Chế độ demo
14.05.2021 15:41:39
14.05.2021 15:48:16
Mua
0.01
1.21246
1.21301
Lợi nhuận
0.55 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73863258
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 15:41:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 15:48:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
14.05.2021 13:54:27
14.05.2021 14:39:04
Mua
0.01
1.21116
1.2117
Lợi nhuận
0.54 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73856947
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 13:54:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 14:39:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
14.05.2021 10:43:26
14.05.2021 13:21:43
Mua
0.01
84.625
84.635
Lợi nhuận
0.09 USD
AUDJPY_S
Thỏa thuận
#73848980
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 10:43:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
84.625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 13:21:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
84.635
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
13.05.2021 10:19:38
14.05.2021 09:35:02
Mua
0.01
1.21013
1.21066
Lợi nhuận
0.53 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73783993
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:19:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2021 09:35:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
13.05.2021 13:26:10
13.05.2021 14:23:14
Mua
0.01
0.76903
0.77054
Lợi nhuận
1.51 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73798799
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:26:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 14:23:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
12.05.2021 07:03:30
13.05.2021 09:07:29
Mua
0.01
0.85894
0.85932
Lợi nhuận
0.54 USD
EURGBP_S
Thỏa thuận
#73703156
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 07:03:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.85894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2021 09:07:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
12.05.2021 06:36:52
12.05.2021 16:03:35
Mua
0.01
0.78029
0.78081
Lợi nhuận
0.52 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73701797
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:36:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.78029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 16:03:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
11.05.2021 16:00:23
11.05.2021 16:05:57
Mua
0.01
0.72676
0.7273
Lợi nhuận
0.54 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#73667499
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:00:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:05:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7273
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
11.05.2021 13:36:29
11.05.2021 14:17:11
Mua
0.01
0.72788
0.72839
Lợi nhuận
0.51 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#73659015
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:36:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 14:17:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
11.05.2021 13:05:26
11.05.2021 13:12:29
Mua
0.01
0.72783
0.72827
Lợi nhuận
0.44 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#73657433
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 13:05:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.72783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 13:12:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
11.05.2021 10:21:28
11.05.2021 11:29:57
Mua
0.01
0.85909
0.86055
Lợi nhuận
2.06 USD
EURGBP_S
Thỏa thuận
#73647854
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 10:21:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.85909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 11:29:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.86055
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
06.05.2021 11:43:32
06.05.2021 12:10:17
Mua
0.01
0.77436
0.7749
Lợi nhuận
0.54 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73448184
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 11:43:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 12:10:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
05.05.2021 07:34:09
06.05.2021 10:08:28
Mua
0.01
1.2024
1.20253
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73374075
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 07:34:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 10:08:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
06.05.2021 06:49:36
06.05.2021 08:07:02
Mua
0.01
1.38955
1.39027
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#73433356
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 06:49:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:07:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39027
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
06.05.2021 06:34:00
06.05.2021 08:03:46
Mua
0.01
0.77179
0.77282
Lợi nhuận
1.03 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73432875
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 06:34:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:03:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
05.05.2021 16:14:29
06.05.2021 04:19:16
Mua
0.01
131.186
131.271
Lợi nhuận
0.78 USD
EURJPY_S
Thỏa thuận
#73405223
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 16:14:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
131.186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 04:19:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
05.05.2021 15:32:38
05.05.2021 15:51:03
Mua
0.01
1.19953
1.20003
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73401062
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:51:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
05.05.2021 07:15:19
05.05.2021 14:40:52
Mua
0.01
0.77352
0.77398
Lợi nhuận
0.46 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73373456
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 07:15:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77352
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 14:40:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77398
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
05.05.2021 10:15:01
05.05.2021 13:03:18
Mua
0.01
1.19922
1.20071
Lợi nhuận
1.49 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73381946
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 10:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 13:03:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.49 USD
04.05.2021 15:15:03
04.05.2021 16:04:39
Mua
0.01
1.20213
1.20253
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#73330089
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 15:15:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 16:04:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
03.05.2021 13:39:52
04.05.2021 10:25:14
Bán
0.01
1.3863
1.38589
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#73262335
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 13:39:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 10:25:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38589
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
03.05.2021 10:08:36
03.05.2021 10:15:31
Mua
0.01
109.561
109.559
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDJPY_S
Thỏa thuận
#73250337
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 10:08:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 10:15:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.559
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
03.05.2021 08:16:59
03.05.2021 09:04:50
Bán
0.01
0.7714
0.77078
Lợi nhuận
0.62 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#73244344
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 08:16:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 09:04:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.77078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
28.04.2021 15:59:12
28.04.2021 17:01:38
Bán
0.01
0.91496
0.91448
Lợi nhuận
0.52 USD
USDCHF_S
Thỏa thuận
#73085671
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 15:59:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 17:01:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
27.04.2021 10:07:31
27.04.2021 10:14:16
Mua
0.01
108.236
108.29
Lợi nhuận
0.50 USD
USDJPY_S
Thỏa thuận
#73012143
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 10:07:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
108.236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 10:14:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
108.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
26.04.2021 14:27:54
26.04.2021 14:55:22
Bán
0.01
1.20892
1.20847
Lợi nhuận
0.45 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#72970167
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 14:27:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 14:55:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
22.04.2021 11:04:22
26.04.2021 10:08:08
Mua
0.01
1.39214
1.39271
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72831424
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 11:04:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 10:08:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
22.04.2021 14:55:29
26.04.2021 05:01:16
Mua
0.01
1.38965
1.38967
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72844848
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 14:55:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 05:01:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.04.2021 11:59:42
22.04.2021 13:05:57
Mua
0.01
1.38974
1.39079
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72831481
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 11:59:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38974
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 13:05:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39079
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
21.04.2021 06:52:56
21.04.2021 10:33:26
Bán
0.01
1.20289
1.20146
Lợi nhuận
1.43 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#72766472
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 06:52:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.04.2021 10:33:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
20.04.2021 06:22:55
20.04.2021 13:43:43
Bán
0.01
1.10268
1.10289
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURCHF_S
Thỏa thuận
#72705543
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 06:22:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 13:43:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10289
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
20.04.2021 12:04:42
20.04.2021 13:38:45
Bán
0.01
1.10397
1.10316
Lợi nhuận
0.89 USD
EURCHF_S
Thỏa thuận
#72722456
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:04:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 13:38:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
20.04.2021 11:05:30
20.04.2021 11:22:53
Bán
0.01
1.10396
1.10349
Lợi nhuận
0.51 USD
EURCHF_S
Thỏa thuận
#72719891
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 11:05:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 11:22:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10349
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
20.04.2021 09:48:37
20.04.2021 10:27:25
Bán
0.01
1.10371
1.1034
Lợi nhuận
0.34 USD
EURCHF_S
Thỏa thuận
#72714402
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:48:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 10:27:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1034
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
06.04.2021 10:37:17
19.04.2021 10:51:04
Mua
0.01
1.38815
1.38733
Lợi nhuận
-0.82 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72039628
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 10:37:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 10:51:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38733
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
16.04.2021 08:22:44
16.04.2021 12:51:13
Mua
0.01
1.37657
1.37758
Lợi nhuận
1.01 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72570706
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 08:22:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37657
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 12:51:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
16.04.2021 04:36:47
16.04.2021 07:55:42
Mua
0.01
1.37589
1.37632
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72564708
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 04:36:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 07:55:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37632
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
15.04.2021 12:00:05
15.04.2021 12:03:47
Mua
0.01
1.37789
1.37839
Lợi nhuận
0.50 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72523146
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 12:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 12:03:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
13.04.2021 13:40:05
13.04.2021 15:41:42
Mua
0.01
1.37375
1.37451
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72396125
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 13:40:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37375
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:41:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
12.04.2021 06:16:42
12.04.2021 09:10:03
Mua
0.01
1.36839
1.36902
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72312965
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 06:16:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 09:10:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36902
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
09.04.2021 06:29:32
09.04.2021 16:34:00
Mua
0.01
1.37378
1.3742
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72240818
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 06:29:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:34:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
08.04.2021 16:14:46
08.04.2021 16:16:10
Mua
0.01
1.37598
1.37656
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72213986
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:14:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 16:16:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
08.04.2021 15:46:39
08.04.2021 15:51:50
Mua
0.01
1.37595
1.37648
Lợi nhuận
0.53 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72211423
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:46:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 15:51:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37648
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
08.04.2021 11:03:24
08.04.2021 14:57:02
Mua
0.01
1.37588
1.37691
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72194266
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 11:03:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 14:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37691
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
07.04.2021 12:17:21
07.04.2021 12:24:36
Mua
0.01
1.38257
1.38299
Lợi nhuận
0.42 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72129330
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 12:17:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38257
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 12:24:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38299
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
07.04.2021 09:00:15
07.04.2021 11:33:30
Mua
0.01
1.38187
1.38227
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72109789
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:00:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
07.04.2021 05:13:11
07.04.2021 06:32:17
Mua
0.01
1.38228
1.38269
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72102623
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 05:13:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 06:32:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38269
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
06.04.2021 19:51:07
07.04.2021 03:01:06
Mua
0.01
1.38224
1.38282
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72085710
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:51:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 03:01:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
06.04.2021 16:15:22
06.04.2021 16:18:56
Mua
0.01
1.38316
1.38357
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72066797
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 16:15:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 16:18:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
06.04.2021 13:20:01
06.04.2021 15:42:22
Mua
0.01
1.38348
1.38503
Lợi nhuận
1.55 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#72054149
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 13:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 15:42:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38503
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD