Chế độ demo
03.06.2019 11:13:02
03.06.2019 14:32:26
Mua
0.02
0.69478
0.696
Lợi nhuận
2.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48070209
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 11:13:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 14:32:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
29.05.2019 11:21:00
31.05.2019 11:45:17
Mua
0.02
0.93435
0.93619
Lợi nhuận
2.72 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#48031980
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 11:21:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.93435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2019 11:45:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.93619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
27.05.2019 02:19:08
28.05.2019 10:28:10
Bán
0.02
1.616
1.61503
Lợi nhuận
1.34 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47999237
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 02:19:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2019 10:28:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.61503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
24.05.2019 13:00:54
24.05.2019 21:57:54
Mua
0.02
0.69051
0.693
Lợi nhuận
4.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47993051
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 13:00:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 21:57:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
21.05.2019 18:34:24
22.05.2019 15:06:10
Bán
0.05
1.62238
1.6223
Lợi nhuận
0.28 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47962253
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 18:34:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 15:06:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.6223
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
21.05.2019 17:57:39
22.05.2019 14:53:43
Mua
0.02
1.129
1.125
Lợi nhuận
-7.94 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#47959272
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 17:57:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 14:53:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.125
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.94 USD
21.05.2019 17:55:36
22.05.2019 09:51:13
Bán
0.02
0.87399
0.87959
Lợi nhuận
-14.21 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47959313
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 17:55:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2019 09:51:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.87959
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.21 USD
21.05.2019 10:14:55
21.05.2019 17:55:32
Bán
0.02
1.26929
1.27631
Lợi nhuận
-14.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47947710
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 10:14:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 17:55:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27631
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.04 USD
20.05.2019 15:05:41
21.05.2019 13:10:49
Mua
0.02
1.6145
1.62022
Lợi nhuận
7.88 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47948528
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2019 15:05:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 13:10:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.62022
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.88 USD
21.05.2019 06:10:09
21.05.2019 13:10:45
Bán
0.02
0.6895
0.68848
Lợi nhuận
2.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47948219
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2019 06:10:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2019 13:10:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
13.05.2019 21:45:45
17.05.2019 18:29:59
Mua
0.02
0.69513
0.68714
Lợi nhuận
-15.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47884717
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 21:45:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 18:29:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68714
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.98 USD
13.05.2019 14:16:53
17.05.2019 18:29:57
Mua
0.02
0.6969
0.68714
Lợi nhuận
-19.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47877700
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 14:16:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 18:29:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68714
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19.52 USD
13.05.2019 14:15:50
17.05.2019 18:29:55
Bán
0.02
1.61133
1.62419
Lợi nhuận
-17.68 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47877680
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 14:15:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2019 18:29:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.62419
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17.68 USD
15.05.2019 17:04:45
15.05.2019 17:13:56
Bán
0.02
1.28362
1.2847
Lợi nhuận
-2.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47906652
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 17:04:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 17:13:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.2847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.16 USD
13.05.2019 18:49:05
14.05.2019 10:39:02
Bán
0.02
1.61738
1.61636
Lợi nhuận
1.42 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47882983
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 18:49:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2019 10:39:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.61636
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
13.05.2019 17:51:10
13.05.2019 20:18:38
Mua
0.02
0.86563
0.86719
Lợi nhuận
4.05 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47881992
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:51:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.86563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 20:18:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.86719
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.05 USD
13.05.2019 12:53:49
13.05.2019 17:30:01
Bán
0.02
1.31262
1.30831
Lợi nhuận
8.58 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#47876994
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 12:53:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 17:30:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30831
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.58 USD
09.05.2019 16:13:29
09.05.2019 20:08:40
Bán
0.02
1.13745
1.13828
Lợi nhuận
-1.64 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#47854434
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 16:13:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 20:08:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.64 USD
09.05.2019 17:14:04
09.05.2019 19:25:35
Bán
0.05
1.6111
1.60749
Lợi nhuận
12.61 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#47855633
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 17:14:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 19:25:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.60749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.61 USD
09.05.2019 16:13:55
09.05.2019 17:11:54
Bán
0.02
1.31947
1.31831
Lợi nhuận
2.29 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#47854436
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 16:13:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 17:11:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31831
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.29 USD
09.05.2019 16:19:22
09.05.2019 17:10:15
Mua
0.05
0.69689
0.69778
Lợi nhuận
4.45 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47854468
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 16:19:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 17:10:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.45 USD
09.05.2019 16:24:45
09.05.2019 17:10:13
Mua
0.05
0.86285
0.86381
Lợi nhuận
6.24 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47854511
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 16:24:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.86285
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 17:10:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.86381
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.24 USD
09.05.2019 14:37:15
09.05.2019 16:24:56
Bán
0.05
0.86118
0.86285
Lợi nhuận
-10.84 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47853785
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 14:37:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.86118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 16:24:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.86285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.84 USD
09.05.2019 16:15:12
09.05.2019 16:18:55
Bán
0.05
0.69654
0.69689
Lợi nhuận
-1.75 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47854444
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 16:15:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 16:18:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.75 USD
08.05.2019 17:08:25
09.05.2019 14:29:08
Mua
0.05
0.862
0.86118
Lợi nhuận
-5.32 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#47843740
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 17:08:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 14:29:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.86118
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.32 USD
08.05.2019 12:59:42
09.05.2019 11:17:14
Bán
0.05
0.7545
0.75448
Lợi nhuận
0.10 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#47841811
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 12:59:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 11:17:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.75448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
08.05.2019 10:23:36
08.05.2019 13:20:38
Bán
0.05
1.1196
1.11941
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47841397
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 10:23:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1196
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 13:20:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11941
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
06.05.2019 22:47:06
08.05.2019 11:06:06
Bán
0.05
0.75679
0.7565
Lợi nhuận
1.43 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#47822996
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 22:47:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 11:06:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.7565
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
06.05.2019 20:16:18
08.05.2019 11:06:04
Mua
0.05
1.12086
1.12047
Lợi nhuận
-1.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47822381
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 20:16:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2019 11:06:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.95 USD
06.05.2019 11:24:18
07.05.2019 17:57:37
Bán
0.05
0.75474
0.7591
Lợi nhuận
-21.32 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#47818461
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 11:24:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 17:57:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.7591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-21.32 USD
06.05.2019 12:57:06
07.05.2019 07:30:05
Bán
0.05
1.87447
1.86553
Lợi nhuận
31.47 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#47818962
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 12:57:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2019 07:30:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.86553
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.47 USD
03.05.2019 15:31:00
03.05.2019 16:19:30
Bán
0.05
1.11393
1.1171
Lợi nhuận
-15.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47805943
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 15:31:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 16:19:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.85 USD
02.05.2019 10:36:46
03.05.2019 16:19:29
Mua
0.05
0.94463
0.94183
Lợi nhuận
-10.42 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#47795474
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 10:36:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 16:19:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.94183
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.42 USD
03.05.2019 14:31:10
03.05.2019 15:37:44
Mua
0.05
0.69949
0.70011
Lợi nhuận
3.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47805306
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 14:31:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 15:37:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.70011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.10 USD
03.05.2019 13:00:10
03.05.2019 15:22:14
Bán
0.05
1.29895
1.30054
Lợi nhuận
-7.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47804778
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 13:00:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 15:22:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.30054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.95 USD
01.05.2019 12:31:43
01.05.2019 20:28:59
Bán
0.05
1.01599
1.01408
Lợi nhuận
9.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#47785508
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 12:31:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 20:28:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.01408
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.42 USD
01.05.2019 13:26:24
01.05.2019 16:18:48
Bán
0.05
1.14137
1.1411
Lợi nhuận
1.33 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#47785881
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 13:26:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.14137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 16:18:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1411
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
01.05.2019 12:04:43
01.05.2019 12:28:47
Mua
0.05
1.1233
1.12337
Lợi nhuận
0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47785257
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2019 12:04:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 12:28:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12337
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
30.04.2019 18:25:22
30.04.2019 19:46:32
Mua
0.05
1.12047
1.12129
Lợi nhuận
4.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47780033
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 18:25:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 19:46:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.10 USD
30.04.2019 13:51:28
30.04.2019 15:01:33
Mua
0.05
1.12125
1.12206
Lợi nhuận
4.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47777411
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 13:51:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 15:01:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12206
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.05 USD
30.04.2019 13:20:34
30.04.2019 13:50:06
Mua
0.05
1.12102
1.12103
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47777204
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 13:20:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 13:50:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
30.04.2019 11:24:10
30.04.2019 13:49:46
Bán
0.02
1.01793
1.01923
Lợi nhuận
-2.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#47775929
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 11:24:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 13:49:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.01923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.55 USD
30.04.2019 12:49:47
30.04.2019 13:48:27
Mua
0.02
1.74685
1.74734
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#47776972
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:49:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.74685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 13:48:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.74734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
30.04.2019 13:20:10
30.04.2019 13:48:16
Mua
0.05
1.29894
1.29977
Lợi nhuận
4.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47777202
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 13:20:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 13:48:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29977
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
30.04.2019 13:19:12
30.04.2019 13:48:15
Mua
0.05
1.29905
1.29974
Lợi nhuận
3.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47777196
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 13:19:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 13:48:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29974
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.45 USD
30.04.2019 11:23:15
30.04.2019 12:49:06
Mua
0.02
1.29746
1.29883
Lợi nhuận
2.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#47775915
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 11:23:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:49:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.29883
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.74 USD
30.04.2019 11:23:03
30.04.2019 12:49:04
Mua
0.02
1.11962
1.12112
Lợi nhuận
3.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47775912
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 11:23:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:49:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12112
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
29.04.2019 20:13:08
30.04.2019 10:02:52
Mua
0.02
1.118
1.11912
Lợi nhuận
2.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47772152
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 20:13:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 10:02:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
29.04.2019 19:38:52
29.04.2019 19:54:23
Mua
0.02
1.11794
1.11802
Lợi nhuận
0.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47772013
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 19:38:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 19:54:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11802
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
29.04.2019 19:46:56
29.04.2019 19:54:22
Mua
0.02
1.1175
1.11788
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#47772007
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2019 19:46:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2019 19:54:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD