Chế độ demo
14.06.2019 04:01:41
14.06.2019 23:15:10
Mua
0.02
108.339
108.54
Lợi nhuận
3.70 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48163095
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 04:01:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 23:15:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.70 USD
14.06.2019 15:35:17
14.06.2019 18:20:44
Mua
0.02
0.99718
0.99839
Lợi nhuận
2.42 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48168260
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 15:35:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 18:20:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.42 USD
13.06.2019 07:02:45
14.06.2019 17:03:22
Mua
0.02
1.33392
1.33741
Lợi nhuận
5.22 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48155865
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 07:02:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 17:03:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.33741
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.22 USD
13.06.2019 03:40:48
14.06.2019 15:35:10
Mua
0.02
0.99527
0.99704
Lợi nhuận
3.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48154527
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 03:40:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2019 15:35:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99704
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.55 USD
13.06.2019 07:02:55
13.06.2019 16:41:00
Mua
0.02
108.341
108.45
Lợi nhuận
2.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48155872
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 07:02:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 16:41:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
13.06.2019 03:39:50
13.06.2019 07:02:39
Mua
0.02
1.3329
1.33369
Lợi nhuận
1.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48154513
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 03:39:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 07:02:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.33369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
13.06.2019 00:14:20
13.06.2019 03:41:00
Mua
0.02
0.69318
0.69343
Lợi nhuận
0.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48153918
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 00:14:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 03:41:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
07.06.2019 13:32:29
13.06.2019 03:40:42
Mua
0.02
0.99457
0.99503
Lợi nhuận
0.92 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48114719
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 13:32:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 03:40:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
13.06.2019 00:14:32
13.06.2019 03:40:10
Mua
0.02
0.65765
0.65829
Lợi nhuận
1.28 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#48153925
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 00:14:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 03:40:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65829
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
11.06.2019 08:35:13
13.06.2019 00:14:15
Bán
0.02
0.6948
0.69318
Lợi nhuận
3.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48135717
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 08:35:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2019 00:14:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69318
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.24 USD
07.06.2019 15:35:59
12.06.2019 21:57:59
Mua
0.02
1.33134
1.333
Lợi nhuận
2.49 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48116061
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:35:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 21:57:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.49 USD
12.06.2019 17:30:11
12.06.2019 21:57:59
Mua
0.02
1.32794
1.333
Lợi nhuận
7.59 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48150449
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 17:30:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 21:57:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.59 USD
07.06.2019 15:19:15
12.06.2019 21:57:59
Mua
0.02
1.3364
1.333
Lợi nhuận
-5.10 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48115278
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:19:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 21:57:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.10 USD
12.06.2019 12:09:40
12.06.2019 16:30:14
Mua
0.02
108.27
108.514
Lợi nhuận
4.50 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48147461
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 12:09:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 16:30:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.50 USD
07.06.2019 18:27:57
12.06.2019 12:09:50
Mua
0.02
1.32848
1.32967
Lợi nhuận
1.79 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48119830
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 18:27:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2019 12:09:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
11.06.2019 04:10:17
11.06.2019 23:10:03
Mua
0.02
1.32662
1.32829
Lợi nhuận
2.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48134552
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 04:10:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 23:10:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32829
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.51 USD
10.06.2019 11:28:54
11.06.2019 15:24:27
Mua
0.02
0.99062
0.9929
Lợi nhuận
4.59 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48127297
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 11:28:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 15:24:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.9929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.59 USD
06.06.2019 04:12:11
11.06.2019 08:35:08
Bán
0.02
0.69639
0.69501
Lợi nhuận
2.76 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48101892
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 04:12:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2019 08:35:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
10.06.2019 09:46:25
10.06.2019 10:52:52
Mua
0.02
1.32581
1.32717
Lợi nhuận
2.05 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48126210
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 09:46:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 10:52:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
10.06.2019 01:26:21
10.06.2019 08:13:22
Mua
0.02
0.98944
0.99098
Lợi nhuận
3.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48123592
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 01:26:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 08:13:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99098
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.11 USD
07.06.2019 22:28:31
10.06.2019 01:26:36
Mua
0.02
108.212
108.527
Lợi nhuận
5.81 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48120908
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 22:28:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 01:26:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.527
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.81 USD
07.06.2019 15:36:23
10.06.2019 01:26:12
Mua
0.02
0.98809
0.9892
Lợi nhuận
2.24 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48116275
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:36:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2019 01:26:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.9892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
07.06.2019 18:26:49
07.06.2019 23:42:34
Bán
0.02
0.70099
0.69987
Lợi nhuận
2.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48119818
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 18:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 23:42:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
07.06.2019 15:36:42
07.06.2019 22:28:28
Mua
0.02
108.056
108.19
Lợi nhuận
2.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48116298
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:36:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 22:28:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.48 USD
07.06.2019 15:53:28
07.06.2019 18:27:54
Mua
0.02
1.33012
1.32814
Lợi nhuận
-2.98 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48117146
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 15:53:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 18:27:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32814
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.98 USD
06.06.2019 01:07:22
07.06.2019 18:26:45
Mua
0.02
0.69712
0.701
Lợi nhuận
7.76 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48101487
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 01:07:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 18:26:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.701
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.76 USD
06.06.2019 19:42:28
07.06.2019 16:21:52
Mua
0.02
1.12999
1.13195
Lợi nhuận
3.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48109870
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 19:42:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 16:21:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.13195
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
07.06.2019 09:45:26
07.06.2019 13:32:21
Mua
0.02
0.99377
0.99433
Lợi nhuận
1.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48113229
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 09:45:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 13:32:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99433
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
31.05.2019 21:03:11
07.06.2019 13:28:24
Mua
0.02
108.48
108.564
Lợi nhuận
1.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48060755
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 21:03:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 13:28:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
06.06.2019 09:43:16
07.06.2019 12:04:47
Mua
0.02
1.2675
1.27167
Lợi nhuận
8.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48101556
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 09:43:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 12:04:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27167
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.34 USD
07.06.2019 02:11:42
07.06.2019 09:45:08
Mua
0.02
0.99153
0.99349
Lợi nhuận
3.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48111901
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2019 02:11:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 09:45:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99349
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
06.06.2019 19:42:51
07.06.2019 01:17:43
Mua
0.02
0.9888
0.99104
Lợi nhuận
4.52 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48109878
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 19:42:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2019 01:17:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99104
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
04.06.2019 10:06:26
06.06.2019 19:42:18
Mua
0.02
1.12746
1.12978
Lợi nhuận
4.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48084002
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 10:06:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 19:42:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12978
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.64 USD
06.06.2019 01:12:57
06.06.2019 18:06:53
Mua
0.02
1.12293
1.12838
Lợi nhuận
10.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48101523
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 01:12:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 18:06:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.90 USD
03.06.2019 22:18:09
06.06.2019 04:12:05
Bán
0.02
0.69788
0.69663
Lợi nhuận
2.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48077950
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 22:18:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 04:12:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69663
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
05.06.2019 10:27:06
06.06.2019 01:07:05
Mua
0.02
108.173
108.276
Lợi nhuận
1.90 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48093666
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2019 10:27:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 01:07:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.276
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.90 USD
04.06.2019 20:05:13
06.06.2019 01:06:45
Mua
0.02
0.99408
0.99399
Lợi nhuận
-0.18 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48090008
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 20:05:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 01:06:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
04.06.2019 21:02:14
06.06.2019 01:06:24
Mua
0.02
0.99184
0.99399
Lợi nhuận
4.33 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48090423
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 21:02:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2019 01:06:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.33 USD
04.06.2019 21:01:46
05.06.2019 01:28:10
Mua
0.02
108.093
108.23
Lợi nhuận
2.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48090416
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 21:01:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2019 01:28:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
28.05.2019 08:45:55
04.06.2019 21:29:23
Mua
0.02
1.26822
1.27061
Lợi nhuận
4.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48016933
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2019 08:45:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.26822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 21:29:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27061
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.78 USD
04.06.2019 09:22:46
04.06.2019 21:26:53
Mua
0.02
0.69836
0.70001
Lợi nhuận
3.30 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48083488
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 09:22:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 21:26:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.70001
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
04.06.2019 01:23:59
04.06.2019 20:05:27
Mua
0.02
108.018
108.235
Lợi nhuận
4.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48079378
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 01:23:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 20:05:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.01 USD
04.06.2019 03:45:08
04.06.2019 13:04:03
Mua
0.02
0.99263
0.99357
Lợi nhuận
1.89 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48080748
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 03:45:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 13:04:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.89 USD
03.06.2019 22:16:08
04.06.2019 11:03:39
Mua
0.02
107.936
108.018
Lợi nhuận
1.52 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48077926
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 22:16:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 11:03:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
04.06.2019 10:06:42
04.06.2019 11:03:28
Mua
0.02
0.99068
0.99321
Lợi nhuận
5.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48084009
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 10:06:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 11:03:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99321
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.09 USD
04.06.2019 01:24:53
04.06.2019 11:03:23
Mua
0.04
0.99249
0.99321
Lợi nhuận
2.90 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#48079387
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 01:24:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 11:03:23
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.99321
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
03.06.2019 22:16:40
04.06.2019 10:06:19
Mua
0.02
1.12607
1.12717
Lợi nhuận
2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#48077933
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 22:16:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 10:06:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.12717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
09.05.2019 01:00:07
04.06.2019 09:22:44
Mua
0.02
0.69914
0.69818
Lợi nhuận
-1.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#47848528
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 01:00:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69914
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 09:22:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
03.06.2019 07:56:21
04.06.2019 09:22:39
Mua
0.02
0.6951
0.69818
Lợi nhuận
6.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48068427
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 07:56:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6951
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 09:22:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69818
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.16 USD
30.05.2019 21:48:08
04.06.2019 01:24:42
Mua
0.03
1.2611
1.2665
Lợi nhuận
16.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#48048534
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 21:48:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 01:24:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2665
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.20 USD