Chế độ demo
04.12.2019 15:27:49
04.12.2019 15:38:06
Bán
0.01
1.10857
1.1094
Lợi nhuận
-0.93 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121553550
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:27:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:38:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1094
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.93 USD
04.12.2019 13:39:45
04.12.2019 15:26:25
Bán
0.01
81.806
81.88
Lợi nhuận
-0.88 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#121536458
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 13:39:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:26:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
81.88
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
04.12.2019 15:01:06
04.12.2019 15:12:18
Bán
0.01
1.10776
1.10819
Lợi nhuận
-0.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121548363
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:01:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:12:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10819
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
04.12.2019 13:31:28
04.12.2019 14:51:12
Bán
0.01
1.10689
1.10788
Lợi nhuận
-1.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121535682
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 13:31:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 14:51:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10788
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
03.12.2019 16:50:03
03.12.2019 19:39:17
Bán
0.01
1.10821
1.10891
Lợi nhuận
-0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121454660
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 16:50:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 19:39:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10891
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
03.12.2019 15:01:48
03.12.2019 16:25:14
Bán
0.01
1.47429
1.47495
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#121440483
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 15:01:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.47429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 16:25:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.47495
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
03.12.2019 15:09:02
03.12.2019 16:17:54
Bán
0.01
1.29976
1.29955
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121441520
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 15:09:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 16:17:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29955
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
03.12.2019 14:48:24
03.12.2019 14:59:59
Bán
0.01
1.29918
1.30067
Lợi nhuận
-1.59 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121438225
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 14:48:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 14:59:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30067
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.59 USD
02.12.2019 19:52:14
02.12.2019 20:22:25
Bán
0.01
1.29364
1.29344
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121331192
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 19:52:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 20:22:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29344
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
02.12.2019 16:52:36
02.12.2019 19:31:36
Bán
0.01
1.7182
1.7212
Lợi nhuận
-2.45 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#121303462
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:52:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 19:31:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7212
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.45 USD
02.12.2019 16:36:42
02.12.2019 19:31:33
Bán
0.01
1.29325
1.29424
Lợi nhuận
-1.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121301317
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:36:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 19:31:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29424
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
28.11.2019 14:04:58
28.11.2019 17:28:26
Bán
0.01
1.29113
1.29091
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121082200
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 14:04:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 17:28:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29091
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
27.11.2019 19:38:54
27.11.2019 19:43:05
Bán
0.01
1.28782
1.28821
Lợi nhuận
-0.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121019732
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 19:38:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 19:43:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28821
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
27.11.2019 18:03:46
27.11.2019 18:05:23
Bán
0.01
140.812
140.881
Lợi nhuận
-0.83 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121008757
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 18:03:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 18:05:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.881
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.83 USD
27.11.2019 15:12:31
27.11.2019 18:00:46
Bán
0.01
140.587
140.847
Lợi nhuận
-2.58 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120985058
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 15:12:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 18:00:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.847
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.58 USD
26.11.2019 18:26:10
26.11.2019 18:26:39
Mua
0.01
1461.43
1460.67
Lợi nhuận
-0.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#120909455
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 18:26:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1461.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 18:26:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1460.67
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.96 USD
26.11.2019 16:45:50
26.11.2019 18:07:46
Bán
0.01
109.068
109.078
Lợi nhuận
-0.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#120889715
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 16:45:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 18:07:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.078
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
26.11.2019 16:50:39
26.11.2019 18:07:39
Mua
0.01
1454.38
1459.11
Lợi nhuận
4.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#120890520
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 16:50:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1454.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 18:07:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1459.11
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.53 USD
21.11.2019 15:33:31
22.11.2019 11:40:03
Bán
0.01
1.1084
1.10553
Lợi nhuận
2.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120431310
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 15:33:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1084
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
2.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 11:40:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10553
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.83 USD
19.11.2019 15:58:12
20.11.2019 14:32:57
Bán
0.01
1.10771
1.10589
Lợi nhuận
1.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120215790
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 15:58:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10771
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2019 14:32:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.78 USD
20.11.2019 14:19:17
20.11.2019 14:31:06
Bán
0.01
1.27998
1.28115
Lợi nhuận
-1.38 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#120340948
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 14:19:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2019 14:31:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28115
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.38 USD
19.11.2019 15:56:00
19.11.2019 21:14:03
Mua
0.01
1.32063
1.32665
Lợi nhuận
4.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#120215464
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 15:56:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2019 21:14:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32665
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.44 USD
19.11.2019 15:41:59
19.11.2019 21:13:57
Bán
0.01
82.332
81.797
Lợi nhuận
4.73 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#120213263
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 15:41:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
82.332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2019 21:13:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
81.797
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.73 USD
18.11.2019 18:29:08
18.11.2019 19:14:58
Bán
0.01
1.62582
1.62512
Lợi nhuận
0.27 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#120143691
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 18:29:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 19:14:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.62512
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
18.11.2019 16:08:30
18.11.2019 16:30:34
Mua
0.01
1466.69
1469.76
Lợi nhuận
2.87 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#120135108
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 16:08:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1466.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 16:30:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1469.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.87 USD
18.11.2019 15:24:39
18.11.2019 15:48:57
Mua
0.01
1461.71
1465.52
Lợi nhuận
3.61 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#120130999
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 15:24:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1461.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 15:48:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1465.52
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.61 USD
18.11.2019 03:39:02
18.11.2019 03:52:34
Bán
0.01
1.1057
1.10578
Lợi nhuận
-0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120094466
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 03:39:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 03:52:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10578
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
15.11.2019 15:53:00
15.11.2019 16:22:59
Mua
0.01
1467.61
1465.83
Lợi nhuận
-1.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#120068982
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 15:53:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1467.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 16:22:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1465.83
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.98 USD
15.11.2019 03:23:54
15.11.2019 13:10:52
Bán
0.01
1.28825
1.28763
Lợi nhuận
0.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#120021091
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 03:23:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 13:10:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
15.11.2019 03:24:19
15.11.2019 12:24:38
Bán
0.01
1.10236
1.1022
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120021116
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 03:24:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 12:24:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1022
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
14.11.2019 07:05:09
14.11.2019 15:14:25
Mua
0.01
1.2836
1.28421
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#119920909
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 07:05:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 15:14:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28421
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
13.11.2019 17:09:02
14.11.2019 07:01:53
Mua
0.01
1.28358
1.28355
Lợi nhuận
-0.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#119835144
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 17:09:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28358
Phí qua đêm
-0.33 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 07:01:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28355
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.46 USD
13.11.2019 17:07:58
13.11.2019 19:03:47
Mua
0.01
1.10151
1.09965
Lợi nhuận
-1.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119834954
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 17:07:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 19:03:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09965
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.96 USD
13.11.2019 12:59:56
13.11.2019 13:17:15
Mua
0.01
1.28569
1.28504
Lợi nhuận
-0.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#119783554
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 12:59:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 13:17:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28504
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
12.11.2019 19:35:57
13.11.2019 04:12:38
Bán
0.01
1.87884
1.87953
Lợi nhuận
-0.65 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#119703294
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 19:35:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87884
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.11.2019 04:12:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.87953
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.65 USD
12.11.2019 15:47:36
12.11.2019 17:16:51
Mua
0.01
1.10204
1.10159
Lợi nhuận
-0.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119687322
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 15:47:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 17:16:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10159
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
11.11.2019 15:47:49
12.11.2019 04:03:04
Bán
0.01
1.32281
1.32481
Lợi nhuận
-1.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#119591331
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 15:47:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32281
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 04:03:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32481
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.64 USD
06.11.2019 18:36:32
06.11.2019 18:36:49
Bán
0.01
1.10723
1.10723
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119329898
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 18:36:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:36:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10723
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
06.11.2019 14:52:34
06.11.2019 18:36:08
Bán
0.01
1.10869
1.10724
Lợi nhuận
1.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119306351
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 14:52:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:36:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10724
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
06.11.2019 15:17:10
06.11.2019 18:25:49
Bán
0.01
1.46016
1.45968
Lợi nhuận
0.17 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#119308615
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 15:17:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:25:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45968
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
06.11.2019 15:02:00
06.11.2019 18:01:51
Bán
0.01
0.99256
0.99263
Lợi nhuận
-0.17 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#119307295
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 15:02:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99256
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:01:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99263
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
05.11.2019 13:59:14
05.11.2019 16:28:19
Bán
0.01
1.29086
1.28873
Lợi nhuận
2.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#119186707
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 13:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 16:28:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28873
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
04.11.2019 18:10:37
04.11.2019 18:42:52
Bán
0.01
1.69657
1.69753
Lợi nhuận
-0.93 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#119095510
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 18:10:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.69657
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 18:42:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69753
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.93 USD
04.11.2019 17:06:05
04.11.2019 18:07:15
Bán
0.01
1.69707
1.69756
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#119086865
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 17:06:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.69707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 18:07:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69756
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
31.10.2019 17:53:36
01.11.2019 04:53:08
Mua
0.01
1.11491
1.11637
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118889917
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 17:53:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11491
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 04:53:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11637
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
30.10.2019 20:28:45
30.10.2019 20:36:02
Mua
0.01
1.11161
1.11017
Lợi nhuận
-1.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118769886
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:28:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 20:36:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11017
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.54 USD
30.10.2019 20:02:34
30.10.2019 20:06:11
Mua
0.01
1.11165
1.11086
Lợi nhuận
-0.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118768091
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:02:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 20:06:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11086
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.89 USD
30.10.2019 17:10:13
30.10.2019 19:54:03
Mua
0.01
1.11179
1.11175
Lợi nhuận
-0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118747765
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 17:10:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 19:54:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11175
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
30.10.2019 16:17:03
30.10.2019 17:02:52
Mua
0.01
1.11122
1.11143
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118741434
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 16:17:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 17:02:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
30.10.2019 15:46:12
30.10.2019 16:06:37
Mua
0.01
1.11163
1.11065
Lợi nhuận
-1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118737208
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 15:46:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 16:06:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11065
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.08 USD