Chế độ demo
09.04.2021 17:37:32
09.04.2021 18:23:04
Mua
0.01
0.92506
0.92603
Lợi nhuận
0.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158833895
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 17:37:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 18:23:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92603
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
09.04.2021 15:46:37
09.04.2021 17:23:50
Bán
0.01
130.465
130.345
Lợi nhuận
0.90 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#158829104
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:46:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 17:23:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
130.345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
09.04.2021 13:25:05
09.04.2021 15:43:28
Mua
0.01
0.92655
0.92737
Lợi nhuận
0.78 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158823752
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:25:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:43:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92737
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
09.04.2021 12:17:19
09.04.2021 15:23:24
Bán
0.01
1.18932
1.18788
Lợi nhuận
1.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158822425
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 12:17:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:23:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18788
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
08.04.2021 07:39:56
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.678
109.643
Lợi nhuận
-0.42 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158787267
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 07:39:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.42 USD
08.04.2021 03:05:01
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.878
109.643
Lợi nhuận
-2.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158783859
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 03:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.24 USD
08.04.2021 11:06:13
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.478
109.643
Lợi nhuận
1.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158792815
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 11:06:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
08.04.2021 18:19:31
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.26
109.643
Lợi nhuận
3.39 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158806302
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 18:19:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
08.04.2021 16:03:37
08.04.2021 18:19:03
Mua
0.01
109.081
109.262
Lợi nhuận
1.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158801184
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:03:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 18:19:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.262
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
07.04.2021 16:30:12
07.04.2021 22:01:21
Mua
0.01
0.92829
0.92958
Lợi nhuận
1.29 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158771389
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:30:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92829
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 22:01:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92958
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
07.04.2021 16:21:22
07.04.2021 21:49:11
Bán
0.01
1.18846
1.187
Lợi nhuận
1.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158770996
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:21:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:49:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.187
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
07.04.2021 17:15:01
07.04.2021 17:27:47
Mua
0.01
1.18995
1.19077
Lợi nhuận
0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158774072
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:27:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19077
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
07.04.2021 17:10:01
07.04.2021 17:11:57
Bán
0.01
109.766
109.684
Lợi nhuận
0.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158773759
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:11:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.684
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
07.04.2021 15:45:00
07.04.2021 15:47:05
Bán
0.01
1.37817
1.37739
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158769358
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 15:47:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37739
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
20.01.2021 12:08:11
07.04.2021 15:10:03
Sao chép
57.83%
-99.73%
Lợi nhuận
-956.72 USD
TokGajah
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 12:08:11
Điểm vào lệnh
57.83%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 15:10:03
Thoát
-99.73%
Lợi nhuận
-956.72 USD
04.06.2020 06:12:09
07.12.2020 20:29:46
Sao chép
27.96%
-93.21%
Lợi nhuận
-1 160.26 USD
CIKGOJES
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 06:12:09
Điểm vào lệnh
27.96%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 20:29:46
Thoát
-93.21%
Lợi nhuận
-1 160.26 USD
03.01.2020 12:25:59
09.03.2020 12:17:37
Sao chép
-48.31%
-99.16%
Lợi nhuận
-23.45 USD
TokGajah
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 12:25:59
Điểm vào lệnh
-48.31%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 12:17:37
Thoát
-99.16%
Lợi nhuận
-23.45 USD
20.12.2018 05:45:18
26.01.2019 21:38:46
Sao chép
64.99%
17.76%
Lợi nhuận
-99.78 USD
Rania
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 05:45:18
Điểm vào lệnh
64.99%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
26.01.2019 21:38:46
Thoát
17.76%
Lợi nhuận
-99.78 USD