Chế độ demo
03.07.2020 19:22:31
03.07.2020 19:49:50
Mua
0.1
120.834
120.894
Lợi nhuận
3.58 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139422266
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 19:22:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 19:49:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
120.894
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
02.07.2020 22:20:55
03.07.2020 02:52:10
Bán
0.03
120.85
120.828
Lợi nhuận
0.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139326914
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 22:20:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 02:52:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
120.828
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.07.2020 17:43:33
03.07.2020 02:52:02
Bán
0.03
120.911
120.828
Lợi nhuận
1.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139307754
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 17:43:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 02:52:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
120.828
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.71 USD
02.07.2020 22:02:42
03.07.2020 00:01:02
Bán
0.1
120.831
120.776
Lợi nhuận
3.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139325344
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 22:02:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 00:01:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
120.776
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
02.07.2020 17:45:46
03.07.2020 00:00:27
Bán
0.03
120.936
120.774
Lợi nhuận
3.92 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139307925
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 17:45:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 00:00:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
120.774
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
02.07.2020 17:39:05
02.07.2020 19:15:10
Bán
0.03
120.874
120.766
Lợi nhuận
2.41 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139307314
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 17:39:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:15:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
120.766
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.41 USD
01.07.2020 13:04:49
01.07.2020 17:31:27
Bán
0.03
1.3568
1.35525
Lợi nhuận
3.13 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139127321
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:04:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:31:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35525
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
01.07.2020 12:38:35
01.07.2020 17:31:20
Bán
0.03
1.35598
1.35519
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139123214
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 12:38:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:31:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35519
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
01.07.2020 11:50:18
01.07.2020 17:31:13
Bán
0.03
1.35569
1.35518
Lợi nhuận
0.83 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139116421
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 11:50:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:31:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35518
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
01.07.2020 11:45:21
01.07.2020 17:31:09
Bán
0.03
1.35533
1.35517
Lợi nhuận
0.05 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139115895
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 11:45:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:31:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35517
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
01.07.2020 11:32:28
01.07.2020 17:31:05
Bán
0.03
1.35525
1.35526
Lợi nhuận
-0.32 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139114184
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 11:32:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:31:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35526
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
01.07.2020 15:02:26
01.07.2020 17:30:56
Bán
0.02
1.35867
1.35518
Lợi nhuận
4.95 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139146317
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 15:02:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35867
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 17:30:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.35518
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.95 USD
01.07.2020 07:39:06
01.07.2020 10:59:35
Bán
0.05
1.79323
1.79172
Lợi nhuận
4.22 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139084340
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 07:39:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 10:59:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.79172
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.22 USD
01.07.2020 06:50:32
01.07.2020 10:59:28
Bán
0.05
1.79289
1.79173
Lợi nhuận
3.00 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139080681
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 06:50:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 10:59:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.79173
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
01.07.2020 07:57:55
01.07.2020 10:59:23
Bán
0.02
1.79387
1.79175
Lợi nhuận
2.53 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139085669
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 07:57:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 10:59:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79175
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
01.07.2020 07:47:58
01.07.2020 10:59:19
Bán
0.02
1.79356
1.79178
Lợi nhuận
2.06 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139084962
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 07:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 10:59:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79178
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
01.07.2020 06:58:11
01.07.2020 07:37:59
Bán
0.05
1.79318
1.79318
Lợi nhuận
-1.00 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139081303
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 06:58:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.79318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 07:37:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.79318
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.00 USD
29.06.2020 07:42:06
29.06.2020 08:11:50
Mua
0.02
132.387
132.589
Lợi nhuận
3.38 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138847680
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 07:42:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 08:11:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.589
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.38 USD
29.06.2020 07:17:23
29.06.2020 08:10:54
Mua
0.05
132.434
132.6
Lợi nhuận
6.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138845348
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 07:17:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 08:10:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
132.6
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.74 USD
29.06.2020 07:09:33
29.06.2020 08:10:45
Mua
0.05
132.535
132.609
Lợi nhuận
2.45 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138844972
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 07:09:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.535
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 08:10:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
132.609
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
26.06.2020 20:43:06
26.06.2020 21:43:56
Bán
0.03
132.312
132.24
Lợi nhuận
1.41 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138818787
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 20:43:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 21:43:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
132.24
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
26.06.2020 21:04:25
26.06.2020 21:15:44
Bán
0.03
132.284
132.248
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138819377
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 21:04:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 21:15:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
132.248
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
26.06.2020 20:13:03
26.06.2020 20:22:59
Bán
0.07
132.311
132.248
Lợi nhuận
2.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138817626
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 20:13:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 20:22:59
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
132.248
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
26.06.2020 13:06:01
26.06.2020 14:33:26
Bán
0.02
1.12229
1.12139
Lợi nhuận
1.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138748527
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 13:06:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 14:33:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12139
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
26.06.2020 13:27:27
26.06.2020 14:33:21
Bán
0.02
1.12273
1.12138
Lợi nhuận
2.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138753759
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 13:27:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 14:33:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12138
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
26.06.2020 13:04:33
26.06.2020 14:33:16
Bán
0.05
1.12202
1.12141
Lợi nhuận
2.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138748244
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 13:04:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 14:33:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12141
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
26.06.2020 13:04:47
26.06.2020 14:33:03
Bán
0.05
1.12196
1.12156
Lợi nhuận
1.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138748307
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 13:04:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12196
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 14:33:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12156
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
26.06.2020 10:29:40
26.06.2020 11:40:24
Bán
0.02
132.851
132.682
Lợi nhuận
2.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138714588
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 10:29:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 11:40:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.682
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
25.06.2020 22:32:42
25.06.2020 22:37:56
Bán
0.04
133.125
133.048
Lợi nhuận
2.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138677910
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 22:32:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 22:37:56
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
133.048
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
25.06.2020 21:11:54
25.06.2020 21:52:49
Mua
0.04
133.038
133.055
Lợi nhuận
-0.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138674625
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 21:11:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 21:52:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
133.055
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
25.06.2020 21:22:16
25.06.2020 21:49:32
Mua
0.03
132.996
133.045
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138674877
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 21:22:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 21:49:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
133.045
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
25.06.2020 20:01:19
25.06.2020 20:09:41
Bán
0.08
133.095
133.056
Lợi nhuận
1.31 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138672955
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 20:01:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 20:09:41
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
133.056
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
25.06.2020 13:37:00
25.06.2020 13:58:52
Mua
0.02
133.282
133.496
Lợi nhuận
3.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138627260
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 13:37:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 13:58:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
133.496
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.59 USD
25.06.2020 12:57:17
25.06.2020 13:58:39
Mua
0.05
133.381
133.501
Lợi nhuận
4.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138624546
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 12:57:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 13:58:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
133.501
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.59 USD
25.06.2020 13:33:44
25.06.2020 13:58:26
Mua
0.05
133.335
133.468
Lợi nhuận
5.19 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138627068
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 13:33:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 13:58:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
133.468
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.19 USD
24.06.2020 19:18:35
24.06.2020 19:31:47
Bán
0.02
132.964
132.868
Lợi nhuận
1.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138529632
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:18:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:31:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.868
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
24.06.2020 19:15:21
24.06.2020 19:31:27
Bán
0.02
132.892
132.871
Lợi nhuận
-0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138529376
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:15:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:31:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.871
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
24.06.2020 19:15:56
24.06.2020 19:30:59
Bán
0.02
132.934
132.873
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138529415
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:15:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:30:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
132.873
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
24.06.2020 18:37:46
24.06.2020 19:08:34
Mua
0.02
120.483
120.451
Lợi nhuận
-0.99 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138526393
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:37:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:08:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.451
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
24.06.2020 18:42:36
24.06.2020 19:08:27
Mua
0.04
120.397
120.452
Lợi nhuận
1.26 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138526836
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:42:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:08:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
120.452
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
1.26 USD
24.06.2020 18:38:46
24.06.2020 19:08:23
Mua
0.02
120.429
120.453
Lợi nhuận
0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138526490
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:38:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:08:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
120.453
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
24.06.2020 18:39:07
24.06.2020 19:08:16
Mua
0.04
120.415
120.451
Lợi nhuận
0.55 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138526530
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:39:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 19:08:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
120.451
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
24.06.2020 17:15:30
24.06.2020 17:48:37
Bán
0.02
133.349
133.027
Lợi nhuận
5.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138518834
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 17:15:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 17:48:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
133.027
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.62 USD
24.06.2020 16:39:16
24.06.2020 17:48:30
Bán
0.05
133.273
133.025
Lợi nhuận
10.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138515168
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:39:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 17:48:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
133.025
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.59 USD
24.06.2020 16:23:57
24.06.2020 17:40:14
Bán
0.05
133.209
133.136
Lợi nhuận
2.41 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138513973
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:23:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 17:40:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
133.136
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.41 USD
24.06.2020 12:19:18
24.06.2020 13:07:25
Mua
0.02
132.94
133.305
Lợi nhuận
6.46 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138495957
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 12:19:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 13:07:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
133.305
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.46 USD
24.06.2020 12:16:06
24.06.2020 12:55:18
Mua
0.03
133.042
133.265
Lợi nhuận
5.68 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138495518
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 12:16:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 12:55:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
133.265
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
5.68 USD
24.06.2020 12:00:30
24.06.2020 12:52:41
Mua
0.03
133.18
133.269
Lợi nhuận
1.91 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#138493818
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 12:00:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
133.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 12:52:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
133.269
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.91 USD
23.06.2020 22:01:20
24.06.2020 04:57:53
Mua
0.05
0.65516
0.65615
Lợi nhuận
4.24 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#138442363
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 22:01:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 04:57:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.65615
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
23.06.2020 20:53:53
23.06.2020 21:51:21
Mua
0.02
0.65582
0.655
Lợi nhuận
-2.14 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#138437725
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 20:53:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 21:51:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.655
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-2.14 USD