Chế độ demo
28.09.2020 16:48:38
28.09.2020 18:37:53
Mua
0.02
1.28774
1.28567
Lợi nhuận
-4.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#147855161
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 16:48:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 18:37:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.28567
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.34 USD
28.09.2020 16:49:01
28.09.2020 18:37:26
Mua
0.02
1.82314
1.82136
Lợi nhuận
-2.92 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#147855188
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 16:49:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.82314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 18:37:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.82136
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.92 USD
28.09.2020 17:54:13
28.09.2020 18:02:42
Bán
0.32
1866.7
1868.77
Lợi nhuận
-72.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147863188
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:54:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1866.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-66.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 18:02:42
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1868.77
Phí hoa hồng
-6.40 USD
Lợi nhuận
-72.64 USD
28.09.2020 17:26:45
28.09.2020 17:46:07
Mua
1
3160.1
3139.21
Lợi nhuận
-21.14 USD
#AMZN
Thỏa thuận
#147859551
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:26:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3160.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 17:46:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
3139.21
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-21.14 USD
28.09.2020 17:13:11
28.09.2020 17:15:04
Mua
0.42
1870.41
1870.8
Lợi nhuận
7.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147857714
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:13:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1870.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 17:15:04
Khối lượng giao dịch
0.42
Thoát
1870.8
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
7.98 USD
28.09.2020 17:04:42
28.09.2020 17:11:13
Bán
0.42
1866.59
1867.98
Lợi nhuận
-66.78 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147856668
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:04:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1866.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-58.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 17:11:13
Khối lượng giao dịch
0.42
Thoát
1867.98
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
-66.78 USD
28.09.2020 16:51:18
28.09.2020 17:02:18
Bán
0.42
1869.11
1868.13
Lợi nhuận
32.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147855331
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 16:51:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1869.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 17:02:18
Khối lượng giao dịch
0.42
Thoát
1868.13
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
32.76 USD
28.09.2020 02:19:34
28.09.2020 16:26:37
Mua
1.1
40.301
40.395
Lợi nhuận
0.48 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#147774556
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 02:19:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
40.301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 16:26:37
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
40.395
Phí hoa hồng
-0.55 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
25.09.2020 09:48:31
28.09.2020 16:18:15
Mua
2.1
42.493
42.728
Lợi nhuận
3.89 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147688287
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 09:48:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 16:18:15
Khối lượng giao dịch
2.1
Thoát
42.728
Phí hoa hồng
-1.05 USD
Lợi nhuận
3.89 USD
22.09.2020 12:14:07
28.09.2020 16:18:11
Mua
1.8
42.494
42.737
Lợi nhuận
3.47 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147399099
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 12:14:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 16:18:11
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
42.737
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
3.47 USD
28.09.2020 15:00:20
28.09.2020 15:01:49
Mua
0.04
1865.8
1864.02
Lợi nhuận
-7.92 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147839529
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 15:00:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1865.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 15:01:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1864.02
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-7.92 USD
28.09.2020 14:18:03
28.09.2020 14:18:57
Mua
0.04
1859.5
1857.94
Lợi nhuận
-7.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147831558
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 14:18:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1859.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 14:18:57
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1857.94
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-7.04 USD
28.09.2020 13:38:00
28.09.2020 13:44:17
Mua
0.2
1857.15
1857.91
Lợi nhuận
11.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147822523
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 13:38:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1857.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:44:17
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1857.91
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
11.20 USD
28.09.2020 13:34:33
28.09.2020 13:38:00
Mua
0.2
1858.82
1857.1
Lợi nhuận
-38.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147821719
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 13:34:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1858.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:38:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1857.1
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-38.40 USD
28.09.2020 13:18:27
28.09.2020 13:19:43
Mua
0.2
1857.68
1858.36
Lợi nhuận
9.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147818783
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 13:18:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1857.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:19:43
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1858.36
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
9.60 USD
28.09.2020 13:09:38
28.09.2020 13:17:41
Mua
0.2
1855
1855.97
Lợi nhuận
15.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147818067
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 13:09:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 13:17:41
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1855.97
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
15.40 USD
28.09.2020 10:32:53
28.09.2020 11:01:27
Mua
0.2
1861.64
1856.98
Lợi nhuận
-97.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147806288
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 10:32:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1861.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-93.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 11:01:27
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1856.98
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-97.20 USD
28.09.2020 10:03:47
28.09.2020 10:29:39
Mua
0.2
1860.79
1859.22
Lợi nhuận
-35.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147802352
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 10:03:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1860.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 10:29:39
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1859.22
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-35.40 USD
28.09.2020 08:10:39
28.09.2020 08:36:29
Mua
0.01
1861.36
1859.9
Lợi nhuận
-1.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147795666
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 08:10:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1861.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 08:36:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1859.9
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.66 USD
28.09.2020 08:02:39
28.09.2020 08:05:21
Mua
0.2
1861.61
1860.95
Lợi nhuận
-17.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147794816
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 08:02:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1861.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 08:05:21
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1860.95
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-17.20 USD
28.09.2020 07:33:51
28.09.2020 07:58:00
Mua
0.2
1863.03
1861.85
Lợi nhuận
-27.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147791559
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 07:33:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 07:58:00
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1861.85
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-27.60 USD
28.09.2020 07:14:51
28.09.2020 07:30:17
Mua
0.2
1862.32
1862.5
Lợi nhuận
-0.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147789605
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 07:14:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1862.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 07:30:17
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1862.5
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
28.09.2020 04:42:57
28.09.2020 05:13:40
Mua
0.2
1859.75
1860.93
Lợi nhuận
19.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147777273
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 04:42:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1859.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 05:13:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1860.93
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
19.60 USD
28.09.2020 04:14:05
28.09.2020 04:40:40
Mua
0.2
1861.39
1858.99
Lợi nhuận
-52.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147776658
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 04:14:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1861.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-48.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 04:40:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1858.99
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-52.00 USD
28.09.2020 03:23:28
28.09.2020 03:53:05
Mua
0.01
1861.42
1859.85
Lợi nhuận
-1.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147775346
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 03:23:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1861.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:53:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1859.85
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.77 USD
28.09.2020 03:43:26
28.09.2020 03:52:49
Mua
0.2
1862.51
1860.39
Lợi nhuận
-46.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147775677
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 03:43:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1862.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:52:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1860.39
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-46.40 USD
28.09.2020 02:21:51
28.09.2020 03:52:48
Mua
0.01
0.94215
0.9425
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#147774601
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 02:21:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:52:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9425
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
28.09.2020 03:29:57
28.09.2020 03:32:15
Mua
0.2
1862.02
1860.49
Lợi nhuận
-34.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147775442
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 03:29:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1862.02
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:32:15
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1860.49
Phí hoa hồng
-4.00 USD
Lợi nhuận
-34.60 USD
22.09.2020 01:04:43
28.09.2020 03:08:38
Mua
2
40.017
40.098
Lợi nhuận
0.62 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#147341578
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 01:04:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
40.017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:08:38
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
40.098
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
28.09.2020 01:58:01
28.09.2020 03:01:35
Mua
0.01
1864.92
1861.5
Lợi nhuận
-3.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147774292
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 01:58:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1864.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 03:01:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1861.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.62 USD
28.09.2020 01:56:58
28.09.2020 01:57:37
Bán
0.01
1864.47
1864.74
Lợi nhuận
-0.47 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147774266
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 01:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1864.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 01:57:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1864.74
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.47 USD
25.09.2020 19:43:20
25.09.2020 21:40:03
Mua
0.15
1860.7
1864.48
Lợi nhuận
53.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147761764
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 19:43:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1860.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 21:40:03
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1864.48
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
53.70 USD
25.09.2020 19:34:47
25.09.2020 19:42:19
Mua
0.18
1860.44
1860.7
Lợi nhuận
1.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147760323
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 19:34:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1860.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 19:42:19
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1860.7
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
25.09.2020 19:33:14
25.09.2020 19:34:37
Mua
0.18
1859.52
1859.83
Lợi nhuận
1.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147760065
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 19:33:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1859.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 19:34:37
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1859.83
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
25.09.2020 19:27:59
25.09.2020 19:29:47
Bán
0.18
1858.42
1859.48
Lợi nhuận
-22.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147759114
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 19:27:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1858.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 19:29:47
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1859.48
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
-22.68 USD
25.09.2020 16:11:51
25.09.2020 17:30:53
Mua
0.11
0.92834
0.92878
Lợi nhuận
4.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#147726689
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 16:11:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 17:30:53
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.92878
Phí hoa hồng
-1.10 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
21.09.2020 22:03:27
25.09.2020 16:10:06
Mua
2
42.105
42.153
Lợi nhuận
-0.04 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147339287
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 22:03:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 16:10:06
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.153
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
25.09.2020 16:08:23
25.09.2020 16:08:53
Mua
0.11
1863.64
1862.91
Lợi nhuận
-10.23 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147725919
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 16:08:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 16:08:53
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1862.91
Phí hoa hồng
-2.20 USD
Lợi nhuận
-10.23 USD
25.09.2020 14:02:38
25.09.2020 14:30:08
Bán
0.01
1857.6
1860.06
Lợi nhuận
-2.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#147707918
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 14:02:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1857.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 14:30:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1860.06
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.66 USD
21.09.2020 23:12:28
25.09.2020 13:59:40
Mua
2
39.95
40.021
Lợi nhuận
0.42 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#147340590
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 23:12:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
39.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:59:40
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
40.021
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
21.09.2020 17:53:24
25.09.2020 13:59:18
Mua
2
42.006
42.142
Lợi nhuận
1.72 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147328542
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:53:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:59:18
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.142
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
21.09.2020 17:53:24
25.09.2020 13:59:13
Mua
2
42.006
42.136
Lợi nhuận
1.60 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147328543
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:53:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.006
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:59:13
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.136
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
21.09.2020 17:42:52
25.09.2020 13:59:02
Mua
2
41.901
42.137
Lợi nhuận
3.72 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147327555
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:42:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
41.901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:59:02
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.137
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
21.09.2020 22:09:56
25.09.2020 13:58:56
Mua
2
39.897
40.035
Lợi nhuận
1.76 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#147339480
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 22:09:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
39.897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:58:56
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
40.035
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
21.09.2020 22:10:01
25.09.2020 13:30:20
Mua
2
42.2
42.328
Lợi nhuận
1.56 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147339500
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 22:10:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:30:20
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.328
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
21.09.2020 22:03:22
25.09.2020 13:30:17
Mua
2
39.779
40.228
Lợi nhuận
7.98 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#147339272
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 22:03:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
39.779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:30:17
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
40.228
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.98 USD
22.09.2020 03:00:33
25.09.2020 13:29:49
Mua
2
42.294
42.349
Lợi nhuận
0.10 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147345829
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 03:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:29:49
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
42.349
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
22.09.2020 03:00:33
25.09.2020 13:26:39
Mua
4
42.294
42.349
Lợi nhuận
0.20 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147345830
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 03:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:26:39
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
42.349
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
22.09.2020 12:11:00
25.09.2020 12:44:42
Mua
1.8
42.423
42.529
Lợi nhuận
1.01 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147398955
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 12:11:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 12:44:42
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
42.529
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
22.09.2020 03:12:46
25.09.2020 12:44:33
Mua
1.8
42.329
42.528
Lợi nhuận
2.68 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#147346918
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 03:12:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
42.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 12:44:33
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
42.528
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
2.68 USD