Chế độ demo
11.10.2019 14:25:39
14.10.2019 17:17:30
Bán
0.01
1.99692
2.01135
Lợi nhuận
-9.25 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#116505645
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:25:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.99692
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-9.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 17:17:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.01135
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.25 USD
14.10.2019 11:03:18
14.10.2019 16:28:27
Mua
0.01
1.25634
1.2585
Lợi nhuận
2.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116661714
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 11:03:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 16:28:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2585
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
04.10.2019 07:38:23
14.10.2019 13:21:11
Bán
0.01
1.7371
1.75429
Lợi nhuận
-10.63 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#115521678
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 07:38:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7371
Phí qua đêm
0.39 USD
Tổng cộng
-10.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 13:21:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.75429
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.63 USD
11.10.2019 12:28:26
14.10.2019 13:21:09
Bán
0.01
1.7387
1.75428
Lợi nhuận
-9.96 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#116551929
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:28:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7387
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
-9.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 13:21:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.75428
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.96 USD
08.10.2019 11:35:48
14.10.2019 04:11:52
Bán
0.01
0.8405
0.834
Lợi nhuận
4.47 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#115737715
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 11:35:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8405
Phí qua đêm
-0.25 USD
Tổng cộng
4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 04:11:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.834
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.47 USD
11.10.2019 13:33:59
11.10.2019 17:00:43
Bán
0.01
1.84883
1.86676
Lợi nhuận
-12.39 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#116505651
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:33:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.84883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:00:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.86676
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.39 USD
11.10.2019 11:13:14
11.10.2019 16:41:40
Bán
0.01
14.96015
14.8361
Lợi nhuận
8.06 USD
USDZAR
Thỏa thuận
#116552112
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:13:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
14.96015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 16:41:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
14.8361
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
8.06 USD
11.10.2019 12:04:21
11.10.2019 16:25:18
Mua
0.01
68.463
68.721
Lợi nhuận
2.18 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#116556705
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:04:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 16:25:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
68.721
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
09.10.2019 19:16:22
11.10.2019 14:21:22
Bán
0.01
1.09748
1.10494
Lợi nhuận
-7.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116263308
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 19:16:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09748
Phí qua đêm
0.23 USD
Tổng cộng
-7.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:21:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10494
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.33 USD
11.10.2019 12:06:55
11.10.2019 14:19:51
Bán
0.01
1.97698
1.99454
Lợi nhuận
-11.34 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#116505639
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:06:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.97698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:19:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.99454
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.34 USD
11.10.2019 13:09:31
11.10.2019 14:18:25
Bán
0.01
1.25319
1.26135
Lợi nhuận
-8.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116560459
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:09:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:18:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26135
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.26 USD
11.10.2019 13:11:04
11.10.2019 14:18:22
Bán
0.01
1.254
1.26021
Lợi nhuận
-6.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116560543
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:11:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:18:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26021
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.31 USD
10.10.2019 16:33:28
11.10.2019 14:04:20
Bán
0.01
118.703
119.52
Lợi nhuận
-7.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116357964
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 16:33:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.703
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-7.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:04:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.52
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.76 USD
11.10.2019 03:26:18
11.10.2019 13:38:44
Bán
0.01
1.24386
1.25891
Lợi nhuận
-15.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116505584
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:26:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:38:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25891
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.15 USD
10.10.2019 20:59:07
11.10.2019 13:34:14
Mua
0.02
0.88466
0.87752
Lợi nhuận
-18.44 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116449941
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:59:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88466
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-17.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:34:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.87752
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-18.44 USD
11.10.2019 03:27:18
11.10.2019 13:14:45
Bán
0.01
134.194
135.825
Lợi nhuận
-15.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116505605
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:27:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:14:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
135.825
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.27 USD
11.10.2019 03:26:59
11.10.2019 13:14:44
Bán
0.01
134.192
135.821
Lợi nhuận
-15.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116505598
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:26:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:14:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
135.821
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.25 USD
11.10.2019 12:05:32
11.10.2019 13:02:41
Bán
0.01
118.98
119.2
Lợi nhuận
-2.23 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116546289
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:05:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:02:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.2
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.23 USD
10.10.2019 10:14:20
11.10.2019 13:02:37
Bán
0.01
118.378
119.198
Lợi nhuận
-7.80 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116357894
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 10:14:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.378
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-7.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:02:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.198
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
10.10.2019 07:52:17
11.10.2019 13:02:34
Bán
0.01
72.528
73.476
Lợi nhuận
-9.06 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#116343105
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 07:52:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
72.528
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-8.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:02:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
73.476
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.06 USD
11.10.2019 03:28:06
11.10.2019 12:08:39
Bán
0.01
1.23875
1.25162
Lợi nhuận
-13.09 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#116505617
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:28:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:08:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.25162
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.09 USD
10.10.2019 20:48:14
11.10.2019 12:04:32
Mua
0.02
0.8869
0.87956
Lợi nhuận
-18.87 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116464346
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:48:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8869
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-18.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:04:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.87956
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-18.87 USD
10.10.2019 03:05:35
11.10.2019 03:55:39
Bán
0.01
107.342
108.108
Lợi nhuận
-7.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#116305739
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 03:05:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.342
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
-7.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 03:55:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.108
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.32 USD
09.10.2019 06:38:13
10.10.2019 20:34:18
Mua
0.01
0.99341
0.99592
Lợi nhuận
2.62 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#116166877
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 06:38:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99341
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 20:34:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99592
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.62 USD
09.10.2019 06:39:37
10.10.2019 20:02:08
Bán
0.01
1.62698
1.64804
Lợi nhuận
-16.01 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#116167047
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 06:39:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62698
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
-15.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 20:02:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.64804
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.01 USD
09.10.2019 09:16:52
10.10.2019 18:50:14
Bán
0.01
1.81237
1.83037
Lợi nhuận
-12.33 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#116182157
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 09:16:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.81237
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
-12.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:50:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83037
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.33 USD
10.10.2019 05:28:22
10.10.2019 18:39:34
Mua
0.01
0.7471
0.75011
Lợi nhuận
2.82 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#116335928
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 05:28:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:39:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.75011
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
08.10.2019 00:10:50
10.10.2019 18:35:56
Bán
0.01
1.3308
1.32817
Lợi nhuận
1.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#115883933
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 00:10:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3308
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:35:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32817
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
03.10.2019 18:30:59
10.10.2019 18:35:51
Bán
0.01
1.3317
1.32817
Lợi nhuận
2.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#115462577
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 18:30:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3317
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
2.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:35:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32817
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
09.10.2019 19:17:02
10.10.2019 18:35:33
Bán
0.01
0.89885
0.89223
Lợi nhuận
8.05 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116263421
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 19:17:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89885
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
8.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89223
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.05 USD
10.10.2019 15:13:17
10.10.2019 18:15:39
Bán
0.01
1.9327
1.94761
Lợi nhuận
-9.62 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#116409382
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 15:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9327
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:15:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.94761
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.62 USD
04.10.2019 07:37:43
10.10.2019 18:00:03
Bán
0.01
106.799
107.965
Lợi nhuận
-11.67 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115521671
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 07:37:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.799
Phí qua đêm
-0.77 USD
Tổng cộng
-10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:00:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.965
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.67 USD
09.10.2019 15:42:49
10.10.2019 17:21:32
Mua
0.01
1.33125
1.328
Lợi nhuận
-2.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#116194917
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 15:42:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33125
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:21:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.328
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.54 USD
10.10.2019 14:41:41
10.10.2019 17:15:13
Mua
0.01
1.2155
1.21939
Lợi nhuận
3.71 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#116400925
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 14:41:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:15:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21939
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.71 USD
10.10.2019 12:21:03
10.10.2019 17:15:08
Mua
0.01
1.2143
1.21986
Lợi nhuận
5.39 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#116380124
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:21:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:15:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21986
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.39 USD
09.10.2019 10:23:58
10.10.2019 17:15:01
Mua
0.01
1.22314
1.22691
Lợi nhuận
3.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116186449
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 10:23:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22314
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
3.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:15:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22691
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.31 USD
08.10.2019 12:03:39
10.10.2019 16:56:48
Mua
0.01
131.394
131.787
Lợi nhuận
3.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115884070
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:03:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.394
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 16:56:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.787
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
10.10.2019 05:27:12
10.10.2019 16:56:36
Mua
0.01
1.0934
1.0963
Lợi nhuận
2.71 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#116335795
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 05:27:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 16:56:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0963
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
09.10.2019 06:38:49
10.10.2019 15:25:51
Mua
0.01
0.66949
0.67171
Lợi nhuận
2.14 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#116166939
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 06:38:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66949
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 15:25:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67171
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
10.10.2019 14:36:42
10.10.2019 15:07:14
Bán
0.01
1.8102
1.8082
Lợi nhuận
1.15 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#116397778
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 14:36:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 15:07:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.8082
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
10.10.2019 04:31:44
10.10.2019 10:13:52
Mua
0.01
118.103
118.367
Lợi nhuận
2.25 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116229244
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 04:31:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
118.103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 10:13:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
118.367
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
08.10.2019 10:55:33
10.10.2019 09:49:03
Mua
0.01
67.67
67.897
Lợi nhuận
2.04 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#115969803
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 10:55:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
67.67
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 09:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
67.897
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
09.10.2019 22:43:36
10.10.2019 05:25:16
Bán
0.01
1512.26
1508.8
Lợi nhuận
3.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115524831
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 22:43:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1512.26
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
3.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:25:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1508.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.38 USD
10.10.2019 01:44:15
10.10.2019 05:24:59
Mua
0.01
0.62803
0.63107
Lợi nhuận
2.94 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#115521694
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 01:44:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:24:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63107
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
09.10.2019 06:39:02
10.10.2019 05:24:41
Mua
0.01
72.219
72.542
Lợi nhuận
2.90 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#116166971
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 06:39:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
72.219
Phí qua đêm
0.09 USD
Tổng cộng
3.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:24:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.542
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
10.10.2019 01:44:15
10.10.2019 05:24:34
Mua
0.01
0.67152
0.67452
Lợi nhuận
2.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115678863
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 01:44:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67152
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:24:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.67452
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
10.10.2019 01:20:50
10.10.2019 05:24:24
Mua
0.01
80.41
80.774
Lợi nhuận
3.18 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#116186286
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 01:20:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
80.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
80.774
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
10.10.2019 01:43:05
10.10.2019 05:24:17
Bán
0.01
1.74722
1.74223
Lợi nhuận
2.95 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#115863036
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 01:43:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 05:24:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.74223
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
08.10.2019 10:31:29
10.10.2019 04:39:50
Mua
0.01
67.81
68.01
Lợi nhuận
1.77 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#115985741
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 10:31:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
67.81
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 04:39:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
68.01
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
04.09.2019 09:10:58
10.10.2019 04:39:04
Bán
0.01
79.673
80.899
Lợi nhuận
-13.85 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#112027986
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:10:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
79.673
Phí qua đêm
-2.27 USD
Tổng cộng
-11.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 04:39:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
80.899
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.85 USD