Chế độ demo
13.12.2019 19:31:45
13.12.2019 20:10:14
Mua
0.01
0.98419
0.98433
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#122195456
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 19:31:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 20:10:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98433
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
13.12.2019 18:43:55
13.12.2019 19:26:44
Mua
0.01
0.98345
0.98408
Lợi nhuận
0.54 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#122193953
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 18:43:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 19:26:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98408
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
13.12.2019 16:30:32
13.12.2019 18:41:39
Bán
0.01
0.6595
0.65894
Lợi nhuận
0.46 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122183690
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 16:30:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:41:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65894
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
13.12.2019 17:05:22
13.12.2019 17:14:43
Bán
0.01
0.66157
0.66032
Lợi nhuận
1.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122186396
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 17:05:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:14:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66032
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
13.12.2019 17:04:38
13.12.2019 17:05:17
Bán
0.01
0.66179
0.66162
Lợi nhuận
0.07 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#122186252
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 17:04:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:05:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.66162
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
13.12.2019 16:20:20
13.12.2019 16:30:05
Mua
0.01
0.98262
0.98294
Lợi nhuận
0.23 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#122183019
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 16:20:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:30:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98294
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
13.12.2019 15:27:37
13.12.2019 16:19:01
Bán
0.01
1.117
1.11648
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122175889
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 15:27:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:19:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11648
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
13.12.2019 13:42:43
13.12.2019 15:27:19
Bán
0.01
1.11783
1.11697
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#122165110
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 13:42:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 15:27:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11697
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
02.12.2019 18:02:15
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.29237
1.33404
Lợi nhuận
-41.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121316937
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:02:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-41.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-41.77 USD
12.12.2019 21:24:12
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.3072
1.33404
Lợi nhuận
-26.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122090984
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:24:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-26.94 USD
01.11.2019 16:28:04
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
108.012
109.142
Lợi nhuận
-10.45 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#118984366
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 16:28:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.45 USD
27.11.2019 17:24:06
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.28697
1.33404
Lợi nhuận
-47.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121002275
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 17:24:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-47.17 USD
15.10.2019 17:02:47
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.26403
1.33404
Lợi nhuận
-70.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116881468
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 17:02:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-70.11 USD
15.10.2019 05:36:58
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.26066
1.33404
Lợi nhuận
-73.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116766938
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 05:36:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-73.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-73.48 USD
12.12.2019 16:48:57
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
108.886
109.142
Lợi nhuận
-2.45 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122053610
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:48:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.45 USD
03.12.2019 10:52:01
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.29793
1.33404
Lợi nhuận
-36.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121406201
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 10:52:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-36.21 USD
12.12.2019 21:51:50
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.31205
1.33404
Lợi nhuận
-22.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122092489
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:51:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-22.09 USD
01.11.2019 18:58:12
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
108.214
109.142
Lợi nhuận
-8.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119012038
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 18:58:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.60 USD
12.12.2019 17:28:49
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
109.079
109.142
Lợi nhuận
-0.68 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122063955
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 17:28:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
11.11.2019 06:53:52
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.27921
1.33404
Lợi nhuận
-54.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#119559456
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 06:53:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-54.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-54.93 USD
27.11.2019 09:58:52
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
1.28353
1.33404
Lợi nhuận
-50.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#120955309
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 09:58:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-50.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-50.61 USD
10.10.2019 21:10:31
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
107.83
109.142
Lợi nhuận
-12.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116470033
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 21:10:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.12 USD
10.10.2019 17:12:59
13.12.2019 00:00:38
Bán
0.01
107.789
109.142
Lợi nhuận
-12.50 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116415652
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:12:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.50 USD
12.12.2019 21:18:56
12.12.2019 21:23:38
Bán
0.01
1.30713
1.30689
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122090695
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:18:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30713
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:23:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30689
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
12.12.2019 21:18:02
12.12.2019 21:18:25
Bán
0.01
1.30803
1.30776
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122090644
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:18:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30776
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
12.12.2019 21:17:37
12.12.2019 21:17:57
Bán
0.01
1.30851
1.30828
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122090631
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:17:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:17:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30828
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
12.12.2019 21:17:12
12.12.2019 21:17:33
Bán
0.01
1.30878
1.30851
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122090624
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:17:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:17:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30851
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
11.12.2019 10:18:45
12.12.2019 21:16:18
Bán
0.01
1.3114
1.30877
Lợi nhuận
2.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121912977
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 10:18:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:16:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30877
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
12.12.2019 17:16:30
12.12.2019 17:28:09
Bán
0.01
109.113
109.081
Lợi nhuận
0.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122060418
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 17:16:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 17:28:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.081
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
12.12.2019 15:57:29
12.12.2019 17:01:42
Bán
0.01
1.3149
1.31455
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122041318
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:57:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 17:01:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31455
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
12.12.2019 15:48:37
12.12.2019 15:52:39
Bán
0.01
108.623
108.599
Lợi nhuận
0.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#122039609
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:48:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:52:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.599
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
11.12.2019 11:42:02
12.12.2019 15:42:12
Bán
0.01
1.31474
1.31453
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121925358
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 11:42:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:42:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31453
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
12.12.2019 13:45:17
12.12.2019 14:24:24
Bán
0.01
1.31711
1.31648
Lợi nhuận
0.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122019642
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 13:45:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 14:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31648
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
12.12.2019 13:44:07
12.12.2019 13:44:54
Bán
0.01
1.31714
1.31683
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#122019483
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 13:44:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 13:44:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31683
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
11.12.2019 10:18:32
11.12.2019 11:40:30
Bán
0.01
108.722
108.698
Lợi nhuận
0.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121912948
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 10:18:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 11:40:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.698
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
11.12.2019 02:34:25
11.12.2019 10:18:18
Bán
0.01
108.749
108.726
Lợi nhuận
0.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121883614
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 02:34:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 10:18:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.726
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
11.12.2019 01:15:56
11.12.2019 10:18:14
Bán
0.01
1.31194
1.31158
Lợi nhuận
0.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121880078
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 01:15:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 10:18:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31158
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
06.12.2019 22:07:40
11.12.2019 00:18:55
Bán
0.01
1.31355
1.31281
Lợi nhuận
0.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121689010
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 22:07:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:18:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31281
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
10.12.2019 12:00:36
11.12.2019 00:18:48
Bán
0.01
1.31582
1.31261
Lợi nhuận
3.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121827216
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 12:00:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:18:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31261
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.11 USD
21.11.2019 05:06:12
09.12.2019 14:28:24
Bán
0.01
108.481
108.465
Lợi nhuận
0.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120373361
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 05:06:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 14:28:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.465
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
22.11.2019 16:20:14
03.12.2019 18:23:15
Bán
0.01
108.58
108.556
Lợi nhuận
0.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120557523
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 16:20:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 18:23:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.556
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
25.11.2019 06:51:08
03.12.2019 17:34:59
Bán
0.01
108.745
108.652
Lợi nhuận
0.76 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120600963
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 06:51:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 17:34:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.652
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
26.11.2019 10:32:55
03.12.2019 13:13:26
Bán
0.01
108.902
108.839
Lợi nhuận
0.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120835844
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 10:32:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 13:13:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.839
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
03.12.2019 09:13:01
03.12.2019 10:51:39
Bán
0.01
109.125
109.093
Lợi nhuận
0.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121387066
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 09:13:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 10:51:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.093
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
03.12.2019 09:09:51
03.12.2019 09:12:53
Bán
0.01
109.141
109.125
Lợi nhuận
0.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121386568
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 09:09:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 09:12:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.125
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.12.2019 08:35:28
03.12.2019 09:09:35
Bán
0.01
109.164
109.143
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121382644
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 08:35:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 09:09:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
26.11.2019 18:25:56
02.12.2019 18:31:55
Bán
0.01
109.039
109.011
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120909429
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 18:25:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 18:31:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.011
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
02.12.2019 17:56:00
02.12.2019 18:02:08
Bán
0.01
1.2925
1.29236
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121315865
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:56:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 18:02:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29236
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
02.12.2019 17:50:26
02.12.2019 17:55:34
Bán
0.01
1.29295
1.29251
Lợi nhuận
0.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121315041
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:50:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29295
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:55:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29251
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
02.12.2019 16:05:18
02.12.2019 17:49:27
Bán
0.01
1.29308
1.29253
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121296932
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:05:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:49:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29253
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD