Chế độ demo
17.05.2019 06:26:12
20.05.2019 16:36:16
Bán
0.04
0.68834
0.69123
Lợi nhuận
-12.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99419102
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 06:26:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68834
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-11.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.69123
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-12.06 USD
23.04.2019 09:57:29
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
0.71145
0.69121
Lợi nhuận
-40.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97926314
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 09:57:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71145
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-40.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69121
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-40.72 USD
13.05.2019 00:34:59
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.1
1.31368
1.28293
Lợi nhuận
-304.76 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99170182
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 00:34:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31368
Phí qua đêm
2.24 USD
Tổng cộng
-305.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.28293
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-304.76 USD
23.04.2019 03:27:12
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
0.71258
0.69121
Lợi nhuận
-42.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97918868
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 03:27:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.71258
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-42.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69121
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-42.98 USD
09.05.2019 22:53:44
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.01
1.32052
1.28293
Lợi nhuận
-37.21 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99052730
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 22:53:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32052
Phí qua đêm
0.28 USD
Tổng cộng
-37.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28293
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-37.21 USD
16.05.2019 14:49:36
20.05.2019 16:36:16
Bán
0.06
81.72
81.779
Lợi nhuận
-5.10 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99395505
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 14:49:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.72
Phí qua đêm
-0.68 USD
Tổng cộng
-3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
81.779
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-5.10 USD
24.04.2019 23:00:16
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
83.177
81.771
Lợi nhuận
-24.95 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#98060521
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 23:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
83.177
Phí qua đêm
1.04 USD
Tổng cộng
-25.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
81.771
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-24.95 USD
24.04.2019 09:26:18
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
83.066
81.771
Lợi nhuận
-22.93 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#97990041
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 09:26:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
83.066
Phí qua đêm
1.04 USD
Tổng cộng
-23.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
81.771
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-22.93 USD
10.05.2019 07:03:27
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.01
1.32041
1.28293
Lợi nhuận
-37.13 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99078607
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 07:03:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32041
Phí qua đêm
0.25 USD
Tổng cộng
-37.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28293
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-37.13 USD
23.04.2019 03:39:25
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
83.741
81.771
Lợi nhuận
-35.18 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#97918863
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 03:39:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
83.741
Phí qua đêm
1.08 USD
Tổng cộng
-35.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
81.771
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-35.18 USD
03.05.2019 21:12:04
20.05.2019 16:36:16
Mua
0.02
82.754
81.771
Lợi nhuận
-17.69 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#98591520
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 21:12:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
82.754
Phí qua đêm
0.60 USD
Tổng cộng
-17.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2019 16:36:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
81.771
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-17.69 USD
17.05.2019 07:03:15
17.05.2019 20:23:41
Bán
0.05
1.29093
1.28691
Lợi nhuận
18.88 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99420109
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 07:03:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:23:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.28691
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
18.88 USD
17.05.2019 06:32:12
17.05.2019 20:23:38
Bán
0.05
1.29037
1.28687
Lợi nhuận
16.31 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99419431
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 06:32:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29037
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:23:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.28687
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
16.31 USD
17.05.2019 06:26:47
17.05.2019 20:23:36
Bán
0.05
1.29114
1.28687
Lợi nhuận
20.11 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99419139
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2019 06:26:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 20:23:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.28687
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
20.11 USD
10.05.2019 22:40:32
17.05.2019 13:51:32
Mua
0.2
1.31617
1.28869
Lợi nhuận
-543.55 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99162788
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 22:40:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31617
Phí qua đêm
4.49 USD
Tổng cộng
-544.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 13:51:32
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.28869
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-543.55 USD
16.05.2019 09:06:28
16.05.2019 11:09:59
Bán
0.04
0.6908
0.69202
Lợi nhuận
-5.28 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99378561
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 09:06:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 11:09:59
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.69202
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-5.28 USD
15.05.2019 16:29:31
16.05.2019 10:11:32
Bán
0.3
1.29424
1.29324
Lợi nhuận
17.54 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99348952
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:29:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29424
Phí qua đêm
-6.23 USD
Tổng cộng
29.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2019 10:11:32
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
1.29324
Phí hoa hồng
-6.00 USD
Lợi nhuận
17.54 USD
14.05.2019 16:50:31
15.05.2019 16:27:53
Bán
0.2
1.30221
1.29419
Lợi nhuận
153.77 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99288033
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 16:50:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30221
Phí qua đêm
-1.38 USD
Tổng cộng
159.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:27:53
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.29419
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
153.77 USD
14.05.2019 01:47:14
14.05.2019 01:47:29
Bán
0.5
1.30141
1.30155
Lợi nhuận
-16.97 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99253761
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 01:47:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 01:47:29
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.30155
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-16.97 USD
14.05.2019 01:45:17
14.05.2019 01:46:35
Bán
0.5
1.30093
1.30155
Lợi nhuận
-40.84 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99253673
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 01:45:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 01:46:35
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.30155
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-40.84 USD
14.05.2019 01:46:06
14.05.2019 01:46:26
Bán
0.5
1.30119
1.30151
Lợi nhuận
-25.92 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99253732
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 01:46:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 01:46:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.30151
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-25.92 USD
14.05.2019 01:45:31
14.05.2019 01:45:52
Bán
0.5
1.30098
1.30123
Lợi nhuận
-22.43 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99253708
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 01:45:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 01:45:52
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.30123
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-22.43 USD
09.05.2019 09:53:25
13.05.2019 20:13:14
Mua
0.01
1.32708
1.30272
Lợi nhuận
-24.36 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98975437
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 09:53:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32708
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
-24.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:13:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30272
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-24.36 USD
07.05.2019 21:03:05
13.05.2019 20:12:30
Mua
0.01
1.33233
1.30272
Lợi nhuận
-29.45 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98857286
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 21:03:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33233
Phí qua đêm
0.19 USD
Tổng cộng
-29.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:12:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30272
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.45 USD
13.05.2019 02:54:53
13.05.2019 03:24:20
Mua
0.2
81.598
81.631
Lợi nhuận
2.02 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99175475
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 02:54:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 03:24:20
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
81.631
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
10.05.2019 20:20:33
13.05.2019 02:40:30
Bán
0.02
81.787
81.657
Lợi nhuận
1.86 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99160968
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 20:20:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.787
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 02:40:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
81.657
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
10.05.2019 22:15:24
13.05.2019 00:29:09
Bán
0.03
81.982
81.835
Lợi nhuận
3.25 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#99162789
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 22:15:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.982
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 00:29:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
81.835
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.25 USD
09.05.2019 03:29:28
10.05.2019 21:17:29
Mua
0.03
0.69809
0.69999
Lợi nhuận
5.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98958139
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 03:29:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 21:17:29
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69999
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
07.05.2019 20:25:03
10.05.2019 21:16:16
Mua
0.2
81.796
81.887
Lợi nhuận
14.56 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#98857285
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 20:25:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.796
Phí qua đêm
1.99 USD
Tổng cộng
16.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 21:16:16
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
81.887
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
14.56 USD
10.05.2019 03:07:47
10.05.2019 07:03:25
Bán
0.01
1.32201
1.32051
Lợi nhuận
1.28 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99059728
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 03:07:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 07:03:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32051
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
10.05.2019 03:08:51
10.05.2019 03:28:05
Bán
0.02
0.69986
0.69856
Lợi nhuận
2.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99059710
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 03:08:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2019 03:28:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69856
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
09.05.2019 20:17:58
09.05.2019 22:53:44
Bán
0.01
1.32204
1.32054
Lợi nhuận
1.28 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#99049686
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 20:17:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 22:53:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32054
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
08.05.2019 23:28:09
09.05.2019 10:06:24
Bán
0.01
1.32767
1.32612
Lợi nhuận
1.11 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98950672
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 23:28:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32767
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 10:06:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32612
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
09.05.2019 00:59:40
09.05.2019 10:06:24
Bán
0.01
1.32757
1.32612
Lợi nhuận
1.22 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98952562
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 00:59:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 10:06:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32612
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
02.05.2019 09:37:25
08.05.2019 12:52:13
Bán
0.1
1.32877
1.32492
Lợi nhuận
33.11 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98439904
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 09:37:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32877
Phí qua đêm
-2.75 USD
Tổng cộng
37.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 12:52:13
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.32492
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
33.11 USD
01.05.2019 21:33:32
08.05.2019 12:52:12
Bán
0.01
1.32769
1.32492
Lợi nhuận
2.04 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98389839
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 21:33:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32769
Phí qua đêm
-0.49 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 12:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32492
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
29.04.2019 07:38:56
08.05.2019 12:52:12
Bán
0.01
1.31827
1.32492
Lợi nhuận
-7.36 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98190222
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 07:38:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31827
Phí qua đêm
-0.63 USD
Tổng cộng
-6.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 12:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32492
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.36 USD
26.04.2019 09:15:16
08.05.2019 12:52:12
Bán
0.01
1.31703
1.32492
Lợi nhuận
-8.65 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98151258
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 09:15:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31703
Phí qua đêm
-0.70 USD
Tổng cộng
-7.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 12:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32492
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.65 USD
29.04.2019 09:54:35
08.05.2019 12:52:12
Bán
0.01
1.31925
1.32492
Lợi nhuận
-6.40 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98192802
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 09:54:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31925
Phí qua đêm
-0.63 USD
Tổng cộng
-5.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 12:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32492
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.40 USD
30.04.2019 09:39:42
07.05.2019 07:51:12
Mua
0.02
0.7034
0.70396
Lợi nhuận
0.91 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98257310
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 09:39:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7034
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 07:51:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70396
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
24.04.2019 06:59:22
07.05.2019 07:51:06
Mua
0.02
0.70291
0.70399
Lợi nhuận
1.94 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97987390
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 06:59:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70291
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 07:51:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70399
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
01.05.2019 21:34:24
07.05.2019 07:50:59
Mua
0.01
1.1231
1.12138
Lợi nhuận
-2.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#98389852
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 21:34:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1231
Phí qua đêm
-0.37 USD
Tổng cộng
-1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 07:50:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12138
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.19 USD
02.05.2019 09:13:50
06.05.2019 02:36:01
Mua
0.01
1.11975
1.11922
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#98439884
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 09:13:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11975
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 02:36:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11922
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
03.05.2019 23:26:19
06.05.2019 00:01:41
Bán
0.01
1.12038
1.11888
Lợi nhuận
1.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#98598195
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 23:26:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12038
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 00:01:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11888
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
01.05.2019 21:36:04
03.05.2019 22:40:13
Mua
0.2
0.70228
0.70207
Lợi nhuận
-6.28 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98389843
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 21:36:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.70228
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
-4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 22:40:13
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.70207
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-6.28 USD
03.05.2019 09:56:10
03.05.2019 17:09:39
Mua
0.01
1.32823
1.32973
Lợi nhuận
1.27 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#98532296
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 09:56:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 17:09:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32973
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
03.05.2019 15:31:11
03.05.2019 15:32:41
Bán
0.2
0.69859
0.69926
Lợi nhuận
-15.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98561168
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 15:31:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 15:32:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.69926
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-15.40 USD
26.04.2019 09:52:55
01.05.2019 21:32:56
Bán
0.02
0.70312
0.70345
Lợi nhuận
-1.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98151262
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 09:52:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70312
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:32:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.01 USD
30.04.2019 03:59:36
01.05.2019 21:32:56
Bán
0.02
0.70685
0.70345
Lợi nhuận
6.55 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98244341
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 03:59:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70685
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
6.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:32:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.55 USD
26.04.2019 09:53:42
01.05.2019 21:32:56
Bán
0.02
0.70334
0.70345
Lợi nhuận
-0.57 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#98151271
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2019 09:53:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70334
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:32:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD