Chế độ demo
03.03.2021 07:02:41
23.04.2021 15:22:54
Bán
0.1
106.855
107.6
Lợi nhuận
-101.51 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#70411005
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 07:02:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
106.855
Phí qua đêm
-32.27 USD
Tổng cộng
-69.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 15:22:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
107.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-101.51 USD
03.03.2021 00:16:43
23.04.2021 15:22:54
Bán
0.2
106.674
107.6
Lợi nhuận
-236.67 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#70253283
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 00:16:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
106.674
Phí qua đêm
-64.55 USD
Tổng cộng
-172.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 15:22:54
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
107.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-236.67 USD
08.04.2021 15:57:19
23.04.2021 15:22:54
Bán
0.2
109.047
107.6
Lợi nhuận
250.65 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#72212061
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:57:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.047
Phí qua đêm
-18.31 USD
Tổng cộng
268.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 15:22:54
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
107.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
250.65 USD
04.03.2021 19:21:00
19.04.2021 13:55:30
Mua
0.2
1.39899
1.39009
Lợi nhuận
-249.46 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#72484076
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:21:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39899
Phí qua đêm
-71.46 USD
Tổng cộng
-178.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:55:30
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.39009
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-249.46 USD
16.04.2021 17:31:31
19.04.2021 13:55:30
Mua
0.1
1.38192
1.39009
Lợi nhuận
80.89 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#72604546
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 17:31:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38192
Phí qua đêm
-0.81 USD
Tổng cộng
81.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:55:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.39009
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
80.89 USD
15.04.2021 06:45:20
19.04.2021 13:55:30
Mua
0.1
1.37729
1.39009
Lợi nhuận
126.38 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#72507273
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 06:45:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37729
Phí qua đêm
-1.62 USD
Tổng cộng
128.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:55:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.39009
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
126.38 USD
14.04.2021 18:26:42
14.04.2021 23:21:09
Bán
0.3
150.26
150.046
Lợi nhuận
58.95 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#72488439
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:26:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 23:21:09
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
150.046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.95 USD
07.04.2021 21:22:20
14.04.2021 17:38:05
Bán
0.3
150.899
150.245
Lợi nhuận
168.78 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#72167405
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:22:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.899
Phí qua đêm
-11.23 USD
Tổng cộng
180.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:38:05
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
150.245
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
168.78 USD
08.04.2021 15:54:51
14.04.2021 17:38:00
Bán
0.3
150.145
150.245
Lợi nhuận
-33.96 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#72211867
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:54:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.145
Phí qua đêm
-6.43 USD
Tổng cộng
-27.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:38:00
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
150.245
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-33.96 USD
04.03.2021 19:21:00
14.04.2021 17:37:14
Mua
0.1
1.39899
1.37828
Lợi nhuận
-238.77 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#72167370
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:21:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39899
Phí qua đêm
-31.67 USD
Tổng cộng
-207.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:37:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.37828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-238.77 USD
23.03.2021 12:58:54
14.04.2021 17:36:28
Bán
0.3
108.487
108.987
Lợi nhuận
-177.54 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#71390295
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 12:58:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
108.487
Phí qua đêm
-39.91 USD
Tổng cộng
-137.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:36:28
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
108.987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-177.54 USD
07.04.2021 21:21:46
14.04.2021 17:36:21
Bán
0.3
109.752
108.976
Lợi nhuận
200.90 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#72167396
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:21:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.752
Phí qua đêm
-12.73 USD
Tổng cộng
213.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:36:21
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
108.976
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
200.90 USD
07.04.2021 21:22:03
14.04.2021 15:46:52
Bán
0.3
1.95815
1.93333
Lợi nhuận
524.63 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#72167402
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:22:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.95815
Phí qua đêm
-5.46 USD
Tổng cộng
530.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 15:46:52
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.93333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
524.63 USD
08.04.2021 15:57:49
14.04.2021 15:46:52
Bán
0.3
1.95209
1.93333
Lợi nhuận
397.54 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#72212083
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:57:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.95209
Phí qua đêm
-3.12 USD
Tổng cộng
400.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 15:46:52
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.93333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
397.54 USD
02.03.2021 21:57:01
14.04.2021 15:46:52
Bán
0.2
1.91237
1.93333
Lợi nhuận
-321.05 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#70251191
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 21:57:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.91237
Phí qua đêm
-22.62 USD
Tổng cộng
-298.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 15:46:52
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.93333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-321.05 USD
03.03.2021 19:37:14
14.04.2021 15:46:52
Bán
0.2
1.92397
1.93333
Lợi nhuận
-155.35 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#70320943
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 19:37:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.92397
Phí qua đêm
-22.08 USD
Tổng cộng
-133.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 15:46:52
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.93333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-155.35 USD
04.03.2021 10:49:01
07.04.2021 21:21:09
Bán
0.2
1.91863
1.9585
Lợi nhuận
-576.70 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#70357504
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 10:49:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.91863
Phí qua đêm
-16.83 USD
Tổng cộng
-559.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:21:09
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.9585
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-576.70 USD
24.03.2021 11:21:35
07.04.2021 21:20:56
Bán
0.4
1.96048
1.95849
Lợi nhuận
41.35 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#71495097
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 11:21:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.96048
Phí qua đêm
-14.54 USD
Tổng cộng
55.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:20:56
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
1.95849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.35 USD
24.03.2021 12:22:35
07.04.2021 21:20:52
Bán
0.4
1.96465
1.95846
Lợi nhuận
159.32 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#71499928
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 12:22:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.96465
Phí qua đêm
-14.54 USD
Tổng cộng
173.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:20:52
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
1.95846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
159.32 USD
24.03.2021 12:22:46
07.04.2021 21:20:39
Bán
0.2
149.241
150.924
Lợi nhuận
-321.56 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#71499937
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 12:22:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.241
Phí qua đêm
-14.92 USD
Tổng cộng
-306.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:20:39
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
150.924
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-321.56 USD
04.03.2021 19:21:00
07.04.2021 21:20:09
Mua
0.38
1.39899
1.37464
Lợi nhuận
-1 024.03 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#70394254
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:21:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39899
Phí qua đêm
-98.73 USD
Tổng cộng
-925.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:20:09
Khối lượng giao dịch
0.38
Thoát
1.37464
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 024.03 USD
23.03.2021 16:50:34
07.04.2021 21:19:52
Bán
0.3
108.59
109.771
Lợi nhuận
-349.94 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#71422826
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 16:50:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
108.59
Phí qua đêm
-27.18 USD
Tổng cộng
-322.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:19:52
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
109.771
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-349.94 USD
31.03.2021 20:04:56
07.04.2021 21:19:08
Bán
0.5
110.594
109.776
Lợi nhuận
351.56 USD
USDJPYm
Thỏa thuận
#71858008
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 20:04:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
110.594
Phí qua đêm
-21.02 USD
Tổng cộng
372.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:19:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
109.776
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
351.56 USD
31.03.2021 20:05:12
07.04.2021 21:18:45
Bán
0.3
152.622
150.916
Lợi nhuận
455.08 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#71858016
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 20:05:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
152.622
Phí qua đêm
-11.13 USD
Tổng cộng
466.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:18:45
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
150.916
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
455.08 USD
05.04.2021 21:13:21
07.04.2021 21:18:40
Bán
0.5
153.151
150.917
Lợi nhuận
1 012.18 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#72013226
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 21:13:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
153.151
Phí qua đêm
-5.33 USD
Tổng cộng
1 017.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:18:40
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
150.917
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 012.18 USD
06.04.2021 19:51:47
07.04.2021 21:17:58
Bán
0.68
1.38206
1.37482
Lợi nhuận
491.08 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#72085780
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:51:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38206
Phí qua đêm
-1.24 USD
Tổng cộng
492.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:17:58
Khối lượng giao dịch
0.68
Thoát
1.37482
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
491.08 USD
24.03.2021 11:22:08
31.03.2021 16:30:16
Mua
0.1
1.3715
1.37698
Lợi nhuận
49.12 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#71495131
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 11:22:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3715
Phí qua đêm
-5.68 USD
Tổng cộng
54.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 16:30:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.37698
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
49.12 USD
05.03.2021 15:30:04
24.03.2021 11:22:03
Bán
0.68
1.38064
1.37148
Lợi nhuận
601.80 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#70458419
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 15:30:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38064
Phí qua đêm
-21.08 USD
Tổng cộng
622.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2021 11:22:03
Khối lượng giao dịch
0.68
Thoát
1.37148
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
601.80 USD
08.03.2021 14:37:32
23.03.2021 12:58:42
Mua
0.4
1.94441
1.95587
Lợi nhuận
272.36 USD
GBPNZDm
Thỏa thuận
#70541118
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 14:37:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.94441
Phí qua đêm
-50.16 USD
Tổng cộng
322.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 12:58:42
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
1.95587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
272.36 USD
04.03.2021 22:40:58
23.03.2021 12:58:22
Bán
0.2
149.801
149.4
Lợi nhuận
55.57 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#70411017
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 22:40:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.801
Phí qua đêm
-18.33 USD
Tổng cộng
73.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 12:58:22
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
149.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.57 USD
05.03.2021 18:50:52
23.03.2021 12:58:18
Bán
2
149.387
149.399
Lợi nhuận
-194.48 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#70482141
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 18:50:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.387
Phí qua đêm
-172.37 USD
Tổng cộng
-22.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2021 12:58:18
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
149.399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-194.48 USD
09.03.2021 20:01:11
21.03.2021 23:01:10
Bán
0.1
150.738
150.431
Lợi nhuận
21.24 USD
GBPJPYm
Thỏa thuận
#70632499
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 20:01:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.738
Phí qua đêm
-7.01 USD
Tổng cộng
28.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2021 23:01:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
150.431
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.24 USD
09.03.2021 13:40:50
16.03.2021 12:57:12
Bán
0.1
1.388
1.38487
Lợi nhuận
30.03 USD
GBPUSDm
Thỏa thuận
#70609432
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 13:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.388
Phí qua đêm
-1.27 USD
Tổng cộng
31.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 12:57:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.38487
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
30.03 USD
11.03.2021 21:01:39
15.03.2021 08:20:38
Mua
0.01
1.07827
1.07483
Lợi nhuận
-2.51 USD
AUDNZDm
Thỏa thuận
#70790104
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 21:01:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07827
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2021 08:20:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07483
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
11.03.2021 03:18:33
15.03.2021 08:20:34
Bán
0.01
1.07409
1.07518
Lợi nhuận
-0.83 USD
AUDNZDm
Thỏa thuận
#70729475
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 03:18:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07409
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2021 08:20:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.83 USD
11.03.2021 07:50:44
15.03.2021 08:20:31
Bán
0.01
1.07559
1.07517
Lợi nhuận
0.26 USD
AUDNZDm
Thỏa thuận
#70741090
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 07:50:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07559
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2021 08:20:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07517
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
11.03.2021 17:23:42
15.03.2021 08:20:30
Bán
0.01
1.07709
1.07517
Lợi nhuận
1.34 USD
AUDNZDm
Thỏa thuận
#70780693
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 17:23:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07709
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2021 08:20:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07517
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
11.03.2021 17:19:32
11.03.2021 22:27:08
Bán
0.01
1.1928
1.19895
Lợi nhuận
-6.15 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70780232
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 17:19:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:27:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.15 USD
11.03.2021 17:36:27
11.03.2021 22:27:06
Bán
0.01
1.19401
1.19895
Lợi nhuận
-4.94 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70781506
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 17:36:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:27:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.94 USD
11.03.2021 17:47:22
11.03.2021 22:27:05
Bán
0.01
1.19522
1.19895
Lợi nhuận
-3.73 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70782278
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 17:47:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:27:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.73 USD
11.03.2021 17:52:10
11.03.2021 22:27:03
Bán
0.01
1.19643
1.19895
Lợi nhuận
-2.52 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70782822
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 17:52:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:27:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.52 USD
11.03.2021 18:51:32
11.03.2021 22:27:02
Bán
0.02
1.19774
1.19895
Lợi nhuận
-2.42 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70785995
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2021 18:51:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:27:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.19895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.42 USD
03.03.2021 18:10:21
11.03.2021 22:26:25
Mua
0.01
1.20805
1.19877
Lợi nhuận
-10.00 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70316950
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 18:10:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20805
Phí qua đêm
-0.72 USD
Tổng cộng
-9.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.00 USD
03.03.2021 19:29:01
11.03.2021 22:26:23
Mua
0.01
1.20677
1.19877
Lợi nhuận
-8.72 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70320740
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 19:29:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20677
Phí qua đêm
-0.72 USD
Tổng cộng
-8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.72 USD
04.03.2021 01:20:28
11.03.2021 22:26:20
Mua
0.01
1.20546
1.19873
Lợi nhuận
-7.23 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70327821
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 01:20:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20546
Phí qua đêm
-0.50 USD
Tổng cộng
-6.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19873
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.23 USD
04.03.2021 10:38:08
11.03.2021 22:26:13
Mua
0.02
1.20442
1.19876
Lợi nhuận
-12.37 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70356242
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 10:38:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20442
Phí qua đêm
-1.05 USD
Tổng cộng
-11.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.19876
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.37 USD
04.03.2021 11:22:16
11.03.2021 22:26:11
Mua
0.03
1.20305
1.19876
Lợi nhuận
-14.42 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70361168
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 11:22:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20305
Phí qua đêm
-1.55 USD
Tổng cộng
-12.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.19876
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.42 USD
04.03.2021 19:26:48
11.03.2021 22:26:10
Mua
0.04
1.20183
1.19876
Lợi nhuận
-14.37 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70395578
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:26:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20183
Phí qua đêm
-2.09 USD
Tổng cộng
-12.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:10
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.19876
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.37 USD
04.03.2021 19:37:40
11.03.2021 22:26:09
Mua
0.05
1.20053
1.19877
Lợi nhuận
-11.39 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70397646
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:37:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20053
Phí qua đêm
-2.59 USD
Tổng cộng
-8.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.19877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.39 USD
04.03.2021 19:59:08
11.03.2021 22:26:07
Mua
0.05
1.19927
1.19877
Lợi nhuận
-5.09 USD
EURUSDm
Thỏa thuận
#70400904
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:59:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19927
Phí qua đêm
-2.59 USD
Tổng cộng
-2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2021 22:26:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.19877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.09 USD