Chế độ demo
14.04.2021 12:55:35
14.04.2021 16:41:18
Mua
0.01
1.37699
1.37899
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17511283
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 12:55:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 16:41:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 19:18:16
14.04.2021 14:58:34
Bán
0.01
1.3742
1.37563
Lợi nhuận
-0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17373016
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 19:18:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:58:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
14.04.2021 10:13:06
14.04.2021 14:58:34
Bán
0.02
1.37931
1.37563
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17472544
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 10:13:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:58:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
14.04.2021 08:28:24
14.04.2021 14:58:34
Bán
0.01
1.37769
1.37563
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17452251
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 08:28:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 14:58:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.04.2021 00:39:22
14.04.2021 07:50:44
Mua
0.01
1.3755
1.3775
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17401313
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 00:39:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 07:50:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 13:51:27
13.04.2021 16:57:48
Mua
0.01
1.37397
1.37491
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17252585
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 13:51:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:57:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37491
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.04.2021 14:44:17
13.04.2021 16:57:48
Mua
0.02
1.37244
1.37491
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17274492
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 14:44:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:57:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37491
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
13.04.2021 14:13:40
13.04.2021 16:57:48
Mua
0.01
1.37278
1.37491
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17265181
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 14:13:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 16:57:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37491
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 12:32:50
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.05
1.37609
1.37345
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17238503
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 12:32:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
13.04.2021 01:30:01
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.01
1.37425
1.37345
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17146805
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 01:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
13.04.2021 09:15:36
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.03
1.37474
1.37345
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17196208
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 09:15:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
13.04.2021 12:48:36
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.07
1.37621
1.37345
Lợi nhuận
0.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17240773
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 12:48:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
12.04.2021 10:26:06
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.01
1.37171
1.37345
Lợi nhuận
-0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17019963
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:26:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
13.04.2021 02:00:02
13.04.2021 13:30:54
Bán
0.02
1.37468
1.37345
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17147749
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 02:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37468
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 13:30:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.37345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2021 21:46:36
13.04.2021 10:27:36
Mua
0.01
1.37441
1.37605
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17133042
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 21:46:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 10:27:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
13.04.2021 05:44:14
13.04.2021 10:27:36
Mua
0.01
1.37369
1.37605
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#17169767
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 05:44:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37369
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 10:27:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2021 15:03:17
12.04.2021 22:42:47
Bán
0.4
0.76258
0.76179
Lợi nhuận
0.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#17083721
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 15:03:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 22:42:47
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.76179
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
12.04.2021 21:33:07
12.04.2021 22:35:33
Bán
0.2
0.76167
0.76159
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#17132434
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 21:33:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76167
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 22:35:33
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
0.76159
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
09.04.2021 21:46:23
12.04.2021 11:05:02
Mua
0.01
1.37168
1.37368
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16903667
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 21:46:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 11:05:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.04.2021 11:46:35
12.04.2021 09:59:23
Bán
0.2
0.7623
0.7613
Lợi nhuận
0.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16518145
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 11:46:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 09:59:23
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
0.7613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
09.04.2021 08:40:05
12.04.2021 08:52:49
Bán
0.2
0.76209
0.76056
Lợi nhuận
0.31 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16564337
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:40:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 08:52:49
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
0.76056
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
09.04.2021 11:13:49
12.04.2021 08:47:37
Bán
0.1
0.76053
0.76046
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16793635
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 11:13:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 08:47:37
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.76046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.04.2021 02:45:03
12.04.2021 04:55:27
Bán
0.01
1.37098
1.36898
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16950833
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 02:45:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 04:55:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.04.2021 21:08:32
09.04.2021 16:44:35
Bán
0.5
0.76476
0.76261
Lợi nhuận
1.08 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16708371
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 21:08:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:44:35
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
0.76261
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
09.04.2021 08:54:30
09.04.2021 16:32:21
Mua
0.01
1.37127
1.37397
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16752883
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:54:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37397
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
09.04.2021 08:30:43
09.04.2021 16:32:21
Mua
0.01
1.37266
1.37397
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16744017
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:30:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37266
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37397
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
09.04.2021 05:06:06
09.04.2021 08:46:03
Bán
0.01
1.37355
1.37155
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16733397
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 05:06:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:46:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37155
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
06.04.2021 10:37:57
08.04.2021 21:08:10
Mua
0.1
0.76348
0.76476
Lợi nhuận
0.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16033095
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 10:37:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 21:08:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.76476
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
08.04.2021 15:04:51
08.04.2021 16:34:52
Bán
0.01
1.37672
1.37472
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16618021
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:04:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 16:34:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 11:47:31
Mua
0.05
0.76104
0.76226
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16510742
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 05:29:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.76226
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
08.04.2021 07:33:19
08.04.2021 11:47:17
Bán
0.01
1.37599
1.37301
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16512723
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 07:33:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 11:47:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
08.04.2021 03:29:17
08.04.2021 11:47:17
Bán
0.01
1.37402
1.37301
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16493077
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 03:29:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 11:47:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
08.04.2021 05:04:39
08.04.2021 08:03:03
Mua
0.01
1.37443
1.37643
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16503143
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 05:04:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 08:03:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37643
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.04.2021 04:46:16
08.04.2021 06:53:54
Mua
0.4
0.76158
0.76201
Lợi nhuận
0.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16502445
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 04:46:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 06:53:54
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.76201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 06:53:45
Mua
0.35
0.76104
0.76204
Lợi nhuận
0.35 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16503892
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 05:29:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76104
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 06:53:45
Khối lượng giao dịch
0.35
Thoát
0.76204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
08.04.2021 04:38:58
08.04.2021 06:53:08
Mua
0.4
0.76109
0.76204
Lợi nhuận
0.38 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16501416
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 04:38:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76109
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 06:53:08
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.76204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
08.04.2021 00:12:48
08.04.2021 04:38:51
Bán
0.4
0.76059
0.76112
Lợi nhuận
-0.21 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16482104
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 00:12:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 04:38:51
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.76112
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
07.04.2021 23:29:18
08.04.2021 04:38:47
Bán
0.4
0.76086
0.76112
Lợi nhuận
-0.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16483171
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 23:29:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 04:38:47
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
0.76112
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
08.04.2021 01:09:13
08.04.2021 03:08:45
Mua
0.01
1.37376
1.3739
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#16488767
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 01:09:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 03:08:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3739
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
07.04.2021 15:30:51
07.04.2021 23:01:47
Bán
0.07
0.76166
0.76132
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16359167
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:30:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:47
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.76132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.04.2021 15:16:42
07.04.2021 23:01:43
Bán
0.17
0.76205
0.76132
Lợi nhuận
0.12 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16354243
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:16:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:43
Khối lượng giao dịch
0.17
Thoát
0.76132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.04.2021 10:03:33
07.04.2021 23:01:40
Bán
0.1
0.75973
0.76132
Lợi nhuận
-0.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#15858031
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 10:03:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.76132
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
05.04.2021 10:02:00
07.04.2021 23:01:38
Bán
0.1
0.75995
0.76131
Lợi nhuận
-0.14 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#15857439
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 10:02:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.76131
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
06.04.2021 13:33:14
07.04.2021 23:01:35
Bán
0.1
0.76061
0.7613
Lợi nhuận
-0.07 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16076326
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 13:33:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.7613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
06.04.2021 13:30:47
07.04.2021 23:01:31
Bán
0.1
0.76087
0.76129
Lợi nhuận
-0.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16075636
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 13:30:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:31
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.76129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
07.04.2021 16:12:56
07.04.2021 23:01:29
Bán
0.05
0.76144
0.7613
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16381906
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:12:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.7613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
07.04.2021 16:16:38
07.04.2021 23:01:26
Bán
0.03
0.76136
0.76129
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16382803
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:16:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.76129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
07.04.2021 16:18:28
07.04.2021 23:01:22
Bán
0.02
0.76125
0.76129
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16383812
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:18:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.76129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
07.04.2021 16:29:16
07.04.2021 23:01:19
Bán
0.02
0.76227
0.76129
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16387645
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:29:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.76129
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.04.2021 16:39:47
07.04.2021 23:01:15
Bán
0.01
0.76144
0.76126
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#16391293
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:39:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 23:01:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.76126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD