Chế độ demo
08.10.2019 11:58:18
08.10.2019 12:08:46
Mua
0.01
1.22728
1.22511
Lợi nhuận
-2.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116003962
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 11:58:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 12:08:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22511
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.27 USD
08.10.2019 11:44:03
08.10.2019 12:08:46
Bán
0.01
0.89586
0.89706
Lợi nhuận
-1.67 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116000927
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 11:44:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 12:08:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89706
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.67 USD
08.10.2019 11:58:31
08.10.2019 12:08:46
Mua
0.01
1.21807
1.21592
Lợi nhuận
-2.37 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#116003992
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 11:58:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 12:08:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21592
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.37 USD
03.10.2019 19:15:39
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.11
1.23801
1.22605
Lợi nhuận
-132.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115471333
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:15:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-131.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22605
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-132.66 USD
02.07.2019 17:06:05
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.648
131.411
Lợi nhuận
-49.06 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103839047
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:06:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-48.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.06 USD
02.07.2019 17:12:08
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.481
131.411
Lợi nhuận
-47.50 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103841034
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:12:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-47.50 USD
02.07.2019 17:22:51
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.313
131.411
Lợi nhuận
-45.93 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103843487
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:22:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-45.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-45.93 USD
02.07.2019 17:40:04
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.244
131.411
Lợi nhuận
-45.29 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103845977
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:40:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-45.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-45.29 USD
02.07.2019 17:01:04
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.697
131.411
Lợi nhuận
-49.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103838230
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:01:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-49.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.52 USD
02.07.2019 17:06:58
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.586
131.411
Lợi nhuận
-48.48 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103840054
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:06:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-48.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-48.48 USD
02.07.2019 17:21:40
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.01
136.399
131.411
Lợi nhuận
-46.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#103842599
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 17:21:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
136.399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-46.74 USD
03.10.2019 19:38:06
08.10.2019 11:37:54
Mua
0.11
1.23808
1.22605
Lợi nhuận
-133.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115473866
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:38:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-132.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:37:54
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22605
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-133.43 USD
07.10.2019 11:23:10
08.10.2019 11:25:47
Mua
0.01
1.22933
1.22671
Lợi nhuận
-2.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115736788
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 11:23:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22933
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:25:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22671
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.72 USD
03.10.2019 19:39:29
08.10.2019 11:25:28
Mua
0.11
1.23794
1.22671
Lợi nhuận
-124.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115474002
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:39:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-123.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:25:28
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22671
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-124.63 USD
03.10.2019 19:39:50
08.10.2019 11:25:20
Mua
0.11
1.23772
1.22673
Lợi nhuận
-121.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115474062
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:39:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-120.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:25:20
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22673
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-121.99 USD
03.10.2019 19:42:11
08.10.2019 11:25:10
Mua
0.11
1.2374
1.2268
Lợi nhuận
-117.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115474348
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:42:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-116.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 11:25:10
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.2268
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-117.70 USD
07.10.2019 15:57:38
08.10.2019 10:07:14
Bán
0.01
0.89259
0.89438
Lợi nhuận
-2.40 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115791175
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 15:57:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:07:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89438
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.40 USD
07.10.2019 14:53:36
08.10.2019 10:07:09
Bán
0.01
0.89189
0.89433
Lợi nhuận
-3.19 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115775602
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 14:53:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:07:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89433
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.19 USD
07.10.2019 14:51:03
08.10.2019 10:07:04
Bán
0.01
0.89184
0.89446
Lợi nhuận
-3.42 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115774913
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 14:51:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:07:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89446
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.42 USD
07.10.2019 14:20:29
08.10.2019 10:06:59
Bán
0.02
0.8914
0.89451
Lợi nhuận
-8.03 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115768821
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 14:20:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8914
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:06:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89451
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-8.03 USD
03.10.2019 19:59:37
08.10.2019 10:06:47
Mua
0.11
1.23722
1.22704
Lợi nhuận
-113.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115475034
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 19:59:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-111.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:06:47
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22704
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-113.08 USD
03.10.2019 21:04:43
08.10.2019 10:06:31
Mua
0.11
1.23594
1.22681
Lợi nhuận
-101.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115480978
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 21:04:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-100.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:06:31
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.22681
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
-101.53 USD
07.10.2019 09:59:15
08.10.2019 10:06:15
Bán
0.11
0.89158
0.89457
Lợi nhuận
-42.57 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115726991
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 09:59:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-40.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 10:06:15
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.89457
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-42.57 USD
07.10.2019 14:48:28
08.10.2019 09:59:10
Bán
0.11
0.89172
0.89437
Lợi nhuận
-38.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115774205
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 14:48:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 09:59:10
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
0.89437
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-38.00 USD
07.10.2019 14:15:23
08.10.2019 09:51:13
Bán
0.22
0.89122
0.89443
Lợi nhuận
-91.13 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#115767718
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 14:15:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-86.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 09:51:13
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
0.89443
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
-91.13 USD
07.10.2019 10:02:51
07.10.2019 14:08:54
Mua
0.05
1.23076
1.23245
Lợi nhuận
7.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115727529
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 10:02:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 14:08:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23245
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
7.95 USD
04.10.2019 15:47:01
07.10.2019 14:08:44
Mua
0.01
1.22977
1.2325
Lợi nhuận
2.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115585270
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 15:47:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 14:08:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2325
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.63 USD
07.10.2019 10:24:50
07.10.2019 14:05:08
Mua
0.01
1.23034
1.23276
Lợi nhuận
2.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115730504
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 10:24:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23034
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 14:05:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23276
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.32 USD
07.10.2019 09:55:13
07.10.2019 14:04:58
Mua
0.11
1.23164
1.23283
Lợi nhuận
11.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115726752
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 09:55:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 14:04:58
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.23283
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
11.99 USD
07.10.2019 10:03:15
07.10.2019 14:04:48
Mua
0.05
131.499
131.738
Lợi nhuận
10.19 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115727715
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2019 10:03:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2019 14:04:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
131.738
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.19 USD
04.10.2019 15:46:53
04.10.2019 19:34:51
Mua
0.01
1.22992
1.23242
Lợi nhuận
2.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115585227
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 15:46:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 19:34:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23242
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
04.10.2019 15:46:31
04.10.2019 19:34:46
Mua
0.01
1.22996
1.23242
Lợi nhuận
2.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115585110
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 15:46:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 19:34:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23242
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
04.10.2019 14:05:44
04.10.2019 19:34:38
Mua
0.11
1.23175
1.23242
Lợi nhuận
6.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#115560341
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 14:05:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.10.2019 19:34:38
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.23242
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
6.27 USD
03.10.2019 12:51:12
03.10.2019 15:21:21
Mua
0.01
131.674
132.1
Lợi nhuận
3.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115399785
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:51:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:21:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.1
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.78 USD
03.10.2019 12:46:08
03.10.2019 15:21:21
Mua
0.11
131.732
132.1
Lợi nhuận
35.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115398346
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:46:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:21:21
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
132.1
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
35.62 USD
03.10.2019 12:13:23
03.10.2019 15:12:28
Mua
0.11
131.746
131.947
Lợi nhuận
18.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115391386
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:13:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:12:28
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
131.947
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
18.47 USD
03.10.2019 12:09:48
03.10.2019 15:12:24
Mua
0.11
131.772
131.931
Lợi nhuận
14.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115390457
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:09:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:12:24
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
131.931
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
14.15 USD
03.10.2019 12:09:36
03.10.2019 15:12:13
Mua
0.11
131.783
131.959
Lợi nhuận
15.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115390373
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:09:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:12:13
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
131.959
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
15.90 USD
03.10.2019 12:08:33
03.10.2019 15:12:05
Mua
0.22
131.837
131.939
Lợi nhuận
16.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115390132
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:08:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:12:05
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
131.939
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
16.57 USD
03.10.2019 12:09:23
03.10.2019 15:12:02
Mua
0.11
131.792
131.925
Lợi nhuận
11.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115390301
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:09:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:12:02
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
131.925
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
11.47 USD
03.10.2019 12:09:02
03.10.2019 15:11:58
Mua
0.11
131.806
131.925
Lợi nhuận
10.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115390216
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 12:09:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 15:11:58
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
131.925
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
10.03 USD
03.10.2019 14:05:12
03.10.2019 14:43:11
Mua
0.11
1.82842
1.83225
Lợi nhuận
26.12 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115414520
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 14:05:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:43:11
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.83225
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
26.12 USD
03.10.2019 13:10:16
03.10.2019 14:26:23
Mua
0.11
1.82909
1.83178
Lợi nhuận
17.69 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115404024
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 13:10:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:26:23
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.83178
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
17.69 USD
03.10.2019 11:46:21
03.10.2019 14:26:06
Mua
0.02
1.82992
1.83174
Lợi nhuận
2.05 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115388553
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:46:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 14:26:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.83174
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
03.10.2019 09:56:29
03.10.2019 13:10:30
Mua
0.01
1496.1
1499.88
Lợi nhuận
3.58 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115367243
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:56:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1496.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 13:10:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1499.88
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
03.10.2019 09:59:57
03.10.2019 12:03:49
Mua
0.01
1.82999
1.83299
Lợi nhuận
1.81 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115381281
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:59:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 12:03:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.81 USD
03.10.2019 11:46:21
03.10.2019 12:00:07
Mua
0.2
1.82992
1.83255
Lợi nhuận
31.35 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115384896
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:46:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 12:00:07
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.83255
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
31.35 USD
03.10.2019 11:51:12
03.10.2019 11:59:04
Mua
0.11
1.82978
1.8326
Lợi nhuận
18.65 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115386270
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:51:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:59:04
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.8326
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
18.65 USD
03.10.2019 09:54:20
03.10.2019 11:51:43
Mua
0.01
1496.59
1503.05
Lợi nhuận
6.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115366766
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:54:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1496.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:51:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1503.05
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.26 USD
03.10.2019 09:53:29
03.10.2019 11:50:59
Mua
0.01
1496.89
1503.36
Lợi nhuận
6.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115366598
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:53:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1496.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 11:50:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1503.36
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.27 USD