0.03
134.348
134.403
Lợi nhuận
0.94 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140385158
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:16:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 10:29:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
134.403
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
13.07.2020 16:59:13
13.07.2020 22:56:49
Bán
0.03
121.779
121.696
Lợi nhuận
1.72 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140300701
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 16:59:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 22:56:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
121.696
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
13.07.2020 16:53:56
13.07.2020 22:56:43
Bán
0.03
121.732
121.689
Lợi nhuận
0.60 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140300222
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 16:53:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 22:56:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
121.689
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
13.07.2020 17:58:28
13.07.2020 18:36:51
Bán
0.03
121.946
121.872
Lợi nhuận
1.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140311647
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:58:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
121.946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 18:36:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
121.872
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.07.2020 15:00:13
10.07.2020 16:00:23
Mua
0.03
1.2599
1.26171
Lợi nhuận
5.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140144397
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:00:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 16:00:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26171
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
5.13 USD
10.07.2020 14:25:11
10.07.2020 16:00:19
Mua
0.03
1.26201
1.26174
Lợi nhuận
-1.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140142371
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:25:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 16:00:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26174
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.11 USD
10.07.2020 14:15:02
10.07.2020 16:00:16
Mua
0.03
1.26254
1.26175
Lợi nhuận
-2.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140141860
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 16:00:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26175
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.67 USD
10.07.2020 15:07:27
10.07.2020 15:11:49
Bán
0.03
1.25942
1.2588
Lợi nhuận
1.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140145119
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:07:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25942
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 15:11:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2588
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
10.07.2020 15:07:33
10.07.2020 15:11:45
Bán
0.03
1.2594
1.2589
Lợi nhuận
1.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140145168
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:07:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 15:11:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2589
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
10.07.2020 15:07:24
10.07.2020 15:11:42
Bán
0.03
1.25943
1.25885
Lợi nhuận
1.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140145079
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:07:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 15:11:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.25885
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
09.07.2020 17:37:21
09.07.2020 17:41:15
Bán
0.03
1.2641
1.2634
Lợi nhuận
1.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140021314
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 17:37:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 17:41:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.2634
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
09.07.2020 17:36:39
09.07.2020 17:41:14
Bán
0.03
1.26356
1.26338
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140021173
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 17:36:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 17:41:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.26338
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
08.07.2020 16:43:54
08.07.2020 17:57:39
Bán
0.03
1.13273
1.13282
Lợi nhuận
-0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139897974
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:43:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.13273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:57:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.13282
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
08.07.2020 17:09:08
08.07.2020 17:57:36
Bán
0.03
1.1339
1.13282
Lợi nhuận
2.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139902296
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:09:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:57:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.13282
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
08.07.2020 16:12:43
08.07.2020 16:21:16
Mua
0.03
1.12938
1.12976
Lợi nhuận
0.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139892381
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:12:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 16:21:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.12976
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
08.07.2020 12:11:57
08.07.2020 12:13:49
Bán
0.03
1.25257
1.25205
Lợi nhuận
1.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139866947
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 12:11:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25257
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 12:13:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.25205
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.26 USD