Chế độ demo
07.04.2020 15:30:47
08.04.2020 05:09:55
Bán
0.01
1.09079
1.08753
Lợi nhuận
3.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#131096428
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 15:30:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 05:09:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08753
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.16 USD
03.04.2020 15:28:25
07.04.2020 08:06:12
Mua
0.01
1.08008
1.08244
Lợi nhuận
2.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130749234
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 15:28:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 08:06:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08244
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.26 USD
01.04.2020 18:00:16
01.04.2020 18:37:24
Bán
0.01
0.61204
0.60998
Lợi nhuận
1.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#130534321
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 18:00:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 18:37:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.60998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
01.04.2020 16:40:30
01.04.2020 17:56:37
Bán
0.01
2.10159
2.09111
Lợi nhuận
6.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#130527028
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 16:40:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.10159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 17:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.09111
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
23.03.2020 11:07:51
23.03.2020 15:46:19
Bán
0.01
1.5453
1.55627
Lợi nhuận
-7.80 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#129661253
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 11:07:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.5453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2020 15:46:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.55627
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
20.03.2020 17:25:03
20.03.2020 17:27:25
Bán
0.01
1.18363
1.18169
Lợi nhuận
1.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129602969
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 17:25:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 17:27:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.18169
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
20.03.2020 11:22:26
20.03.2020 13:45:02
Bán
0.01
0.59303
0.58869
Lợi nhuận
4.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#129565548
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 11:22:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.59303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:45:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.58869
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
20.03.2020 10:20:12
20.03.2020 13:16:47
Mua
0.05
0.97702
0.98357
Lợi nhuận
32.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#129561275
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 10:20:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:16:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.98357
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
32.80 USD
20.03.2020 10:19:58
20.03.2020 13:16:43
Mua
0.05
109.62
110.162
Lợi nhuận
24.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129561211
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 10:19:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:16:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.162
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
24.10 USD
20.03.2020 10:53:39
20.03.2020 13:16:39
Mua
0.05
1.41869
1.43037
Lợi nhuận
40.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129563620
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 10:53:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.41869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:16:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.43037
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
40.33 USD
20.03.2020 10:17:07
20.03.2020 13:16:36
Mua
0.05
1.42298
1.43015
Lợi nhuận
24.57 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129560942
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 10:17:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.42298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:16:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.43015
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
24.57 USD
19.03.2020 15:50:46
19.03.2020 16:22:15
Bán
0.01
0.57477
0.58032
Lợi nhuận
-6.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129472388
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 15:50:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.57477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 16:22:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.58032
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.18 USD
11.03.2020 19:41:41
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.63001
0.56984
Lợi nhuận
-57.04 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715960
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-57.04 USD
11.03.2020 20:28:40
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62906
0.56984
Lợi nhuận
-56.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128719539
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 20:28:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-56.09 USD
19.03.2020 11:55:13
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
1.12481
1.13399
Lợi nhuận
-48.31 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#129449931
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:55:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.13399
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-48.31 USD
11.03.2020 19:41:04
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62998
0.56984
Lợi nhuận
-57.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715787
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-57.01 USD
19.03.2020 13:14:41
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.01
0.56753
0.56997
Lợi nhuận
-5.94 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129455005
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 13:14:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.94 USD
06.03.2020 12:28:39
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.21843
1.13374
Lợi nhuận
-87.12 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#128209313
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:28:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-86.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13374
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-87.12 USD
11.03.2020 22:33:36
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62742
0.56984
Lợi nhuận
-54.33 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128735472
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 22:33:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-54.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-54.33 USD
19.03.2020 11:54:42
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.5659
0.56997
Lợi nhuận
-37.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129449846
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:54:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.5659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-37.70 USD
12.03.2020 11:50:14
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.12455
1.08127
Lợi nhuận
-42.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128808565
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:50:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08127
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-42.86 USD
19.03.2020 12:26:13
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56624
0.56997
Lợi nhuận
-36.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129452126
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 12:26:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-36.15 USD
19.03.2020 08:43:48
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56691
0.56997
Lợi nhuận
-32.65 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129433373
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 08:43:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-32.65 USD
12.03.2020 11:44:44
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.12553
1.08127
Lợi nhuận
-43.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128807973
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:44:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08127
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-43.84 USD
19.03.2020 12:21:05
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56654
0.56997
Lợi nhuận
-34.65 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129451709
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 12:21:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-34.65 USD
12.03.2020 11:50:24
19.03.2020 13:14:20
Mua
0.01
1.12441
1.07924
Lợi nhuận
-45.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128808649
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:50:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-45.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07924
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-45.27 USD
12.03.2020 12:11:05
19.03.2020 13:14:15
Mua
0.01
1.1232
1.07921
Lợi nhuận
-44.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128810288
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 12:11:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07921
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-44.09 USD
18.03.2020 10:09:30
19.03.2020 13:14:09
Bán
0.05
1.09734
1.07913
Lợi nhuận
90.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129286175
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 10:09:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
91.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07913
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
90.55 USD
18.03.2020 17:57:39
19.03.2020 12:20:44
Bán
0.05
1.08325
1.0815
Lợi nhuận
8.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129356421
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 17:57:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 12:20:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0815
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
12.03.2020 12:03:07
19.03.2020 00:05:47
Mua
0.01
1.12399
1.09115
Lợi nhuận
-32.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128809803
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 12:03:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09115
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-32.94 USD
18.03.2020 10:21:01
19.03.2020 00:05:42
Bán
0.05
1.09903
1.09124
Lợi nhuận
38.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129288359
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 10:21:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09124
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
38.45 USD
11.03.2020 19:37:18
19.03.2020 00:05:27
Mua
0.01
0.63016
0.57445
Lợi nhuận
-55.81 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715446
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:37:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.57445
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-55.81 USD
18.03.2020 12:03:44
19.03.2020 00:05:18
Bán
0.05
0.58723
0.57458
Lợi nhuận
62.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129306450
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 12:03:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.58723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.57458
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
62.75 USD
17.03.2020 12:57:57
18.03.2020 12:01:26
Bán
0.05
0.595
0.58744
Lợi nhuận
37.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129149062
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 12:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 12:01:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.58744
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
37.30 USD
18.03.2020 07:59:45
18.03.2020 09:01:16
Bán
0.05
1.10393
1.10056
Lợi nhuận
16.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129264157
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 07:59:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 09:01:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10056
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
16.35 USD
17.03.2020 12:57:31
17.03.2020 17:13:08
Bán
0.05
1.10365
1.0977
Lợi nhuận
29.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129148948
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 12:57:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 17:13:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0977
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
29.25 USD
11.03.2020 22:33:57
13.03.2020 14:33:09
Mua
0.01
65.61
66.079
Lợi nhuận
4.17 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128735570
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 22:33:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.079
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.17 USD
11.03.2020 20:28:41
13.03.2020 14:33:07
Mua
0.01
65.851
66.081
Lợi nhuận
1.94 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128719555
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 20:28:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.081
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
11.03.2020 19:44:17
13.03.2020 14:33:04
Mua
0.01
65.949
66.081
Lợi nhuận
1.03 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128716115
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:44:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.081
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
11.03.2020 19:41:02
13.03.2020 14:33:03
Mua
0.01
65.978
66.09
Lợi nhuận
0.85 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128715761
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.09
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
11.03.2020 19:39:57
13.03.2020 14:33:00
Mua
0.01
65.989
66.093
Lợi nhuận
0.77 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128715639
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.093
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
12.03.2020 23:00:01
13.03.2020 09:38:39
Bán
0.04
1.25652
1.25918
Lợi nhuận
-11.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128882918
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:39
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.25918
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.04 USD
13.03.2020 09:05:20
13.03.2020 09:38:38
Mua
0.04
1.25787
1.25912
Lợi nhuận
4.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128905600
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:05:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.25912
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.60 USD
12.03.2020 04:08:47
13.03.2020 09:38:29
Bán
0.04
1.05617
1.05642
Lợi nhuận
-1.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128760416
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 04:08:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:29
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05642
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-1.86 USD
09.03.2020 12:22:11
13.03.2020 09:38:28
Mua
0.04
1.06221
1.05635
Lợi nhuận
-25.62 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128382530
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:22:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05635
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-25.62 USD
09.03.2020 12:32:02
13.03.2020 09:38:28
Mua
0.04
1.05875
1.05637
Lợi nhuận
-10.88 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128384766
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:32:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05637
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-10.88 USD
12.03.2020 10:27:56
13.03.2020 09:38:27
Mua
0.04
1.05515
1.05637
Lợi nhuận
4.37 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128797704
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 10:27:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05637
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
4.37 USD
12.03.2020 21:00:01
13.03.2020 09:38:14
Bán
0.04
0.94564
0.94415
Lợi nhuận
5.91 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128878428
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94415
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
12.03.2020 19:29:36
13.03.2020 09:38:13
Mua
0.04
0.94676
0.94406
Lợi nhuận
-11.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128870256
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.84 USD
12.03.2020 17:41:01
13.03.2020 09:38:13
Mua
0.04
0.95033
0.94406
Lợi nhuận
-26.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128852559
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 17:41:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.95033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-26.97 USD