Chế độ demo
17.01.2020 18:00:01
17.01.2020 18:00:55
Mua
0.01
110.167
110.187
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124538723
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.167
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 18:00:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.187
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
17.01.2020 17:55:01
17.01.2020 17:55:28
Bán
0.01
110.131
110.109
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124538015
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:55:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.109
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
17.01.2020 17:25:02
17.01.2020 17:51:40
Bán
0.02
110.138
110.118
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124534504
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:51:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.118
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
17.01.2020 17:20:02
17.01.2020 17:51:40
Bán
0.01
110.11
110.118
Lợi nhuận
-0.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124533817
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:20:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:51:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.118
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
17.01.2020 17:35:05
17.01.2020 17:51:40
Bán
0.03
110.175
110.118
Lợi nhuận
1.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124535650
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:35:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:51:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
110.118
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
17.01.2020 17:15:02
17.01.2020 17:51:40
Bán
0.01
110.075
110.118
Lợi nhuận
-0.49 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124533309
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:15:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.075
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:51:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.118
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
15.01.2020 10:38:42
17.01.2020 17:43:12
Mua
0.04
0.96647
0.96926
Lợi nhuận
11.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#124231865
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 10:38:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.96647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:43:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.96926
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
11.11 USD
16.01.2020 10:30:24
17.01.2020 17:43:12
Mua
0.08
0.96287
0.96926
Lợi nhuận
51.94 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#124372706
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 10:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.96287
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:43:12
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
0.96926
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
51.94 USD
03.01.2020 12:07:43
17.01.2020 17:43:11
Mua
0.04
0.97373
0.96923
Lợi nhuận
-18.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#123388187
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 12:07:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:43:11
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.96923
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-18.97 USD
06.01.2020 10:57:00
17.01.2020 17:43:11
Mua
0.04
0.97011
0.96926
Lợi nhuận
-3.91 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#123503646
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 10:57:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:43:11
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.96926
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-3.91 USD
17.01.2020 17:00:12
17.01.2020 17:11:16
Bán
0.01
110.13
110.101
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124531545
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:00:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:11:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.101
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
17.01.2020 16:55:01
17.01.2020 17:11:16
Bán
0.01
110.123
110.101
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124530836
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:55:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:11:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.101
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
07.01.2020 13:23:08
17.01.2020 17:08:49
Bán
0.04
0.68708
0.68806
Lợi nhuận
-4.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#123628061
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 13:23:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:08:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68806
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.32 USD
10.01.2020 17:19:39
17.01.2020 17:08:48
Bán
0.04
0.68978
0.68806
Lợi nhuận
6.48 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#123930122
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 17:19:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:08:48
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68806
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.48 USD
16.01.2020 13:24:33
17.01.2020 17:08:48
Bán
0.04
0.6925
0.68806
Lợi nhuận
17.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#124393743
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 13:24:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:08:48
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68806
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
17.36 USD
17.01.2020 16:45:02
17.01.2020 16:51:14
Bán
0.01
110.14
110.12
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124529606
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 16:51:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.12
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
17.01.2020 15:30:06
17.01.2020 16:44:37
Bán
0.01
110.156
110.142
Lợi nhuận
0.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124519526
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:30:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 16:44:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
17.01.2020 15:35:01
17.01.2020 16:44:36
Bán
0.01
110.179
110.142
Lợi nhuận
0.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124520174
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:35:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 16:44:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.142
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
15.01.2020 16:28:21
17.01.2020 16:05:50
Bán
0.04
1.11593
1.10963
Lợi nhuận
24.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124288634
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 16:28:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 16:05:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10963
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
24.80 USD
08.01.2020 13:21:42
17.01.2020 16:05:50
Bán
0.04
1.11232
1.10963
Lợi nhuận
10.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123711012
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 13:21:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 16:05:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10963
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
10.36 USD
17.01.2020 15:25:01
17.01.2020 15:26:19
Mua
0.01
110.137
110.159
Lợi nhuận
0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124518899
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:25:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:26:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.159
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
17.01.2020 13:40:02
17.01.2020 15:22:12
Mua
0.01
110.153
110.149
Lợi nhuận
-0.14 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124509532
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:22:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.149
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
17.01.2020 15:00:04
17.01.2020 15:22:12
Mua
0.01
110.102
110.147
Lợi nhuận
0.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124516199
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:22:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.147
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
17.01.2020 11:00:02
17.01.2020 13:39:23
Mua
0.01
110.182
110.152
Lợi nhuận
-0.37 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124486195
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 11:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 13:39:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.152
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
17.01.2020 13:05:03
17.01.2020 13:39:23
Mua
0.03
110.094
110.152
Lợi nhuận
1.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124505725
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:05:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 13:39:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
110.152
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
17.01.2020 10:40:02
17.01.2020 13:39:23
Mua
0.01
110.212
110.152
Lợi nhuận
-0.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124483916
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 10:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 13:39:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.152
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.64 USD
17.01.2020 12:30:01
17.01.2020 13:39:23
Mua
0.02
110.124
110.152
Lợi nhuận
0.31 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124499589
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 12:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 13:39:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.152
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
17.01.2020 11:45:03
17.01.2020 11:46:15
Bán
0.01
1.11275
1.11256
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124492869
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 11:45:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 11:46:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11256
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
17.01.2020 11:30:02
17.01.2020 11:30:04
Bán
0.01
1.11304
1.11274
Lợi nhuận
0.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124489797
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 11:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 11:30:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11274
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
17.01.2020 06:00:03
17.01.2020 11:20:59
Bán
0.01
1.1131
1.11331
Lợi nhuận
-0.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124463603
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 06:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 11:20:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11331
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.31 USD
17.01.2020 08:30:01
17.01.2020 11:20:58
Bán
0.02
1.11376
1.11331
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124471422
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 08:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 11:20:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11331
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
17.01.2020 07:30:06
17.01.2020 11:20:58
Bán
0.01
1.11345
1.11331
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124470349
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 07:30:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 11:20:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11331
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
17.01.2020 10:10:00
17.01.2020 10:35:15
Bán
0.01
110.229
110.193
Lợi nhuận
0.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124481351
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 10:10:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 10:35:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.193
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
17.01.2020 09:45:02
17.01.2020 10:35:15
Bán
0.01
110.198
110.193
Lợi nhuận
-0.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124478757
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 09:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 10:35:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.193
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
17.01.2020 04:05:02
17.01.2020 09:44:12
Bán
0.01
110.213
110.2
Lợi nhuận
0.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124453394
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 04:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 09:44:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.2
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
17.01.2020 08:25:03
17.01.2020 09:44:11
Bán
0.02
110.247
110.2
Lợi nhuận
0.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124471276
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 08:25:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 09:44:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.2
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
17.01.2020 03:40:01
17.01.2020 09:44:11
Bán
0.01
110.164
110.2
Lợi nhuận
-0.43 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124449894
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 09:44:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.2
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
17.01.2020 05:30:02
17.01.2020 05:59:43
Bán
0.01
1.11335
1.11313
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124461657
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 05:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 05:59:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11313
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
16.01.2020 19:30:01
17.01.2020 05:24:03
Bán
0.01
1.11344
1.11342
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124442278
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 19:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 05:24:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11342
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
16.01.2020 19:00:02
17.01.2020 05:24:03
Bán
0.01
1.11303
1.11342
Lợi nhuận
-0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124441484
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 19:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 05:24:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11342
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
17.01.2020 04:30:01
17.01.2020 05:24:03
Bán
0.01
1.11416
1.11342
Lợi nhuận
0.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124456330
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 04:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 05:24:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11342
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
16.01.2020 23:00:02
17.01.2020 05:24:03
Bán
0.02
1.11375
1.11342
Lợi nhuận
0.46 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124444674
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 23:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 05:24:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11342
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
17.01.2020 03:35:06
17.01.2020 03:37:55
Bán
0.01
110.186
110.165
Lợi nhuận
0.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124449614
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:35:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:37:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.165
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
16.01.2020 17:35:02
17.01.2020 03:31:02
Bán
0.01
110.086
110.183
Lợi nhuận
-0.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124436337
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 17:35:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.183
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
16.01.2020 18:25:02
17.01.2020 03:31:02
Bán
0.03
110.172
110.183
Lợi nhuận
-0.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124439809
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 18:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
110.183
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
17.01.2020 02:55:03
17.01.2020 03:31:01
Bán
0.08
110.261
110.183
Lợi nhuận
4.86 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124448938
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 02:55:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:01
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
110.183
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
4.86 USD
17.01.2020 02:50:01
17.01.2020 03:31:01
Bán
0.01
110.221
110.183
Lợi nhuận
0.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124448806
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 02:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.183
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
16.01.2020 17:25:02
17.01.2020 03:31:00
Bán
0.01
110.058
110.182
Lợi nhuận
-1.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124434305
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 17:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
110.182
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.23 USD
16.01.2020 18:05:02
17.01.2020 03:31:00
Bán
0.02
110.133
110.182
Lợi nhuận
-1.09 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#124438822
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 18:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 03:31:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.182
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
16.01.2020 18:45:09
16.01.2020 18:50:31
Bán
0.01
1.11312
1.11284
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124440812
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 18:45:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:50:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11284
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD