Chế độ demo
24.10.2019 12:13:18
24.10.2019 23:53:49
Bán
0.01
108.68
108.646
Lợi nhuận
0.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#118163001
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:13:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.646
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
14.10.2019 10:53:45
24.10.2019 23:53:44
Bán
0.01
108.214
108.646
Lợi nhuận
-5.54 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116661245
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 10:53:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.214
Phí qua đêm
-1.46 USD
Tổng cộng
-3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.646
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.54 USD
24.10.2019 11:24:29
24.10.2019 23:53:40
Bán
0.01
74.24
74.071
Lợi nhuận
1.36 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#118151216
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 11:24:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
74.071
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
24.10.2019 12:53:59
24.10.2019 23:53:34
Bán
0.01
83.08
83.111
Lợi nhuận
-0.49 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#118170256
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:53:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
83.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
83.111
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
26.08.2019 20:09:56
24.10.2019 23:53:24
Bán
0.01
0.98069
0.99238
Lợi nhuận
-20.33 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#110811000
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 20:09:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98069
Phí qua đêm
-8.45 USD
Tổng cộng
-11.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99238
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-20.33 USD
04.09.2019 23:40:31
24.10.2019 23:53:20
Bán
0.01
0.98122
0.99238
Lợi nhuận
-18.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#112142075
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 23:40:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98122
Phí qua đêm
-7.20 USD
Tổng cộng
-11.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99238
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-18.55 USD
24.10.2019 10:28:03
24.10.2019 23:53:14
Bán
0.01
0.6335
0.6332
Lợi nhuận
0.10 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#118141316
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 10:28:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
24.10.2019 11:47:11
24.10.2019 23:53:10
Bán
0.01
69.428
69.324
Lợi nhuận
0.76 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#118152522
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 11:47:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
69.428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
69.324
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
22.10.2019 11:09:01
24.10.2019 23:53:05
Mua
0.01
1.30885
1.30719
Lợi nhuận
-1.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#117750724
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30885
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30719
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.36 USD
24.10.2019 16:46:03
24.10.2019 23:53:00
Bán
0.01
0.63898
0.63814
Lợi nhuận
0.74 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#118169810
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 16:46:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:53:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63814
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
22.10.2019 10:56:06
24.10.2019 23:52:56
Bán
0.01
0.6425
0.63814
Lợi nhuận
4.27 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#117747958
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 10:56:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6425
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63814
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.27 USD
17.10.2019 06:39:12
24.10.2019 23:52:51
Bán
0.01
109.516
109.483
Lợi nhuận
0.11 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#117157023
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 06:39:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.483
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
18.10.2019 22:54:11
24.10.2019 23:52:48
Bán
0.01
1.29431
1.28489
Lợi nhuận
9.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#117513938
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:54:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29431
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
9.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28489
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
9.37 USD
21.10.2019 05:05:04
24.10.2019 23:52:43
Bán
0.01
140.128
139.595
Lợi nhuận
4.36 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#117544572
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 05:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.128
Phí qua đêm
-0.35 USD
Tổng cộng
4.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
139.595
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.36 USD
22.10.2019 12:56:07
24.10.2019 23:52:38
Bán
0.01
1.692
1.67957
Lợi nhuận
9.38 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#117774206
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 12:56:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.692
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
9.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.67957
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.38 USD
15.10.2019 21:30:47
24.10.2019 23:52:35
Bán
0.01
139.117
139.598
Lợi nhuận
-5.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116943144
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 21:30:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.117
Phí qua đêm
-0.77 USD
Tổng cộng
-4.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
139.598
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.39 USD
23.10.2019 03:21:33
24.10.2019 23:52:31
Bán
0.01
1.2868
1.28488
Lợi nhuận
1.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#117883993
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 03:21:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2868
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28488
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
16.10.2019 10:51:08
24.10.2019 23:52:28
Bán
0.01
1.67919
1.67949
Lợi nhuận
-0.25 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#117005245
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 10:51:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.67919
Phí qua đêm
0.18 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.67949
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
18.10.2019 20:42:58
24.10.2019 23:52:22
Mua
0.01
1.88957
1.88445
Lợi nhuận
-4.38 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#117512310
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 20:42:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.88957
Phí qua đêm
-0.68 USD
Tổng cộng
-3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:52:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.88445
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.38 USD
18.10.2019 22:53:49
24.10.2019 23:51:55
Bán
0.01
1.69835
1.67958
Lợi nhuận
14.27 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#117513894
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:53:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.69835
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
14.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:51:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.67958
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.27 USD
16.10.2019 10:52:01
24.10.2019 23:51:49
Bán
0.01
1.88526
1.88464
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#117005309
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 10:52:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.88526
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:51:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.88464
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
23.10.2019 03:17:46
24.10.2019 23:51:11
Bán
0.01
1.87809
1.88463
Lợi nhuận
-4.60 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#117883105
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 03:17:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87809
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
-4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.88463
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.60 USD
17.10.2019 12:34:47
24.10.2019 23:51:06
Bán
0.01
1.11109
1.11027
Lợi nhuận
1.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116601542
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:34:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11109
Phí qua đêm
0.41 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:51:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11027
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
24.10.2019 15:55:27
24.10.2019 23:51:01
Bán
0.01
1.6293
1.62861
Lợi nhuận
0.27 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#118170891
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 15:55:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:51:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.62861
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
16.10.2019 09:26:32
24.10.2019 23:50:57
Mua
0.01
0.86471
0.86408
Lợi nhuận
-1.51 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116999134
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 09:26:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.86471
Phí qua đêm
-0.50 USD
Tổng cộng
-0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.86408
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.51 USD
24.10.2019 12:15:46
24.10.2019 23:50:52
Bán
0.01
120.97
120.635
Lợi nhuận
2.88 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#118163139
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:15:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.635
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
24.10.2019 12:58:55
24.10.2019 23:50:48
Bán
0.01
120.958
120.636
Lợi nhuận
2.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#118171301
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:58:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.636
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
22.10.2019 12:59:18
24.10.2019 23:50:44
Bán
0.01
121
120.635
Lợi nhuận
3.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#117750886
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 12:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.635
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
22.10.2019 10:32:37
24.10.2019 23:50:40
Bán
0.01
120.95
120.635
Lợi nhuận
2.66 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#117742902
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 10:32:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.95
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.635
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
22.10.2019 11:55:57
24.10.2019 23:50:35
Mua
0.01
0.8611
0.86411
Lợi nhuận
3.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#117761201
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:55:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8611
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
3.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.86411
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.47 USD
17.10.2019 12:34:44
24.10.2019 23:50:30
Bán
0.01
120.934
120.636
Lợi nhuận
2.47 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#117126757
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:34:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.934
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.636
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
22.10.2019 11:06:29
24.10.2019 23:50:25
Mua
0.01
0.8605
0.86408
Lợi nhuận
4.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#117750519
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:06:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8605
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.86408
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.20 USD
24.10.2019 13:24:36
24.10.2019 23:50:20
Bán
0.01
1.6288
1.62863
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#118175477
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 13:24:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.62863
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
22.10.2019 11:06:49
24.10.2019 23:50:15
Mua
0.01
0.8604
0.86408
Lợi nhuận
4.33 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#117750350
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:06:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8604
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
4.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.86408
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.33 USD
24.10.2019 11:41:52
24.10.2019 23:50:11
Bán
0.01
74.25
74.071
Lợi nhuận
1.45 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#118152315
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 11:41:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
74.071
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
22.10.2019 04:23:26
24.10.2019 23:50:07
Bán
0.01
0.68815
0.68173
Lợi nhuận
6.29 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#117554237
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 04:23:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68815
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:50:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68173
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.29 USD
15.10.2019 22:20:34
24.10.2019 23:49:51
Bán
0.01
82.43
83.119
Lợi nhuận
-7.18 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#116948909
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 22:20:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
82.43
Phí qua đêm
-0.64 USD
Tổng cộng
-6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
83.119
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.18 USD
24.10.2019 10:38:11
24.10.2019 23:49:47
Bán
0.01
0.757
0.75925
Lợi nhuận
-2.47 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#118141769
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 10:38:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.75925
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.47 USD
22.10.2019 09:26:22
24.10.2019 23:49:41
Bán
0.01
83
83.119
Lợi nhuận
-1.52 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#117726042
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 09:26:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
83
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
-1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
83.119
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.52 USD
24.10.2019 10:29:06
24.10.2019 23:49:35
Bán
0.01
0.7568
0.75925
Lợi nhuận
-2.67 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#118141488
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 10:29:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.75925
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.67 USD
23.10.2019 19:39:12
24.10.2019 23:49:30
Bán
0.01
83.05
83.118
Lợi nhuận
-0.99 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#117725638
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 19:39:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
83.05
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
83.118
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
23.10.2019 03:20:29
24.10.2019 23:49:22
Bán
0.01
74.182
74.065
Lợi nhuận
0.59 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#117883727
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 03:20:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.182
Phí qua đêm
-0.29 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
74.065
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
24.10.2019 10:30:07
24.10.2019 23:49:18
Bán
0.01
0.6775
0.67657
Lợi nhuận
0.74 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#118141204
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 10:30:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67657
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
24.10.2019 13:31:53
24.10.2019 23:49:12
Mua
0.01
0.894
0.89113
Lợi nhuận
-2.39 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#118175682
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 13:31:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 23:49:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89113
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.39 USD
22.10.2019 11:47:18
24.10.2019 18:40:22
Bán
0.01
1.6925
1.6775
Lợi nhuận
11.34 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#117759302
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:47:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6925
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
11.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 18:40:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.6775
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.34 USD
24.10.2019 13:18:16
24.10.2019 18:22:41
Bán
0.01
69.438
69.24
Lợi nhuận
1.62 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#118169940
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 13:18:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
69.438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 18:22:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
69.24
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
24.10.2019 12:55:44
24.10.2019 16:48:16
Bán
0.01
109.72
109.52
Lợi nhuận
1.64 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#118169646
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:55:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 16:48:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.52
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
24.10.2019 12:17:20
24.10.2019 16:46:37
Bán
0.01
120.959
120.76
Lợi nhuận
1.63 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#118163979
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 12:17:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 16:46:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
24.10.2019 13:36:36
24.10.2019 16:00:18
Mua
0.01
1.7408
1.7428
Lợi nhuận
1.08 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#118170100
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 13:36:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.10.2019 16:00:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.7428
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
22.10.2019 10:50:33
22.10.2019 21:19:41
Bán
0.01
2.0155
2.0251
Lợi nhuận
-6.36 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117747071
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 10:50:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 21:19:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.0251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.36 USD