Chế độ demo
16.08.2019 20:30:43
16.08.2019 21:18:11
Mua
0.01
129.082
129.138
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109645047
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
129.082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 21:18:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.138
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
16.08.2019 20:31:43
16.08.2019 21:17:41
Mua
0.01
1.21447
1.21529
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109645056
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:31:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 21:17:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21529
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
16.08.2019 03:30:44
16.08.2019 21:06:41
Mua
0.01
117.783
117.937
Lợi nhuận
1.25 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109542242
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 03:30:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 21:06:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.937
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
16.08.2019 03:31:41
16.08.2019 20:49:08
Mua
0.01
108.535
108.635
Lợi nhuận
0.74 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#109542255
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 03:31:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 20:49:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.635
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
15.08.2019 20:48:59
16.08.2019 20:33:19
Mua
0.01
117.668
117.922
Lợi nhuận
2.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109470498
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:48:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.668
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 20:33:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.922
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.17 USD
16.08.2019 06:06:03
16.08.2019 17:55:55
Mua
0.01
1.63431
1.63812
Lợi nhuận
2.38 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109547292
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 06:06:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63812
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
16.08.2019 03:30:44
16.08.2019 17:55:55
Mua
0.01
1.63892
1.63812
Lợi nhuận
-0.74 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109542253
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 03:30:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63812
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
16.08.2019 09:15:25
16.08.2019 13:36:57
Bán
0.01
1.72398
1.72248
Lợi nhuận
0.77 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109549726
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:15:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72398
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 13:36:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72248
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
16.08.2019 08:59:18
16.08.2019 11:34:44
Bán
0.01
1.63546
1.63396
Lợi nhuận
0.82 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109549715
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 08:59:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:34:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63396
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
16.08.2019 06:10:38
16.08.2019 10:05:37
Mua
0.01
1.72319
1.72469
Lợi nhuận
0.77 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109547297
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 06:10:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.72319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 10:05:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72469
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
15.08.2019 21:34:00
16.08.2019 09:57:51
Bán
0.01
0.91745
0.91595
Lợi nhuận
1.65 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#109470515
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 21:34:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91745
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:57:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91595
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
16.08.2019 06:12:43
16.08.2019 09:11:46
Bán
0.01
0.90474
0.90324
Lợi nhuận
0.92 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#109547310
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 06:12:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:11:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90324
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
15.08.2019 23:56:10
16.08.2019 08:50:37
Mua
0.01
1.20993
1.21143
Lợi nhuận
1.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109510325
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:56:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.20993
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 08:50:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21143
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
15.08.2019 23:08:09
16.08.2019 08:43:42
Mua
0.01
128.392
128.542
Lợi nhuận
1.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109510323
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:08:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.392
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 08:43:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
128.542
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
15.08.2019 23:15:21
16.08.2019 07:45:25
Mua
0.01
1.18184
1.18358
Lợi nhuận
1.61 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#109510321
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 23:15:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18184
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 07:45:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.18358
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
15.08.2019 20:49:24
16.08.2019 07:45:25
Mua
0.01
1.18231
1.18358
Lợi nhuận
1.13 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#109470497
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:49:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18231
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 07:45:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.18358
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
15.08.2019 20:34:51
16.08.2019 06:11:35
Bán
0.01
1.72175
1.72286
Lợi nhuận
-0.86 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109470511
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:34:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72175
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 06:11:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72286
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.86 USD
16.08.2019 02:52:57
16.08.2019 06:11:35
Bán
0.01
1.72696
1.72286
Lợi nhuận
2.45 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109542266
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 02:52:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 06:11:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72286
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
15.08.2019 21:13:17
16.08.2019 06:06:03
Mua
0.01
0.90279
0.90429
Lợi nhuận
0.92 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#109470496
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 21:13:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90279
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 06:06:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90429
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
15.08.2019 20:35:16
16.08.2019 05:31:27
Bán
0.01
1.63765
1.63635
Lợi nhuận
0.71 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109470523
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:35:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63765
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 05:31:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63635
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
15.08.2019 20:47:41
16.08.2019 04:22:55
Bán
0.01
1.11102
1.10972
Lợi nhuận
1.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109470543
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:47:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11102
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 04:22:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10972
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
15.08.2019 20:42:20
16.08.2019 04:18:53
Mua
0.01
71.854
71.984
Lợi nhuận
1.06 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#109470516
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:42:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.854
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 04:18:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
71.984
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
15.08.2019 22:14:09
16.08.2019 00:23:17
Mua
0.01
1.72295
1.72435
Lợi nhuận
0.59 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109510324
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 22:14:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.72295
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 00:23:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72435
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
15.08.2019 21:51:24
15.08.2019 21:58:56
Mua
0.01
1.21013
1.21113
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109470492
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 21:51:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 21:58:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21113
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
15.08.2019 20:43:31
15.08.2019 21:47:59
Mua
0.01
128.415
128.515
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109470493
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:43:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 21:47:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
128.515
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
15.08.2019 20:43:34
15.08.2019 21:40:59
Mua
0.01
79.501
79.601
Lợi nhuận
0.74 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#109470554
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 20:43:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 21:40:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
79.601
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
15.08.2019 09:42:10
15.08.2019 15:08:09
Mua
0.01
0.90131
0.90281
Lợi nhuận
0.93 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#109388914
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:42:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 15:08:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90281
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
15.08.2019 09:39:06
15.08.2019 13:16:13
Mua
0.01
1.11411
1.11561
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109388919
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:39:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:16:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11561
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
15.08.2019 09:35:08
15.08.2019 13:11:32
Bán
0.01
0.97446
0.97272
Lợi nhuận
1.69 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109388928
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:35:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:11:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97272
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.69 USD
14.08.2019 20:41:02
15.08.2019 13:11:32
Bán
0.01
0.97398
0.97272
Lợi nhuận
0.78 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109361127
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:41:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97398
Phí qua đêm
-0.42 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:11:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.97272
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
14.08.2019 20:28:02
15.08.2019 12:40:09
Mua
0.01
1.73253
1.73403
Lợi nhuận
0.42 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109361107
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:28:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.73253
Phí qua đêm
-0.35 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:40:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73403
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
15.08.2019 09:35:29
15.08.2019 12:19:59
Bán
0.01
1.08651
1.08501
Lợi nhuận
1.34 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#109388933
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:35:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:19:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08501
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
15.08.2019 03:05:14
15.08.2019 12:15:04
Mua
0.01
1.64922
1.64762
Lợi nhuận
-1.28 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109382260
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 03:05:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.64922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:15:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.64762
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.28 USD
15.08.2019 09:38:16
15.08.2019 12:15:04
Mua
0.01
1.64302
1.64762
Lợi nhuận
2.91 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109388907
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:38:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.64302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:15:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.64762
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.91 USD
15.08.2019 09:35:12
15.08.2019 12:08:28
Bán
0.01
118.193
117.96
Lợi nhuận
2.00 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109388926
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:35:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:08:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
15.08.2019 02:48:16
15.08.2019 12:08:28
Bán
0.01
118.027
117.96
Lợi nhuận
0.44 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109382263
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 02:48:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:08:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
15.08.2019 09:38:09
15.08.2019 12:01:58
Bán
0.01
108.885
108.735
Lợi nhuận
1.22 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#109388934
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:38:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:01:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.735
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
14.08.2019 08:24:56
15.08.2019 09:39:07
Mua
0.01
72.27
72.42
Lợi nhuận
1.29 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#109291304
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 08:24:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.27
Phí qua đêm
0.09 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:39:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.42
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
15.08.2019 06:50:15
15.08.2019 09:38:41
Bán
0.01
1.64397
1.64247
Lợi nhuận
0.82 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109386892
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 06:50:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.64397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:38:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.64247
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
15.08.2019 06:34:39
15.08.2019 09:38:19
Bán
0.01
1.73117
1.72967
Lợi nhuận
0.76 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109386901
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 06:34:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:38:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72967
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
15.08.2019 07:13:46
15.08.2019 09:09:40
Mua
0.01
127.584
127.734
Lợi nhuận
1.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109386857
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:13:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
127.584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:09:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
127.734
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
14.08.2019 21:37:44
15.08.2019 04:37:40
Mua
0.01
1.11336
1.11466
Lợi nhuận
0.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109361117
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 21:37:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11336
Phí qua đêm
-0.49 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 04:37:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11466
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
14.08.2019 08:11:08
15.08.2019 04:30:05
Bán
0.01
1.73045
1.72915
Lợi nhuận
0.77 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109291312
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 08:11:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73045
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 04:30:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72915
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
14.08.2019 22:02:35
15.08.2019 00:24:05
Bán
0.01
79.564
79.424
Lợi nhuận
0.94 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#109375727
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 22:02:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
79.564
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 00:24:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
79.424
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
14.08.2019 22:03:25
15.08.2019 00:23:46
Bán
0.01
127.788
127.584
Lợi nhuận
1.49 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109375728
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 22:03:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
127.788
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 00:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
127.584
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.49 USD
14.08.2019 20:24:45
15.08.2019 00:23:46
Bán
0.01
127.659
127.584
Lợi nhuận
0.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109361105
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:24:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
127.659
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 00:23:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
127.584
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
14.08.2019 23:16:36
15.08.2019 00:22:39
Bán
0.01
108.867
108.727
Lợi nhuận
1.12 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#109375730
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 23:16:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.867
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 00:22:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.727
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
14.08.2019 22:04:14
15.08.2019 00:22:27
Bán
0.01
118.038
117.898
Lợi nhuận
1.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109375713
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 22:04:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.038
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 00:22:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.898
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
14.08.2019 22:04:32
14.08.2019 23:19:20
Bán
0.01
1.1749
1.1734
Lợi nhuận
1.34 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#109375726
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 22:04:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 23:19:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1734
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
14.08.2019 20:24:55
14.08.2019 21:42:48
Bán
0.01
117.974
117.874
Lợi nhuận
0.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109361113
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 20:24:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
117.974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:42:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
117.874
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD