Chế độ demo
14.04.2021 17:15:57
15.04.2021 07:09:56
Mua
0.03
0.92288
0.92356
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504488611
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:15:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.04.2021 14:21:53
15.04.2021 07:09:52
Mua
0.05
0.92304
0.92356
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504471632
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 14:21:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 14:22:04
15.04.2021 07:09:49
Mua
0.05
0.92305
0.92356
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504471646
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 14:22:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:09:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 21:30:43
14.04.2021 22:13:28
Mua
0.05
1.25218
1.25235
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1504510499
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 21:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.25218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 22:13:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.25235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.04.2021 18:09:07
14.04.2021 14:21:58
Mua
0.05
0.9222
0.9228
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504399963
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 18:09:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:21:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9228
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 18:09:22
14.04.2021 14:21:48
Mua
0.05
0.92215
0.92284
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504399984
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 18:09:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:21:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.92284
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
14.04.2021 12:51:47
14.04.2021 13:54:11
Mua
0.05
0.92163
0.9221
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504464159
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:51:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 13:54:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9221
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 10:47:49
14.04.2021 12:51:44
Mua
0.05
0.92076
0.9214
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504452016
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 10:47:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:51:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 20:04:48
14.04.2021 12:51:41
Mua
0.1
0.92077
0.92143
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504406045
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 20:04:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:51:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92143
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
14.04.2021 12:27:03
14.04.2021 12:49:28
Mua
0.05
0.73316
0.73376
Lợi nhuận
0.03 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1504460613
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:27:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:49:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.04.2021 12:13:20
14.04.2021 12:36:31
Mua
0.05
0.91916
0.91998
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504459376
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:13:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:36:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
14.04.2021 11:58:39
14.04.2021 12:03:13
Mua
0.05
0.91923
0.91874
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504458089
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 11:58:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 12:03:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91874
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
14.04.2021 11:47:17
14.04.2021 11:55:32
Mua
0.05
0.91955
0.91899
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504457558
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 11:47:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 11:55:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.91899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
14.04.2021 09:03:09
14.04.2021 10:47:37
Mua
0.1
0.91976
0.92054
Lợi nhuận
0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504441278
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 09:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 10:47:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
14.04.2021 00:48:16
14.04.2021 06:20:44
Mua
0.1
0.92078
0.91949
Lợi nhuận
-0.14 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504417426
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 00:48:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 06:20:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.91949
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
14.04.2021 02:49:27
14.04.2021 03:08:18
Bán
0.05
130.176
130.152
Lợi nhuận
0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504419338
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 02:49:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 03:08:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.152
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.04.2021 17:46:42
14.04.2021 02:49:22
Bán
0.05
130.261
130.209
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504397530
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 17:46:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 02:49:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 23:00:30
13.04.2021 23:55:10
Mua
0.1
0.92021
0.92054
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504413096
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 23:00:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 23:55:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
13.04.2021 22:00:27
13.04.2021 22:56:02
Mua
0.1
0.92077
0.92
Lợi nhuận
-0.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504410597
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 22:00:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 22:56:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
13.04.2021 19:25:37
13.04.2021 20:03:28
Mua
0.05
0.92118
0.9205
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504404580
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 19:25:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 20:03:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
13.04.2021 19:25:53
13.04.2021 20:03:28
Mua
0.05
0.92118
0.9205
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504404583
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 19:25:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 20:03:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.9205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
13.04.2021 06:44:37
13.04.2021 18:22:50
Mua
0.05
0.73508
0.73505
Lợi nhuận
0.00 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1504319392
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 06:44:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 18:22:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73505
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
13.04.2021 17:51:12
13.04.2021 17:58:45
Bán
0.05
130.278
130.238
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504397825
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 17:51:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 17:58:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 16:59:07
13.04.2021 17:46:41
Bán
0.05
130.353
130.29
Lợi nhuận
0.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504390829
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:59:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 17:46:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 16:59:19
13.04.2021 17:46:38
Bán
0.05
130.357
130.288
Lợi nhuận
0.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504390906
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:59:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.357
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 17:46:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.288
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.04.2021 15:18:17
13.04.2021 16:58:58
Mua
0.05
0.73303
0.73375
Lợi nhuận
0.04 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1504365748
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:18:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:58:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.73375
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
25.03.2021 17:53:08
13.04.2021 16:09:35
Bán
0.01
149.793
149.731
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1503103581
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 17:53:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:09:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.731
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.04.2021 10:58:43
13.04.2021 14:27:27
Bán
0.01
150.256
149.982
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1504254385
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:58:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.256
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 14:27:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
149.982
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
12.04.2021 13:18:18
13.04.2021 12:06:18
Bán
0.05
130.143
130.055
Lợi nhuận
0.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504267509
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 13:18:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 12:06:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
12.04.2021 17:37:51
13.04.2021 10:48:21
Bán
0.05
130.279
130.143
Lợi nhuận
0.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504288306
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 17:37:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 10:48:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.143
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
08.04.2021 05:46:45
13.04.2021 08:01:21
Bán
0.02
0.70118
0.70062
Lợi nhuận
0.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504030197
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 05:46:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 08:01:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.70062
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.04.2021 17:23:47
12.04.2021 17:37:47
Bán
0.05
130.344
130.302
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504286864
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 17:23:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 17:37:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2021 10:58:17
12.04.2021 11:08:06
Bán
0.07
129.947
129.914
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504254379
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:58:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
129.947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 11:08:06
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
129.914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2021 10:41:39
12.04.2021 10:58:16
Bán
0.07
130.033
129.975
Lợi nhuận
0.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504253142
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:41:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:58:16
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
129.975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
09.04.2021 08:31:31
12.04.2021 10:58:11
Bán
0.07
130.082
129.966
Lợi nhuận
0.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504137258
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:31:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:58:11
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
129.966
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
09.04.2021 09:40:05
12.04.2021 10:58:07
Bán
0.05
130.069
129.965
Lợi nhuận
0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504149254
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:40:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:58:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
129.965
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
09.04.2021 08:31:38
12.04.2021 10:41:35
Bán
0.07
130.081
130.046
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504137261
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:31:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:41:35
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
130.046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
09.04.2021 06:49:39
12.04.2021 10:32:21
Bán
0.01
130.081
130.063
Lợi nhuận
0.00 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504133664
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 06:49:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
130.063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
12.04.2021 08:34:22
12.04.2021 10:32:16
Bán
0.05
130.204
130.064
Lợi nhuận
0.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504240282
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 08:34:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 10:32:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.064
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
09.04.2021 11:45:06
12.04.2021 05:04:41
Bán
0.05
130.289
130.223
Lợi nhuận
0.03 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504161434
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 11:45:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 05:04:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.223
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
09.04.2021 19:17:47
12.04.2021 05:03:48
Bán
0.03
130.425
130.255
Lợi nhuận
0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504200916
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 19:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 05:03:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
130.255
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
09.04.2021 17:13:26
09.04.2021 17:26:02
Bán
0.03
130.407
130.348
Lợi nhuận
0.02 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504192626
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 17:13:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 17:26:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
130.348
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
09.04.2021 14:55:40
09.04.2021 15:09:20
Bán
0.05
130.52
130.436
Lợi nhuận
0.04 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504174992
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 14:55:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:09:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
130.436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
09.04.2021 03:47:33
09.04.2021 13:22:58
Mua
0.04
0.73605
0.73572
Lợi nhuận
-0.01 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1504126998
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 03:47:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.73605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 13:22:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.73572
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
09.04.2021 11:59:24
09.04.2021 13:22:44
Mua
0.01
0.92608
0.92658
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504163135
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 11:59:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 13:22:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92658
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
09.04.2021 11:59:16
09.04.2021 13:22:41
Mua
0.02
0.92609
0.92658
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504163130
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 11:59:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 13:22:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.92658
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
09.04.2021 08:46:09
09.04.2021 09:39:45
Bán
0.01
1749.93
1748.12
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1504139600
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:46:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1749.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:39:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1748.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
09.04.2021 08:44:42
09.04.2021 09:33:14
Bán
0.01
1749.97
1748.27
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1504138826
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:44:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1749.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:33:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1748.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
01.03.2021 06:42:48
09.04.2021 08:45:14
Mua
0.01
1.56044
1.56129
Lợi nhuận
0.01 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1500684704
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 06:42:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.56044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:45:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.56129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
08.04.2021 21:19:36
09.04.2021 06:49:20
Bán
0.01
130.166
130.111
Lợi nhuận
0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504118525
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 21:19:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 06:49:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
130.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD