Chế độ demo
06.07.2020 14:14:09
06.07.2020 14:15:01
Mua
0.01
1.13079
1.13125
Lợi nhuận
0.33 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#139436427
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 14:14:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13079
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.41 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 14:15:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.13125
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.33 EUR
06.07.2020 10:31:38
06.07.2020 10:39:12
Bán
0.01
0.94202
0.94144
Lợi nhuận
0.47 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#139436436
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:31:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.94202
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.55 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 10:39:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.94144
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.47 EUR
06.07.2020 03:06:21
06.07.2020 03:11:23
Mua
0.01
0.69564
0.69595
Lợi nhuận
0.20 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#139436430
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 03:06:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.69564
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.28 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 03:11:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.69595
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.20 EUR
01.07.2020 18:53:15
01.07.2020 18:54:16
Mua
0.01
134.04
134.103
Lợi nhuận
0.36 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#139018632
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:53:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.04
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:54:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
134.103
Phí hoa hồng
-0.16 EUR
Lợi nhuận
0.36 EUR
30.06.2020 18:15:54
30.06.2020 18:22:53
Mua
0.01
133.47
133.532
Lợi nhuận
0.35 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#139018377
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 18:15:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.47
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.51 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 18:22:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.532
Phí hoa hồng
-0.16 EUR
Lợi nhuận
0.35 EUR
30.06.2020 12:04:41
30.06.2020 14:27:04
Bán
0.05
0.68356
0.68557
Lợi nhuận
-9.37 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#138926922
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 12:04:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68356
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-8.96 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 14:27:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.68557
Phí hoa hồng
-0.41 EUR
Lợi nhuận
-9.37 EUR
23.06.2020 15:46:26
23.06.2020 15:46:28
Bán
0.05
106.605
106.599
Lợi nhuận
-0.17 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#138151896
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:46:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
106.605
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.24 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 15:46:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
106.599
Phí hoa hồng
-0.41 EUR
Lợi nhuận
-0.17 EUR
02.06.2020 03:37:33
02.06.2020 04:51:16
Mua
0.01
1.25233
1.2503
Lợi nhuận
-1.91 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#135681246
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 03:37:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25233
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-1.83 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:51:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2503
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-1.91 EUR
29.05.2020 17:21:01
29.05.2020 17:21:42
Mua
0.01
133.245
133.273
Lợi nhuận
0.08 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#135680426
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 17:21:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.245
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.24 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 17:21:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.273
Phí hoa hồng
-0.16 EUR
Lợi nhuận
0.08 EUR
29.05.2020 07:15:26
29.05.2020 07:19:51
Bán
0.01
107.315
107.284
Lợi nhuận
0.18 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#135914692
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 07:15:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
107.315
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.26 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 07:19:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
107.284
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.18 EUR
26.05.2020 14:17:02
26.05.2020 14:52:56
Bán
0.01
0.96713
0.96686
Lợi nhuận
0.18 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#135680152
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 14:17:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96713
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.26 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 14:52:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.96686
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.18 EUR
20.05.2020 12:01:43
20.05.2020 12:10:27
Bán
0.01
0.96716
0.96684
Lợi nhuận
0.22 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#135034739
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 12:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96716
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.30 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:10:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.96684
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.22 EUR
18.05.2020 20:13:58
18.05.2020 20:14:00
Mua
0.01
0.97612
0.97548
Lợi nhuận
-0.68 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#134597153
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:13:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97612
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.60 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:14:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97548
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.68 EUR
18.05.2020 18:46:31
18.05.2020 18:47:34
Mua
0.01
1.09017
1.09059
Lợi nhuận
0.31 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#134597182
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:46:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.09017
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.39 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:47:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09059
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.31 EUR
18.05.2020 18:23:27
18.05.2020 18:23:50
Mua
0.01
116.9
116.938
Lợi nhuận
0.16 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#134774548
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:23:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
116.9
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.32 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:23:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
116.938
Phí hoa hồng
-0.16 EUR
Lợi nhuận
0.16 EUR
15.05.2020 17:50:41
15.05.2020 17:50:47
Bán
0.01
0.64264
0.64235
Lợi nhuận
0.19 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#134666103
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2020 17:50:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64264
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2020 17:50:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.64235
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.19 EUR
14.05.2020 21:43:17
14.05.2020 22:16:37
Bán
0.01
0.64272
0.64476
Lợi nhuận
-1.97 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#134597012
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2020 21:43:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64272
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-1.89 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 22:16:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.64476
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-1.97 EUR
14.05.2020 21:40:58
14.05.2020 21:41:06
Bán
0.1
0.64272
0.64274
Lợi nhuận
-1.00 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#134596937
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2020 21:40:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64272
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.18 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 21:41:06
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.64274
Phí hoa hồng
-0.82 EUR
Lợi nhuận
-1.00 EUR
14.05.2020 14:00:34
14.05.2020 14:37:16
Bán
0.01
0.64253
0.6422
Lợi nhuận
0.23 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#134556190
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2020 14:00:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64253
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.31 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 14:37:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.6422
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.23 EUR
19.03.2020 01:14:16
19.03.2020 01:14:34
Bán
0.01
0.5714
0.57094
Lợi nhuận
0.34 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#129395057
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 01:14:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.5714
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.42 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 01:14:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.57094
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.34 EUR
19.03.2020 00:01:46
19.03.2020 00:01:46
Mua
0.01
0.57497
0.57416
Lợi nhuận
-0.82 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#129395053
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 00:01:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.57497
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.74 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:01:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.57416
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.82 EUR
13.01.2020 23:08:32
13.01.2020 23:08:33
Bán
0.01
1.2993
1.29931
Lợi nhuận
-0.09 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#124041332
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 23:08:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2993
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.01 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 23:08:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29931
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.09 EUR
16.12.2019 11:29:42
16.12.2019 11:29:42
Bán
0.01
1.33439
1.33435
Lợi nhuận
-0.05 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#122229682
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2019 11:29:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33439
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2019 11:29:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33435
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.05 EUR
05.12.2019 02:30:02
05.12.2019 02:30:04
Bán
0.01
0.68464
0.6847
Lợi nhuận
-0.14 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#121577504
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 02:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68464
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.06 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 02:30:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.6847
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.14 EUR
04.12.2019 11:29:47
04.12.2019 11:29:47
Bán
0.01
1.30384
1.30397
Lợi nhuận
-0.19 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#121527111
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:29:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30384
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.11 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 11:29:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30397
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.19 EUR
04.12.2019 02:30:00
04.12.2019 02:30:01
Bán
0.01
0.68395
0.68421
Lợi nhuận
-0.31 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#121498687
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 02:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68395
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.23 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 02:30:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68421
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.31 EUR
03.12.2019 05:30:55
03.12.2019 05:30:56
Mua
0.01
0.68253
0.68251
Lợi nhuận
-0.09 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#121370311
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 05:30:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68253
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.01 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 05:30:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68251
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.09 EUR
16.10.2019 00:45:00
16.10.2019 00:45:00
Mua
0.03
0.63036
0.62959
Lợi nhuận
-2.34 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#116950029
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 00:45:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.63036
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-2.09 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 00:45:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.62959
Phí hoa hồng
-0.25 EUR
Lợi nhuận
-2.34 EUR
02.10.2019 15:21:16
02.10.2019 15:21:37
Bán
0.01
1.09203
1.09182
Lợi nhuận
0.11 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#115280267
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 15:21:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09203
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 15:21:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09182
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.11 EUR
26.09.2019 15:30:13
26.09.2019 15:35:42
Bán
0.01
1.0944
1.09428
Lợi nhuận
0.03 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#114542677
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 15:30:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0944
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.11 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 15:35:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09428
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.03 EUR
25.09.2019 17:09:42
25.09.2019 17:10:13
Bán
0.01
1.09797
1.09775
Lợi nhuận
0.12 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#114406911
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:09:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09797
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 17:10:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09775
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.12 EUR
25.09.2019 05:00:04
25.09.2019 05:00:08
Mua
0.01
0.63238
0.6315
Lợi nhuận
-0.88 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#114339937
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 05:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.63238
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.80 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 05:00:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.6315
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.88 EUR
24.09.2019 17:00:03
24.09.2019 17:01:20
Mua
0.01
1.10029
1.10038
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#114254266
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 17:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10029
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.08 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 17:01:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10038
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.00 EUR
19.09.2019 11:29:38
19.09.2019 11:29:38
Bán
0.01
1.24869
1.24875
Lợi nhuận
-0.13 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#113696748
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:29:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24869
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.05 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:29:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24875
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.13 EUR
19.09.2019 11:28:59
19.09.2019 11:28:59
Mua
0.01
1.2493
1.24926
Lợi nhuận
-0.12 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#113696595
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:28:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2493
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.04 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:28:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24926
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.12 EUR
19.09.2019 04:29:59
19.09.2019 04:30:02
Bán
0.01
0.68069
0.68047
Lợi nhuận
0.12 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#113632526
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 04:29:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68069
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 04:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68047
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.12 EUR
19.09.2019 01:44:52
19.09.2019 01:44:53
Bán
0.01
0.63123
0.63189
Lợi nhuận
-0.68 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#113605779
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 01:44:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.63123
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.60 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 01:44:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.63189
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.68 EUR
18.09.2019 21:00:02
18.09.2019 21:00:02
Bán
0.01
1.10506
1.10485
Lợi nhuận
0.11 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#113595973
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10506
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 21:00:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10485
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.11 EUR
18.09.2019 11:30:02
18.09.2019 11:30:02
Bán
0.01
1.24511
1.24533
Lợi nhuận
-0.28 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#113535825
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24511
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.20 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24533
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.28 EUR
13.09.2019 15:30:06
13.09.2019 15:30:35
Bán
0.01
1.10902
1.10884
Lợi nhuận
0.08 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#113138303
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 15:30:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10902
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.16 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 15:30:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10884
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.08 EUR
12.09.2019 15:31:58
12.09.2019 15:32:28
Bán
0.01
1.09621
1.09603
Lợi nhuận
0.08 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#112932292
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:31:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09621
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.16 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:32:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09603
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.08 EUR
11.09.2019 15:38:03
11.09.2019 15:41:01
Bán
0.01
1.1001
1.09992
Lợi nhuận
0.08 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#112788665
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 15:38:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1001
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.16 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 15:41:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09992
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.08 EUR
10.09.2019 11:30:01
10.09.2019 11:37:27
Mua
0.01
1.23358
1.2327
Lợi nhuận
-0.87 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#112645901
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 11:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.23358
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.79 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 11:37:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2327
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.87 EUR
02.09.2019 11:29:58
02.09.2019 11:32:24
Mua
0.01
1.21027
1.2105
Lợi nhuận
0.13 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#111671008
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2019 11:29:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21027
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.21 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
02.09.2019 11:32:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2105
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.13 EUR
30.08.2019 15:30:01
30.08.2019 15:30:03
Mua
0.01
0.74616
0.74592
Lợi nhuận
-0.38 EUR
CADCHF
Thỏa thuận
#111613259
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 15:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.74616
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.22 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74592
Phí hoa hồng
-0.16 EUR
Lợi nhuận
-0.38 EUR
29.08.2019 15:38:50
29.08.2019 15:45:03
Mua
0.01
1.10763
1.10784
Lợi nhuận
0.11 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#111415776
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 15:38:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10763
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 15:45:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10784
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
0.11 EUR
16.08.2019 15:35:56
16.08.2019 15:35:58
Bán
0.01
1.10674
1.10694
Lợi nhuận
-0.26 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#109588381
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 15:35:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10674
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.18 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 15:35:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10694
Phí hoa hồng
-0.08 EUR
Lợi nhuận
-0.26 EUR
05.06.2019 04:42:05
05.06.2019 04:42:05
Mua
0.1
0.70018
0.70015
Lợi nhuận
-1.09 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#100901668
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 04:42:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70018
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 04:42:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.70015
Phí hoa hồng
-0.82 EUR
Lợi nhuận
-1.09 EUR
05.06.2019 04:30:05
05.06.2019 04:30:05
Bán
0.1
0.69855
0.69925
Lợi nhuận
-7.04 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#100901669
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 04:30:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69855
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-6.22 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 04:30:05
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.69925
Phí hoa hồng
-0.82 EUR
Lợi nhuận
-7.04 EUR
04.06.2019 17:04:08
04.06.2019 17:04:08
Bán
0.1
1.12407
1.12408
Lợi nhuận
-0.91 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#100880652
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 17:04:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12407
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.09 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 17:04:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.12408
Phí hoa hồng
-0.82 EUR
Lợi nhuận
-0.91 EUR