Chế độ demo
31.03.2021 13:19:42
07.04.2021 11:33:53
Bán
0.01
152.399
151.927
Lợi nhuận
3.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#158599026
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 13:19:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
152.399
Phí qua đêm
-0.34 USD
Tổng cộng
4.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
151.927
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.76 USD
08.03.2021 22:22:39
24.03.2021 02:17:12
Mua
0.01
1.54903
1.55644
Lợi nhuận
4.49 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157665041
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 22:22:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54903
Phí qua đêm
-0.95 USD
Tổng cộng
5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 02:17:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55644
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.49 USD
22.03.2021 00:26:41
23.03.2021 16:09:22
Mua
0.01
1.25281
1.25605
Lợi nhuận
2.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158201882
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 00:26:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25281
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 16:09:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25605
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.46 USD
08.03.2021 12:03:10
23.03.2021 16:08:24
Bán
0.01
150.169
149.68
Lợi nhuận
3.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157638811
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 12:03:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.169
Phí qua đêm
-0.73 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 16:08:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.68
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.57 USD
19.03.2021 09:07:03
23.03.2021 08:17:05
Mua
0.01
1.53718
1.55306
Lợi nhuận
11.87 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#158177225
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 09:07:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.53718
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
12.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 08:17:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55306
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.87 USD
17.03.2021 18:49:16
19.03.2021 17:03:05
Bán
0.01
151.592
150.885
Lợi nhuận
6.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#158064322
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 18:49:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
151.592
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
6.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2021 17:03:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
150.885
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.10 USD
17.03.2021 18:49:27
19.03.2021 09:07:11
Bán
0.01
151.594
151.491
Lợi nhuận
0.56 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#158064325
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 18:49:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
151.594
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2021 09:07:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
151.491
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
17.03.2021 20:28:46
19.03.2021 06:26:47
Bán
0.01
151.689
151.588
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#158069052
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 20:28:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
151.689
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2021 06:26:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
151.588
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
17.03.2021 18:49:34
18.03.2021 21:13:01
Mua
0.01
1.24837
1.25119
Lợi nhuận
2.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158064328
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 18:49:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24837
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 21:13:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25119
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
17.03.2021 18:53:38
18.03.2021 21:12:54
Mua
0.01
1.48571
1.49061
Lợi nhuận
3.55 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#158064373
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 18:53:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.48571
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 21:12:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.49061
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.55 USD
17.03.2021 20:07:19
18.03.2021 21:12:47
Mua
0.01
1.2442
1.25126
Lợi nhuận
5.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158066944
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 20:07:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2442
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 21:12:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25126
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.47 USD
17.03.2021 20:37:17
18.03.2021 15:54:14
Mua
0.01
1.24355
1.24496
Lợi nhuận
0.96 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158070301
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 20:37:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24355
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 15:54:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24496
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
17.03.2021 20:38:29
18.03.2021 15:54:09
Mua
0.01
1.24312
1.24493
Lợi nhuận
1.28 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#158070399
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 20:38:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24312
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 15:54:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24493
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
18.03.2021 03:43:38
18.03.2021 15:54:04
Bán
0.01
88.03
87.713
Lợi nhuận
2.71 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#158079694
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 03:43:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
88.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 15:54:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
87.713
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
09.03.2021 07:59:09
12.03.2021 03:34:00
Mua
0.01
1.54699
1.53699
Lợi nhuận
-8.29 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157693185
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 07:59:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54699
Phí qua đêm
-0.29 USD
Tổng cộng
-7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2021 03:34:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.53699
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.29 USD
10.03.2021 18:09:48
12.03.2021 03:31:46
Bán
0.01
1.0755
1.07845
Lợi nhuận
-2.40 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#157783508
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2021 18:09:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0755
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
-2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2021 03:31:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07845
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.40 USD
11.03.2021 02:46:42
11.03.2021 18:00:26
Mua
0.01
1.65705
1.65924
Lợi nhuận
1.38 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#157789744
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 02:46:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.65705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 18:00:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.65924
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
09.03.2021 16:14:17
11.03.2021 12:18:44
Mua
0.01
0.85619
0.85738
Lợi nhuận
1.18 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#157730516
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 16:14:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.85619
Phí qua đêm
-0.28 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 12:18:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85738
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
10.03.2021 18:08:39
10.03.2021 18:09:57
Bán
0.01
0.85552
0.85583
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#157783485
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2021 18:08:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.85552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.03.2021 18:09:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85583
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
09.03.2021 04:38:22
09.03.2021 18:31:50
Bán
0.01
86.161
85.792
Lợi nhuận
3.20 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#157678713
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 04:38:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2021 18:31:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
85.792
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
09.03.2021 05:36:40
09.03.2021 16:56:09
Bán
0.01
86.273
86.129
Lợi nhuận
1.13 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#157685237
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 05:36:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
86.273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2021 16:56:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
86.129
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
08.03.2021 20:44:30
09.03.2021 12:44:41
Bán
0.01
1.10901
1.1087
Lợi nhuận
0.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#157664154
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 20:44:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10901
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2021 12:44:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1087
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
08.03.2021 01:42:25
09.03.2021 03:41:05
Mua
0.01
1.54608
1.55198
Lợi nhuận
4.24 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157622381
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 01:42:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54608
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2021 03:41:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55198
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
01.03.2021 00:12:03
05.03.2021 12:44:34
Mua
0.01
0.86675
0.86469
Lợi nhuận
-3.46 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#157332320
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 00:12:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86675
Phí qua đêm
-0.42 USD
Tổng cộng
-2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 12:44:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86469
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.46 USD
01.03.2021 12:34:59
05.03.2021 12:44:26
Mua
0.01
1.55601
1.55688
Lợi nhuận
0.12 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157410707
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 12:34:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.55601
Phí qua đêm
-0.35 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 12:44:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55688
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.03.2021 06:38:44
05.03.2021 12:42:36
Bán
0.01
150.18
149.752
Lợi nhuận
3.75 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157585911
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 06:38:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 12:42:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.752
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
04.03.2021 18:16:34
05.03.2021 03:36:49
Bán
0.01
150.455
149.651
Lợi nhuận
7.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157565655
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 18:16:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.455
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
7.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2021 03:36:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.651
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
01.03.2021 20:30:27
04.03.2021 02:06:11
Bán
0.01
0.77649
0.77602
Lợi nhuận
0.21 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157436228
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 20:30:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77649
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 02:06:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77602
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
02.03.2021 10:59:08
04.03.2021 02:05:50
Mua
0.01
1.54983
1.55338
Lợi nhuận
2.33 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157457074
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 10:59:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54983
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 02:05:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.55338
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.33 USD
02.03.2021 12:30:48
02.03.2021 18:18:52
Mua
0.01
1.54614
1.54544
Lợi nhuận
-0.74 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157461168
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 12:30:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 18:18:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.54544
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
02.03.2021 08:10:00
02.03.2021 10:11:09
Mua
0.01
1.65812
1.66405
Lợi nhuận
4.08 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#157449498
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 08:10:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.65812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 10:11:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.66405
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
10.02.2021 19:04:15
26.02.2021 13:44:31
Mua
0.01
1.56952
1.56391
Lợi nhuận
-5.60 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#156721400
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 19:04:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.56952
Phí qua đêm
-1.06 USD
Tổng cộng
-4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 13:44:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.56391
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.60 USD
25.02.2021 17:03:05
25.02.2021 21:31:59
Bán
0.01
0.93046
0.92977
Lợi nhuận
0.35 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#157215148
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:03:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 21:31:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92977
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
25.02.2021 08:11:42
25.02.2021 19:11:45
Bán
0.01
149.961
149.8
Lợi nhuận
1.32 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#157156228
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 08:11:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 19:11:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
25.02.2021 18:20:17
25.02.2021 19:11:37
Bán
0.01
0.79584
0.79452
Lợi nhuận
1.22 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157233509
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 18:20:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.79584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 19:11:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.79452
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
25.02.2021 09:48:19
25.02.2021 19:11:30
Mua
0.01
1.25054
1.25302
Lợi nhuận
1.88 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157158563
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 09:48:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 19:11:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25302
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
25.02.2021 09:48:07
25.02.2021 17:52:09
Bán
0.01
0.79772
0.79542
Lợi nhuận
2.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157158558
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 09:48:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.79772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:52:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.79542
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
25.02.2021 17:00:04
25.02.2021 17:52:03
Bán
0.01
0.74534
0.74355
Lợi nhuận
1.69 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#157214780
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.74534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:52:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74355
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.69 USD
25.02.2021 17:03:22
25.02.2021 17:51:57
Mua
0.01
1.53418
1.5366
Lợi nhuận
1.72 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157215167
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:03:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.53418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:51:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.5366
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
25.02.2021 17:04:43
25.02.2021 17:51:46
Bán
0.01
1.41606
1.41465
Lợi nhuận
1.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157215342
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 17:04:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.41606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 17:51:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.41465
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
25.02.2021 11:24:48
25.02.2021 16:53:05
Bán
0.01
0.93111
0.93012
Lợi nhuận
0.59 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#157163895
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 11:24:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:53:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93012
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
25.02.2021 09:16:30
25.02.2021 16:52:35
Bán
0.01
0.79781
0.79833
Lợi nhuận
-0.62 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#157157438
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 09:16:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.79781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:52:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.79833
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
25.02.2021 12:39:59
25.02.2021 16:51:16
Mua
0.01
1.24802
1.2483
Lợi nhuận
0.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157168838
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 12:39:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:51:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2483
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
25.02.2021 08:08:48
25.02.2021 16:48:54
Mua
0.01
1.5271
1.5325
Lợi nhuận
4.11 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#157156146
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 08:08:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.5271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:48:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.5325
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
25.02.2021 13:15:26
25.02.2021 16:48:43
Mua
0.01
1.24724
1.24837
Lợi nhuận
0.81 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157171124
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 13:15:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:48:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24837
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
25.02.2021 15:51:45
25.02.2021 16:48:34
Mua
0.01
1.24701
1.24849
Lợi nhuận
1.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157199924
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 15:51:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 16:48:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24849
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
25.02.2021 11:04:24
25.02.2021 12:38:58
Bán
0.01
0.74558
0.74447
Lợi nhuận
1.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#157162549
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 11:04:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.74558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 12:38:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74447
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
25.02.2021 08:20:43
25.02.2021 12:37:23
Mua
0.01
1.63782
1.64264
Lợi nhuận
3.39 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#157156413
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 08:20:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.63782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 12:37:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.64264
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
09.02.2021 17:02:48
22.02.2021 02:26:58
Bán
0.01
1.37847
1.40334
Lợi nhuận
-25.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156681164
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 17:02:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37847
Phí qua đêm
-0.52 USD
Tổng cộng
-24.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2021 02:26:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40334
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-25.49 USD
15.02.2021 02:10:55
22.02.2021 02:26:44
Mua
0.01
1.56094
1.53643
Lợi nhuận
-19.95 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#156806733
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 02:10:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.56094
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
-19.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2021 02:26:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.53643
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-19.95 USD