Chế độ demo
27.02.2020 18:22:45
27.02.2020 18:57:09
Mua
0.01
0.6577
0.65827
Lợi nhuận
0.47 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127489197
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 18:22:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 18:57:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65827
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
10.02.2020 16:18:24
27.02.2020 17:34:36
Bán
0.01
109.667
109.709
Lợi nhuận
-0.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126020510
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 16:18:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.667
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.709
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
18.02.2020 18:12:22
27.02.2020 17:21:58
Bán
0.01
109.798
109.798
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126586563
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 18:12:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 17:21:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.798
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
27.02.2020 10:24:21
27.02.2020 11:21:22
Mua
0.01
0.65679
0.65763
Lợi nhuận
0.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127435386
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 10:24:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 11:21:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
27.02.2020 09:55:53
27.02.2020 10:21:25
Mua
0.01
0.65626
0.65691
Lợi nhuận
0.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127430322
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 09:55:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 10:21:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65691
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
27.02.2020 05:24:31
27.02.2020 09:55:29
Mua
0.01
0.65597
0.65627
Lợi nhuận
0.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127406964
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 05:24:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 09:55:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65627
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
27.02.2020 07:10:57
27.02.2020 08:14:51
Bán
0.01
110.139
110.031
Lợi nhuận
0.88 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127411857
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 07:10:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 08:14:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.031
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
26.02.2020 11:33:15
27.02.2020 06:53:12
Bán
0.01
110.216
110.133
Lợi nhuận
0.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127312474
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 11:33:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2020 06:53:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.133
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
26.02.2020 18:07:56
26.02.2020 18:21:45
Bán
0.01
0.97709
0.97686
Lợi nhuận
0.14 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127348458
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 18:07:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97709
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 18:21:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97686
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
25.02.2020 16:02:39
26.02.2020 11:20:19
Bán
0.01
1.29676
1.2957
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127191435
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 16:02:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 11:20:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2957
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
25.02.2020 16:57:11
26.02.2020 10:50:35
Bán
0.01
1.29803
1.29734
Lợi nhuận
0.59 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127198978
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 16:57:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 10:50:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29734
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
26.02.2020 08:21:49
26.02.2020 10:50:32
Bán
0.01
110.337
110.236
Lợi nhuận
0.82 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127292152
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 08:21:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 10:50:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.236
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
26.02.2020 07:40:17
26.02.2020 08:20:32
Bán
0.01
110.384
110.357
Lợi nhuận
0.14 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127288452
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 07:40:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.384
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 08:20:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.357
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
26.02.2020 07:17:34
26.02.2020 07:40:07
Bán
0.01
110.412
110.378
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127286801
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 07:17:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 07:40:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.378
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
26.02.2020 02:41:56
26.02.2020 06:54:36
Bán
0.01
1.29953
1.29882
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127261521
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 02:41:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 06:54:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29882
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
26.02.2020 03:02:30
26.02.2020 05:24:43
Mua
0.01
0.65922
0.66
Lợi nhuận
0.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127263155
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 03:02:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 05:24:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
26.02.2020 01:17:53
26.02.2020 02:41:37
Bán
0.01
1.30001
1.2995
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127254396
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 01:17:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 02:41:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2995
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
25.02.2020 18:48:39
26.02.2020 01:16:24
Bán
0.01
1.30037
1.30005
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127219316
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 18:48:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30037
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 01:16:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30005
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
19.02.2020 06:50:01
25.02.2020 19:58:18
Bán
0.01
110.01
110.014
Lợi nhuận
-0.14 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126625815
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 06:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 19:58:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.014
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
25.02.2020 17:56:47
25.02.2020 18:48:31
Bán
0.01
1.30088
1.30046
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127211582
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 17:56:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 18:48:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30046
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
25.02.2020 11:44:21
25.02.2020 18:01:15
Mua
0.01
0.66033
0.66042
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127162719
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 11:44:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 18:01:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66042
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
25.02.2020 16:49:08
25.02.2020 16:57:05
Bán
0.01
1.29843
1.29802
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127197117
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 16:49:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 16:57:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29802
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
25.02.2020 16:36:05
25.02.2020 16:49:04
Bán
0.01
1.29864
1.29835
Lợi nhuận
0.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127194336
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 16:36:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 16:49:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29835
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
25.02.2020 13:48:17
25.02.2020 15:26:48
Mua
0.01
1.08365
1.0845
Lợi nhuận
0.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127176214
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 13:48:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 15:26:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0845
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
25.02.2020 13:46:33
25.02.2020 13:47:39
Mua
0.01
1.08348
1.08378
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127175972
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 13:46:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 13:47:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08378
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
25.02.2020 11:15:58
25.02.2020 11:43:32
Mua
0.01
0.97728
0.97746
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#127160192
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 11:15:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 11:43:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97746
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
25.02.2020 00:53:17
25.02.2020 11:03:56
Bán
0.01
110.659
110.541
Lợi nhuận
0.97 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127093680
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 00:53:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 11:03:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.541
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
25.02.2020 09:57:24
25.02.2020 10:26:26
Mua
0.01
1.08553
1.0863
Lợi nhuận
0.67 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127148321
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 09:57:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 10:26:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0863
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
25.02.2020 08:51:36
25.02.2020 09:57:14
Mua
0.01
1.08539
1.08553
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127140282
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 08:51:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 09:57:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08553
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.02.2020 08:23:19
25.02.2020 08:51:33
Mua
0.01
1.08527
1.08539
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127138233
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 08:23:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 08:51:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08539
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
25.02.2020 08:17:14
25.02.2020 08:51:27
Mua
0.01
0.66148
0.66174
Lợi nhuận
0.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127137696
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 08:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 08:51:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66174
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
25.02.2020 07:50:25
25.02.2020 08:16:58
Mua
0.01
0.66094
0.66137
Lợi nhuận
0.33 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127136059
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 07:50:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 08:16:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66137
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
25.02.2020 03:36:10
25.02.2020 04:03:54
Mua
0.01
1.08568
1.08608
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127113245
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 03:36:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 04:03:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08608
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
25.02.2020 03:23:25
25.02.2020 03:35:54
Mua
0.01
1.08552
1.08566
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127111808
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 03:23:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 03:35:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08566
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.02.2020 00:52:29
25.02.2020 01:43:31
Mua
0.01
0.66039
0.66091
Lợi nhuận
0.42 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127093668
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 00:52:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 01:43:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66091
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
24.02.2020 18:08:18
24.02.2020 21:47:05
Bán
0.01
1.08525
1.08445
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127063900
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 18:08:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 21:47:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08445
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
24.02.2020 19:54:24
24.02.2020 21:24:46
Bán
0.01
1.08699
1.08555
Lợi nhuận
1.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127081030
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 19:54:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 21:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08555
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
24.02.2020 17:29:28
24.02.2020 17:36:11
Mua
0.01
0.66132
0.66179
Lợi nhuận
0.37 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127056787
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 17:29:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:36:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66179
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
19.02.2020 16:27:50
24.02.2020 17:10:47
Bán
0.01
110.731
110.672
Lợi nhuận
0.43 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126695681
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:27:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.731
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:10:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.672
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
24.02.2020 07:43:52
24.02.2020 17:10:41
Mua
0.01
0.66055
0.66153
Lợi nhuận
0.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126978002
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 07:43:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:10:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66153
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
24.02.2020 13:54:34
24.02.2020 16:04:53
Bán
0.01
111.285
111.251
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127023397
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 13:54:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.285
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 16:04:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.251
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
24.02.2020 10:47:50
24.02.2020 12:37:51
Bán
0.01
111.335
111.307
Lợi nhuận
0.15 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126997808
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 10:47:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 12:37:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.307
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
24.02.2020 10:42:04
24.02.2020 10:46:09
Bán
0.01
111.431
111.357
Lợi nhuận
0.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126997185
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 10:42:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 10:46:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.357
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
24.02.2020 10:36:06
24.02.2020 10:41:48
Bán
0.01
111.462
111.427
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126996537
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 10:36:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 10:41:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.427
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
21.02.2020 16:50:47
21.02.2020 17:52:47
Bán
0.01
111.692
111.591
Lợi nhuận
0.81 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126934623
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:50:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 17:52:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.591
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
21.02.2020 16:50:59
21.02.2020 17:52:44
Mua
0.01
0.66163
0.6632
Lợi nhuận
1.47 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126934663
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:50:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 17:52:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6632
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
21.02.2020 15:53:14
21.02.2020 16:49:28
Mua
0.01
0.66062
0.6611
Lợi nhuận
0.38 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#126925063
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 15:53:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6611
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
21.02.2020 15:52:23
21.02.2020 16:49:25
Bán
0.01
111.842
111.637
Lợi nhuận
1.74 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126924938
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 15:52:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.637
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
20.02.2020 20:01:09
20.02.2020 21:04:58
Bán
0.01
0.98342
0.98394
Lợi nhuận
-0.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#126847623
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 20:01:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 21:04:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98394
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
20.02.2020 19:08:00
20.02.2020 21:04:54
Bán
0.01
0.98282
0.98394
Lợi nhuận
-1.24 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#126843403
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 19:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2020 21:04:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98394
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.24 USD