Chế độ demo
12.11.2019 09:56:05
12.11.2019 10:14:14
Mua
0.01
109.252
109.275
Lợi nhuận
0.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119656218
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 09:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.252
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 10:14:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.275
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
12.11.2019 09:45:02
12.11.2019 10:00:51
Bán
0.01
1.10289
1.10267
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119655767
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 09:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 10:00:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10267
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
12.11.2019 09:51:01
12.11.2019 09:55:06
Bán
0.01
109.275
109.257
Lợi nhuận
0.06 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119656044
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 09:51:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:55:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.257
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
12.11.2019 08:28:02
12.11.2019 09:50:30
Mua
0.01
109.282
109.287
Lợi nhuận
-0.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119652243
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 08:28:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:50:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.287
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
12.11.2019 09:12:02
12.11.2019 09:50:30
Mua
0.01
109.251
109.287
Lợi nhuận
0.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119654544
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 09:12:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:50:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.287
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
12.11.2019 09:30:02
12.11.2019 09:33:39
Bán
0.01
1.10299
1.10276
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119655179
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 09:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:33:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10276
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
12.11.2019 08:15:06
12.11.2019 09:19:11
Bán
0.02
1.10355
1.10308
Lợi nhuận
0.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119649774
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 08:15:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:19:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10308
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
12.11.2019 05:30:08
12.11.2019 09:19:11
Bán
0.01
1.10321
1.10308
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119639272
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 05:30:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:19:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10308
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
12.11.2019 04:00:03
12.11.2019 09:19:11
Bán
0.01
1.10283
1.10309
Lợi nhuận
-0.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119636501
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 04:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10283
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 09:19:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10309
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
12.11.2019 08:25:02
12.11.2019 08:27:13
Mua
0.01
109.244
109.268
Lợi nhuận
0.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119651681
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 08:25:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:27:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.268
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
12.11.2019 08:11:01
12.11.2019 08:24:01
Mua
0.01
109.225
109.244
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119649002
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 08:11:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:24:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.244
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
12.11.2019 07:58:02
12.11.2019 08:10:49
Mua
0.01
109.199
109.221
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119647750
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 07:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 08:10:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.221
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
12.11.2019 07:40:03
12.11.2019 07:57:58
Mua
0.01
109.179
109.198
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119644819
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 07:40:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 07:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.198
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
12.11.2019 03:24:01
12.11.2019 07:39:16
Mua
0.01
109.134
109.177
Lợi nhuận
0.29 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119635078
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 03:24:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 07:39:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.177
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
12.11.2019 03:00:03
12.11.2019 07:39:16
Mua
0.01
109.17
109.177
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119634644
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 03:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 07:39:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.177
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
17.10.2019 17:04:28
12.11.2019 06:17:15
Mua
0.31
2.02538
2.02923
Lợi nhuận
69.42 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117242262
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 17:04:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.02538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:17:15
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
2.02923
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
69.42 USD
18.10.2019 22:56:49
12.11.2019 06:17:13
Mua
0.31
2.02666
2.02923
Lợi nhuận
44.28 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117513957
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:56:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.02666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:17:13
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
2.02923
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
44.28 USD
17.10.2019 11:22:28
12.11.2019 06:16:56
Mua
0.33
2.02417
2.02916
Lợi nhuận
97.73 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117195097
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 11:22:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.02417
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
104.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:16:56
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
2.02916
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
97.73 USD
11.11.2019 18:04:32
12.11.2019 06:16:48
Mua
0.51
1.07665
1.07999
Lợi nhuận
97.74 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119608067
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:04:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
107.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 06:16:48
Khối lượng giao dịch
0.51
Ngoài
1.07999
Phí hoa hồng
-10.20 USD
Lợi nhuận
97.74 USD
12.11.2019 03:30:26
12.11.2019 03:46:13
Bán
0.01
1.10306
1.10287
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119635278
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 03:30:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 03:46:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10287
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
11.11.2019 23:30:03
12.11.2019 03:24:27
Bán
0.01
1.10315
1.10317
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119628863
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 23:30:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 03:24:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10317
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
12.11.2019 02:15:02
12.11.2019 03:24:26
Bán
0.01
1.10362
1.10317
Lợi nhuận
0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119633485
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 03:24:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10317
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
12.11.2019 02:56:03
12.11.2019 02:59:17
Mua
0.01
109.142
109.164
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119634491
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:56:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:59:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.164
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
12.11.2019 02:47:02
12.11.2019 02:55:01
Mua
0.01
109.138
109.157
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119634311
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:47:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:55:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.157
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
12.11.2019 02:38:01
12.11.2019 02:46:17
Mua
0.01
109.115
109.136
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119634076
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:38:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:46:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.136
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
12.11.2019 02:31:01
12.11.2019 02:37:06
Mua
0.01
109.09
109.109
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119633880
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:31:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:37:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.109
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
12.11.2019 02:20:01
12.11.2019 02:30:50
Mua
0.01
109.068
109.087
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119633609
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:30:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.087
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
12.11.2019 02:08:01
12.11.2019 02:19:58
Mua
0.01
109.038
109.064
Lợi nhuận
0.14 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119633273
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:19:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.064
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
12.11.2019 01:21:03
12.11.2019 02:07:07
Mua
0.01
109.039
109.053
Lợi nhuận
0.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119631190
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 01:21:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:07:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.053
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
12.11.2019 01:02:01
12.11.2019 02:07:07
Mua
0.01
109.073
109.053
Lợi nhuận
-0.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119630315
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 01:02:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:07:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.053
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
12.11.2019 02:06:02
12.11.2019 02:07:07
Mua
0.02
109.009
109.053
Lợi nhuận
0.61 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119633168
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 02:06:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 02:07:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
11.11.2019 23:30:03
12.11.2019 01:32:31
Mua
0.81
1.3228
1.32363
Lợi nhuận
42.69 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#119628864
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 23:30:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 01:32:31
Khối lượng giao dịch
0.81
Ngoài
1.32363
Phí hoa hồng
-8.10 USD
Lợi nhuận
42.69 USD
11.11.2019 23:00:02
12.11.2019 01:01:55
Mua
0.01
109.05
109.071
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119627956
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 23:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 01:01:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.071
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
11.11.2019 18:00:04
11.11.2019 23:30:02
Bán
0.27
1.32148
1.3228
Lợi nhuận
-29.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#119607334
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 23:30:02
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.3228
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
-29.64 USD
11.11.2019 22:30:02
11.11.2019 23:29:20
Bán
0.01
1.10335
1.10315
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119626831
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 22:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 23:29:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10315
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
11.11.2019 18:17:02
11.11.2019 22:59:34
Mua
0.01
109.061
109.05
Lợi nhuận
-0.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119609635
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:17:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 22:59:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.05
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
11.11.2019 20:26:01
11.11.2019 22:59:34
Mua
0.03
108.999
109.051
Lợi nhuận
1.13 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119621054
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 20:26:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 22:59:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
109.051
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
11.11.2019 17:35:04
11.11.2019 22:59:34
Mua
0.01
109.094
109.05
Lợi nhuận
-0.50 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119604315
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 17:35:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 22:59:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.05
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
11.11.2019 19:58:08
11.11.2019 22:59:34
Mua
0.02
109.03
109.05
Lợi nhuận
0.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119619237
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 19:58:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 22:59:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.05
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
11.11.2019 21:45:02
11.11.2019 22:15:17
Bán
0.01
1.10355
1.10334
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119624820
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 21:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 22:15:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10334
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
11.11.2019 20:30:06
11.11.2019 21:43:10
Bán
0.01
1.10377
1.10356
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119621306
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 20:30:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 21:43:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10356
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
11.11.2019 19:15:16
11.11.2019 20:25:13
Mua
0.01
1.10345
1.10392
Lợi nhuận
0.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119616786
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 19:15:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 20:25:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10392
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
11.11.2019 18:45:05
11.11.2019 20:25:13
Mua
0.01
1.10397
1.10392
Lợi nhuận
-0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119614044
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:45:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 20:25:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10392
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
11.11.2019 18:30:03
11.11.2019 18:37:55
Mua
0.01
1.10371
1.10392
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119611837
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:30:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:37:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10392
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
11.11.2019 18:15:02
11.11.2019 18:27:14
Mua
0.01
1.10358
1.10376
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119609284
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:15:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10358
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:27:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10376
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
11.11.2019 18:00:03
11.11.2019 18:07:01
Mua
0.01
1.10349
1.10368
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119607310
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 18:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:07:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10368
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
31.10.2019 02:30:42
11.11.2019 18:03:57
Bán
0.51
1.0772
1.07658
Lợi nhuận
9.92 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#118784560
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 02:30:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:03:57
Khối lượng giao dịch
0.51
Ngoài
1.07658
Phí hoa hồng
-10.20 USD
Lợi nhuận
9.92 USD
07.11.2019 20:58:16
11.11.2019 18:03:52
Bán
0.05
1.08551
1.07655
Lợi nhuận
27.50 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119453821
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 20:58:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:03:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07655
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
27.50 USD
07.11.2019 15:17:47
11.11.2019 18:03:49
Bán
0.05
1.08248
1.07655
Lợi nhuận
17.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#119425049
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 15:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:03:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07655
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
17.86 USD
11.11.2019 14:45:06
11.11.2019 18:00:02
Mua
0.09
1.32299
1.32144
Lợi nhuận
-11.46 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#119585473
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 14:45:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 18:00:02
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.32144
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
-11.46 USD