Chế độ demo
19.03.2020 11:09:16
20.03.2020 10:24:46
Bán
0.01
125.968
130.032
Lợi nhuận
-37.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129447463
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.032
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-37.26 USD
19.03.2020 14:07:59
20.03.2020 10:24:46
Bán
0.01
127.378
130.032
Lợi nhuận
-24.40 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129462064
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 14:07:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
127.378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.032
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-24.40 USD
19.03.2020 13:45:10
20.03.2020 10:24:46
Bán
0.01
126.891
130.032
Lợi nhuận
-28.84 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129458950
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 13:45:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.032
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-28.84 USD
19.03.2020 11:17:56
20.03.2020 10:24:46
Bán
0.01
126.148
130.032
Lợi nhuận
-35.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129447934
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:17:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.032
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.62 USD
19.03.2020 11:00:10
19.03.2020 11:13:33
Bán
0.02
125.704
126.165
Lợi nhuận
-8.86 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129446750
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:00:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 11:13:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
126.165
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-8.86 USD
19.03.2020 10:59:33
19.03.2020 11:13:33
Bán
0.01
125.658
126.165
Lợi nhuận
-4.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129446684
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 10:59:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.658
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 11:13:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
126.165
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.85 USD
19.03.2020 10:59:28
19.03.2020 11:13:33
Bán
0.01
125.634
126.165
Lợi nhuận
-5.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129446680
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 10:59:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 11:13:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
126.165
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.07 USD
18.03.2020 21:19:29
18.03.2020 21:39:35
Bán
0.01
108.29
107.981
Lợi nhuận
2.76 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129384763
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 21:19:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:39:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.981
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
18.03.2020 20:46:41
18.03.2020 21:39:30
Bán
0.01
125.732
125.071
Lợi nhuận
5.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129381047
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:46:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
125.732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:39:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
125.071
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.92 USD
18.03.2020 20:47:01
18.03.2020 21:39:24
Bán
0.01
107.991
107.981
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129381076
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:47:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:39:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.981
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
18.03.2020 20:47:16
18.03.2020 21:39:20
Bán
0.01
108.014
107.975
Lợi nhuận
0.26 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129381114
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:47:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:39:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.975
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
18.03.2020 20:47:21
18.03.2020 21:39:16
Bán
0.01
108.011
107.976
Lợi nhuận
0.22 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129381124
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:47:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:39:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.976
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
18.03.2020 05:42:54
18.03.2020 07:40:10
Bán
0.01
129.93
129.701
Lợi nhuận
1.94 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129247985
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 05:42:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 07:40:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.701
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
17.03.2020 19:48:18
18.03.2020 00:48:05
Bán
0.01
129.878
129.5
Lợi nhuận
3.32 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129206343
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 19:48:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 00:48:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
17.03.2020 19:07:01
18.03.2020 00:48:05
Bán
0.01
129.664
129.5
Lợi nhuận
1.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129201935
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 19:07:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 00:48:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
17.03.2020 11:59:07
17.03.2020 15:31:37
Bán
0.01
129.799
129.152
Lợi nhuận
5.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129141621
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 11:59:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.152
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.85 USD
17.03.2020 14:48:24
17.03.2020 15:31:27
Bán
0.01
129.442
129.159
Lợi nhuận
2.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129164295
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 14:48:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 15:31:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.159
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
17.03.2020 11:58:10
17.03.2020 12:47:13
Bán
0.01
129.695
129.337
Lợi nhuận
3.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129141572
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 11:58:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 12:47:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.337
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
17.03.2020 11:51:20
17.03.2020 12:47:08
Bán
0.01
129.628
129.328
Lợi nhuận
2.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129141016
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 11:51:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 12:47:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.328
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
17.03.2020 11:11:23
17.03.2020 11:37:29
Bán
0.01
130.24
129.574
Lợi nhuận
6.06 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129136095
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 11:11:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 11:37:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.574
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.06 USD
17.03.2020 05:41:30
17.03.2020 05:45:26
Mua
0.01
130.392
130.516
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129098813
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 05:41:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 05:45:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.516
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
16.03.2020 22:07:13
16.03.2020 22:37:49
Bán
0.01
129.703
129.598
Lợi nhuận
0.79 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129076358
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 22:07:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 22:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.598
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
16.03.2020 21:31:50
16.03.2020 21:37:57
Bán
0.01
129.911
129.788
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129075179
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 21:31:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 21:37:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.788
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
16.03.2020 18:49:29
16.03.2020 20:29:33
Bán
0.01
129.765
129.765
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129060897
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 18:49:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 20:29:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.765
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
16.03.2020 18:48:06
16.03.2020 19:00:55
Bán
0.01
129.73
129.332
Lợi nhuận
3.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129060740
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 18:48:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 19:00:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.57 USD
16.03.2020 18:47:55
16.03.2020 19:00:38
Bán
0.01
129.705
129.28
Lợi nhuận
3.83 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129060711
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 18:47:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.705
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 19:00:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.28
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.83 USD
16.03.2020 17:59:28
16.03.2020 18:24:04
Mua
0.01
129.714
129.759
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129055746
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 17:59:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
129.714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 18:24:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.759
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
16.03.2020 17:56:39
16.03.2020 18:04:42
Mua
0.01
130.068
130.107
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129055395
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 17:56:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 18:04:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.107
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
16.03.2020 17:29:26
16.03.2020 17:56:15
Bán
0.01
131.004
130.037
Lợi nhuận
8.93 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129052781
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 17:29:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.004
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 17:56:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.037
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.93 USD
16.03.2020 16:19:33
16.03.2020 17:10:41
Mua
0.01
2.00258
2.00259
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129044935
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 16:19:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.00258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 17:10:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.00259
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
16.03.2020 15:48:14
16.03.2020 16:09:28
Bán
0.01
2.01178
2
Lợi nhuận
7.02 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#129040859
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 15:48:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.01178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 16:09:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.02 USD
16.03.2020 10:41:14
16.03.2020 12:37:49
Bán
0.01
131.401
130.295
Lợi nhuận
10.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#129002783
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 10:41:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2020 12:37:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
130.295
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.25 USD
13.03.2020 18:34:54
13.03.2020 20:22:34
Bán
0.01
133.275
132.729
Lợi nhuận
4.86 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128947977
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 18:34:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 20:22:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.729
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.86 USD
13.03.2020 18:31:22
13.03.2020 20:22:28
Bán
0.01
133.13
132.735
Lợi nhuận
3.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128947785
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 18:31:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 20:22:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.735
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.47 USD
13.03.2020 18:29:37
13.03.2020 20:22:24
Bán
0.01
133.096
132.727
Lợi nhuận
3.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128947665
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 18:29:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 20:22:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.727
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.22 USD
13.03.2020 14:46:19
13.03.2020 16:00:40
Bán
0.01
134.068
133.734
Lợi nhuận
2.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128932024
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 14:46:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 16:00:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.734
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.92 USD
13.03.2020 12:22:07
13.03.2020 14:32:49
Bán
0.01
134.137
134.137
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128923124
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 12:22:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:32:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.137
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
13.03.2020 12:19:58
13.03.2020 14:32:49
Bán
0.01
134.25
134.135
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128922883
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 12:19:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:32:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.135
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
13.03.2020 12:13:02
13.03.2020 14:32:23
Bán
0.01
134.092
134.095
Lợi nhuận
-0.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128922143
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 12:13:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:32:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.095
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
13.03.2020 12:13:51
13.03.2020 13:49:23
Bán
0.01
134.116
133.4
Lợi nhuận
6.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128922193
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 12:13:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 13:49:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.4
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.52 USD
13.03.2020 06:11:24
13.03.2020 10:14:17
Bán
0.01
131.782
133.548
Lợi nhuận
-16.88 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128896788
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:11:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.782
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 10:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.548
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.88 USD
13.03.2020 06:48:50
13.03.2020 10:14:17
Bán
0.01
132.411
133.548
Lợi nhuận
-10.94 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128898517
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:48:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 10:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.548
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.94 USD
13.03.2020 06:25:14
13.03.2020 10:14:17
Bán
0.01
131.844
133.548
Lợi nhuận
-16.29 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128897192
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:25:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 10:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.548
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.29 USD
13.03.2020 06:12:46
13.03.2020 10:14:17
Bán
0.03
131.732
133.548
Lợi nhuận
-52.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128896813
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:12:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-51.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 10:14:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
133.548
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-52.04 USD
13.03.2020 00:40:03
13.03.2020 01:48:00
Bán
0.01
131.842
131.5
Lợi nhuận
3.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128884718
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:40:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 01:48:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
13.03.2020 00:33:01
13.03.2020 01:44:49
Bán
0.01
131.633
131.55
Lợi nhuận
0.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128884650
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:33:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 01:44:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.55
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
12.03.2020 23:31:23
13.03.2020 00:21:02
Bán
0.01
131.838
131.6
Lợi nhuận
2.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128883617
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:31:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 00:21:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
12.03.2020 23:06:15
13.03.2020 00:21:02
Bán
0.01
131.704
131.6
Lợi nhuận
0.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128883224
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:06:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 00:21:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
12.03.2020 22:31:49
12.03.2020 22:35:28
Bán
0.01
131.752
131.619
Lợi nhuận
1.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128881374
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:31:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 22:35:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
12.03.2020 22:21:25
12.03.2020 22:22:45
Bán
0.01
132.08
131.992
Lợi nhuận
0.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#128880872
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:21:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 22:22:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
131.992
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.65 USD