Chế độ demo
27.03.2020 05:05:32
27.03.2020 06:03:55
Bán
0.01
0.61084
0.61061
Lợi nhuận
0.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#130086294
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 05:05:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.61084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 06:03:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.61061
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
27.03.2020 05:04:23
27.03.2020 05:05:26
Bán
0.01
0.61134
0.61089
Lợi nhuận
0.35 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#130086233
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 05:04:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.61134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 05:05:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.61089
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
24.03.2020 09:42:08
24.03.2020 11:40:26
Bán
0.01
1.43945
1.44038
Lợi nhuận
-0.75 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129744568
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 09:42:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.43945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 11:40:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.44038
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
24.03.2020 08:33:21
24.03.2020 08:47:04
Mua
0.01
1.07981
1.08235
Lợi nhuận
2.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129735131
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 08:33:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 08:47:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08235
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
24.03.2020 08:13:08
24.03.2020 08:33:07
Mua
0.01
1.07813
1.07999
Lợi nhuận
1.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129733678
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 08:13:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07813
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 08:33:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07999
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
20.03.2020 06:14:18
20.03.2020 06:48:42
Bán
0.01
0.98041
0.97951
Lợi nhuận
0.82 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#129545505
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 06:14:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.98041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 06:48:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97951
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
05.03.2020 09:54:29
09.03.2020 12:04:46
Mua
0.01
0.95675
0.92699
Lợi nhuận
-32.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128055989
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 09:54:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 12:04:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92699
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-32.20 USD
09.03.2020 03:00:49
09.03.2020 12:04:46
Mua
0.01
0.93119
0.92699
Lợi nhuận
-4.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128310613
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:00:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 12:04:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92699
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.63 USD
09.03.2020 03:43:04
09.03.2020 12:04:46
Bán
0.01
0.92704
0.92701
Lợi nhuận
-0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128316718
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:43:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 12:04:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92701
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
09.03.2020 03:43:19
09.03.2020 11:37:23
Bán
0.01
0.92691
0.93041
Lợi nhuận
-3.86 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128316765
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:43:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 11:37:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93041
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.86 USD
09.03.2020 04:59:48
09.03.2020 07:56:40
Bán
0.01
0.92972
0.92657
Lợi nhuận
3.30 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128327192
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 04:59:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 07:56:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92657
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
03.03.2020 03:04:29
09.03.2020 07:56:33
Mua
0.01
0.95958
0.92647
Lợi nhuận
-35.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127764526
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 03:04:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 07:56:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92647
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-35.84 USD
02.03.2020 11:48:09
09.03.2020 07:56:22
Mua
0.01
0.96262
0.92647
Lợi nhuận
-39.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127678124
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 11:48:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.96262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 07:56:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92647
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-39.12 USD
09.03.2020 04:59:39
09.03.2020 07:53:10
Bán
0.01
0.92974
0.92736
Lợi nhuận
2.47 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128327184
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 04:59:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 07:53:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92736
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
09.03.2020 03:42:25
09.03.2020 04:58:10
Bán
0.01
0.92703
0.931
Lợi nhuận
-4.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128316271
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:42:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 04:58:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.931
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
09.03.2020 03:42:18
09.03.2020 04:57:50
Bán
0.01
0.9269
0.93107
Lợi nhuận
-4.58 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128316215
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:42:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 04:57:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93107
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.58 USD
02.03.2020 10:43:11
09.03.2020 03:41:14
Mua
0.01
0.96518
0.92759
Lợi nhuận
-40.62 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127669634
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 10:43:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.96518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-40.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 03:41:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92759
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-40.62 USD
06.03.2020 14:21:45
09.03.2020 02:46:19
Bán
0.01
0.93614
0.93122
Lợi nhuận
5.18 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128227738
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 14:21:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 02:46:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93122
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.18 USD
06.03.2020 14:22:03
09.03.2020 02:46:16
Bán
0.01
0.93633
0.93125
Lợi nhuận
5.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128227764
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 14:22:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 02:46:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93125
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.36 USD
06.03.2020 14:54:01
09.03.2020 02:46:13
Bán
0.01
0.93594
0.93125
Lợi nhuận
4.94 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128232632
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 14:54:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 02:46:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93125
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
05.03.2020 13:07:04
09.03.2020 00:48:44
Mua
0.01
0.95368
0.92746
Lợi nhuận
-28.37 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128075012
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 13:07:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 00:48:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92746
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-28.37 USD
06.03.2020 12:25:56
06.03.2020 14:20:30
Bán
0.01
0.93717
0.93643
Lợi nhuận
0.69 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128208776
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:25:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:20:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
06.03.2020 12:26:08
06.03.2020 14:20:25
Bán
0.01
0.93709
0.93646
Lợi nhuận
0.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128208811
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:26:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93709
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:20:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93646
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
06.03.2020 12:25:52
06.03.2020 14:20:22
Bán
0.01
0.93718
0.93645
Lợi nhuận
0.68 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128208756
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:25:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:20:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93645
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
06.03.2020 12:25:44
06.03.2020 14:05:05
Bán
0.01
0.93708
0.93575
Lợi nhuận
1.32 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128208680
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:25:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:05:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93575
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
20.02.2020 02:42:22
06.03.2020 14:01:41
Mua
0.01
0.66817
0.66477
Lợi nhuận
-3.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126760805
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 02:42:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.66817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:01:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66477
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.50 USD
17.02.2020 12:13:33
06.03.2020 14:01:37
Mua
0.01
0.67278
0.66471
Lợi nhuận
-8.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126449864
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 12:13:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.67278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:01:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66471
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.17 USD
27.01.2020 15:30:20
06.03.2020 14:01:32
Mua
0.01
0.67745
0.66477
Lợi nhuận
-12.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125056397
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 15:30:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.67745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:01:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66477
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.78 USD
06.03.2020 13:09:18
06.03.2020 13:20:36
Bán
0.01
0.9359
0.9359
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128216243
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 13:09:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 13:20:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9359
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
06.03.2020 08:55:31
06.03.2020 13:18:01
Mua
0.01
0.9454
0.93502
Lợi nhuận
-11.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128177981
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 08:55:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 13:18:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93502
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.20 USD
06.03.2020 12:31:20
06.03.2020 12:39:27
Bán
0.01
0.93646
0.93759
Lợi nhuận
-1.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128209835
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:31:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:39:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93759
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.31 USD
05.03.2020 19:15:11
05.03.2020 19:40:10
Bán
0.01
1.29374
1.29435
Lợi nhuận
-0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128108040
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 19:15:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 19:40:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29435
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
05.03.2020 17:11:41
05.03.2020 19:40:06
Bán
0.01
1.29063
1.29432
Lợi nhuận
-3.79 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128095850
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 17:11:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 19:40:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29432
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.79 USD
05.03.2020 17:10:04
05.03.2020 17:11:08
Bán
0.01
1.291
1.29065
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128095691
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 17:10:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 17:11:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29065
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
04.03.2020 19:56:36
05.03.2020 09:54:25
Mua
0.01
0.95651
0.95672
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127990041
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 19:56:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 09:54:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95672
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
04.03.2020 17:27:27
04.03.2020 19:53:27
Mua
0.01
0.95634
0.95658
Lợi nhuận
0.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127982978
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 17:27:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 19:53:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95658
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
03.03.2020 16:13:56
04.03.2020 14:57:27
Bán
0.01
1.11176
1.11148
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127854235
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 16:13:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 14:57:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11148
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
04.03.2020 14:10:15
04.03.2020 14:13:51
Mua
0.01
0.95648
0.95673
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127968010
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 14:10:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95648
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 14:13:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95673
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
03.03.2020 18:25:06
04.03.2020 14:09:52
Bán
0.01
1.11434
1.11393
Lợi nhuận
0.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127885598
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 18:25:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 14:09:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11393
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
04.03.2020 13:28:51
04.03.2020 13:54:27
Mua
0.01
0.95574
0.95645
Lợi nhuận
0.64 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127965549
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 13:28:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 13:54:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95645
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
04.03.2020 13:24:13
04.03.2020 13:28:48
Mua
0.01
0.95551
0.95572
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127965173
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 13:24:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 13:28:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95572
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
04.03.2020 12:24:13
04.03.2020 13:23:50
Mua
0.01
0.95385
0.95548
Lợi nhuận
1.61 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127962067
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 12:24:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 13:23:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95548
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
03.03.2020 18:24:16
03.03.2020 18:24:50
Bán
0.01
1.11503
1.11469
Lợi nhuận
0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127885289
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 18:24:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 18:24:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11469
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
03.03.2020 17:14:36
03.03.2020 18:23:34
Bán
0.01
1.11738
1.11483
Lợi nhuận
2.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127866320
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 17:14:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 18:23:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11483
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
03.03.2020 17:37:31
03.03.2020 18:23:29
Mua
0.01
0.95333
0.95691
Lợi nhuận
3.64 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127872906
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 17:37:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 18:23:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95691
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
03.03.2020 17:22:58
03.03.2020 17:37:24
Mua
0.01
0.95307
0.95315
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127869204
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 17:22:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 17:37:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95315
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
03.03.2020 17:22:00
03.03.2020 17:22:40
Mua
0.01
0.95268
0.95297
Lợi nhuận
0.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127868927
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 17:22:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 17:22:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95297
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
27.02.2020 17:34:58
03.03.2020 17:14:27
Mua
0.01
0.65884
0.66227
Lợi nhuận
3.33 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127481812
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 17:34:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.65884
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 17:14:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66227
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.33 USD
03.03.2020 16:03:36
03.03.2020 16:13:49
Bán
0.01
1.11205
1.11173
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127852654
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 16:03:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 16:13:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11173
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
03.03.2020 01:09:49
03.03.2020 03:04:06
Mua
0.01
0.95815
0.95942
Lợi nhuận
1.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127752891
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 01:09:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 03:04:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95942
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.22 USD