Chế độ demo
09.04.2021 16:15:41
09.04.2021 18:25:39
Mua
0.33
0.956
0.9575
Lợi nhuận
37.11 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158830717
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 16:15:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 18:25:39
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.9575
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
37.11 USD
09.04.2021 13:27:13
09.04.2021 16:15:43
Bán
0.33
0.95959
0.956
Lợi nhuận
92.03 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158824009
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:27:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:15:43
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.956
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
92.03 USD
09.04.2021 10:58:15
09.04.2021 16:15:42
Bán
0.33
0.95874
0.956
Lợi nhuận
69.69 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158820090
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 10:58:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:15:42
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.956
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
69.69 USD
09.04.2021 09:32:16
09.04.2021 13:27:13
Mua
0.33
0.95751
0.95959
Lợi nhuận
52.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158816822
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:32:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
54.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 13:27:13
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95959
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
52.22 USD
09.04.2021 09:32:16
09.04.2021 10:58:15
Mua
0.33
0.95751
0.95873
Lợi nhuận
29.66 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158816827
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:32:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 10:58:15
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95873
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
29.66 USD
06.04.2021 15:08:43
09.04.2021 09:32:17
Bán
0.33
0.95876
0.95749
Lợi nhuận
30.94 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158735765
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 15:08:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:32:17
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95749
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
30.94 USD
06.04.2021 16:20:43
09.04.2021 09:32:17
Bán
0.33
0.95938
0.95748
Lợi nhuận
47.43 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158738660
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 16:20:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:32:17
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95748
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
47.43 USD
08.04.2021 22:58:05
09.04.2021 03:26:43
Mua
0.9
1.84076
1.84102
Lợi nhuận
11.17 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158809752
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 22:58:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.84076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 03:26:43
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.84102
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
11.17 USD
08.04.2021 23:02:09
09.04.2021 02:13:32
Mua
1.8
1.72518
1.72584
Lợi nhuận
81.95 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158809818
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 23:02:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 02:13:32
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.72584
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
81.95 USD
08.04.2021 21:00:07
08.04.2021 22:27:39
Mua
0.9
1.84056
1.84188
Lợi nhuận
82.32 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158809085
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 21:00:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.84056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 22:27:39
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.84188
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
82.32 USD
07.04.2021 23:00:45
08.04.2021 02:34:50
Mua
1.8
1.73293
1.73308
Lợi nhuận
8.80 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158782024
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 23:00:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 02:34:50
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73308
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
8.80 USD
07.04.2021 23:00:45
08.04.2021 01:01:28
Mua
0.9
1.84131
1.84164
Lợi nhuận
15.84 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158782027
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 23:00:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.84131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 01:01:28
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.84164
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
15.84 USD
07.04.2021 21:01:15
07.04.2021 22:02:34
Mua
0.9
1.84141
1.84249
Lợi nhuận
66.16 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158780276
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:01:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.84141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
72.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 22:02:34
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.84249
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
66.16 USD
07.04.2021 00:06:45
07.04.2021 02:36:03
Mua
0.9
1.8511
1.85131
Lợi nhuận
7.81 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158748587
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 00:06:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.8511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 02:36:03
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85131
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
7.81 USD
07.04.2021 00:13:49
07.04.2021 01:07:16
Mua
1.8
1.73815
1.73775
Lợi nhuận
-69.88 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158748606
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 00:13:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-57.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 01:07:16
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73775
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
-69.88 USD
06.04.2021 23:03:16
07.04.2021 00:13:53
Bán
1.8
1.73862
1.7382900000000001
Lợi nhuận
34.64 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158748170
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 23:03:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 00:13:53
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.7382900000000001
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
34.64 USD
06.04.2021 21:00:05
06.04.2021 23:48:31
Mua
0.9
1.85086
1.85216
Lợi nhuận
81.07 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158746503
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 21:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.85086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
87.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 23:48:31
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85216
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
81.07 USD
31.03.2021 19:09:57
06.04.2021 16:20:44
Mua
0.33
0.95757
0.95938
Lợi nhuận
45.24 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158616244
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 19:09:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 16:20:44
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95938
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
45.24 USD
06.04.2021 09:52:05
06.04.2021 15:08:44
Mua
0.33
0.9578
0.95876
Lợi nhuận
22.90 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158725784
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 09:52:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 15:08:44
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95876
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
22.90 USD
06.04.2021 09:16:09
06.04.2021 09:52:05
Bán
0.33
0.95879
0.9578
Lợi nhuận
23.75 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158724604
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 09:16:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95879
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:52:05
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.9578
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
23.75 USD
06.04.2021 05:04:16
06.04.2021 09:16:09
Mua
0.33
0.95783
0.95879
Lợi nhuận
22.98 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158720487
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 05:04:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:16:09
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95879
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
22.98 USD
05.04.2021 19:31:44
06.04.2021 05:04:17
Bán
0.33
0.95885
0.95783
Lợi nhuận
24.56 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158708065
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 19:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 05:04:17
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95783
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
24.56 USD
06.04.2021 00:57:52
06.04.2021 03:11:19
Bán
1.8
1.7416
1.74145
Lợi nhuận
8.97 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158717654
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 00:57:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 03:11:19
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.74145
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
8.97 USD
05.04.2021 21:00:16
06.04.2021 03:04:07
Bán
0.9
1.86518
1.86503
Lợi nhuận
3.77 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158714688
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 21:00:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.86518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 03:04:07
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.86503
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
3.77 USD
05.04.2021 23:45:07
05.04.2021 23:57:04
Bán
1.8
1.74178
1.74143
Lợi nhuận
37.71 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158717094
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 23:45:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.74178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 23:57:04
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.74143
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
37.71 USD
05.04.2021 23:00:53
05.04.2021 23:15:25
Bán
1.8
1.74172
1.74114
Lợi nhuận
70.77 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158716946
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 23:00:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.74172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
83.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 23:15:25
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.74114
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
70.77 USD
31.03.2021 16:11:54
05.04.2021 19:31:45
Mua
0.33
0.95799
0.95885
Lợi nhuận
20.35 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158607914
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 16:11:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 19:31:45
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95885
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
20.35 USD
01.04.2021 21:13:30
02.04.2021 12:24:34
Bán
0.9
1.85886
1.85868
Lợi nhuận
5.76 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158656473
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 21:13:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.85886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2021 12:24:34
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85868
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
5.76 USD
02.04.2021 00:05:05
02.04.2021 03:06:17
Mua
1.8
1.73585
1.73594
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158657561
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2021 00:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2021 03:06:17
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73594
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
01.04.2021 23:02:40
01.04.2021 23:52:15
Mua
1.8
1.73552
1.7364
Lợi nhuận
113.61 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158657347
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 23:02:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
126.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 23:52:15
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.7364
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
113.61 USD
31.03.2021 19:09:56
01.04.2021 19:09:28
Mua
0.33
0.87949
0.88099
Lợi nhuận
37.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158616240
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 19:09:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 19:09:28
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88099
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
37.10 USD
31.03.2021 19:09:56
01.04.2021 19:09:28
Mua
0.33
0.87949
0.88099
Lợi nhuận
37.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158616242
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 19:09:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 19:09:28
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88099
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
37.10 USD
31.03.2021 23:52:14
01.04.2021 05:36:31
Mua
0.9
1.85456
1.85487
Lợi nhuận
14.44 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158620295
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 23:52:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.85456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 05:36:31
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85487
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
14.44 USD
31.03.2021 23:04:25
01.04.2021 04:41:14
Mua
1.8
1.73241
1.73272
Lợi nhuận
31.80 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158620002
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 23:04:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2021 04:41:14
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73272
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
31.80 USD
31.03.2021 23:42:14
31.03.2021 23:52:09
Bán
0.9
1.85498
1.8544
Lợi nhuận
32.50 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158620214
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 23:42:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.85498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 23:52:09
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.8544
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
32.50 USD
31.03.2021 23:09:11
31.03.2021 23:19:53
Mua
0.9
1.85406
1.85479
Lợi nhuận
42.53 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158620037
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 23:09:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.85406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 23:19:53
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85479
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
42.53 USD
31.03.2021 21:00:43
31.03.2021 21:51:59
Bán
0.9
1.85516
1.85381
Lợi nhuận
84.01 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158618391
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 21:00:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.85516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
90.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 21:51:59
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.85381
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
84.01 USD
31.03.2021 11:08:22
31.03.2021 19:09:58
Bán
0.33
0.88129
0.87949
Lợi nhuận
44.96 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158581736
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 11:08:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 19:09:58
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.87949
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
44.96 USD
26.03.2021 17:10:07
31.03.2021 19:09:57
Bán
0.33
0.95968
0.95757
Lợi nhuận
53.09 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158433196
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 17:10:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 19:09:57
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95757
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
53.09 USD
31.03.2021 12:18:01
31.03.2021 19:09:57
Bán
0.33
0.88137
0.87949
Lợi nhuận
47.06 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158590358
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 12:18:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 19:09:57
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.87949
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
47.06 USD
26.03.2021 16:38:38
31.03.2021 16:11:55
Bán
0.33
0.9593
0.95799
Lợi nhuận
32.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#158431821
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 16:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 16:11:55
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.95799
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
32.01 USD
31.03.2021 08:03:27
31.03.2021 12:17:57
Mua
0.33
0.88049
0.88138
Lợi nhuận
21.00 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158576234
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 08:03:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 12:17:57
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88138
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
21.00 USD
31.03.2021 09:11:04
31.03.2021 11:08:13
Mua
0.33
0.8795
0.88128
Lợi nhuận
44.31 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158577632
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 09:11:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.8795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 11:08:13
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88128
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
44.31 USD
29.03.2021 13:16:57
31.03.2021 09:10:57
Bán
0.33
0.88123
0.87948
Lợi nhuận
43.43 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158467023
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 13:16:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 09:10:57
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.87948
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
43.43 USD
30.03.2021 14:48:21
31.03.2021 08:03:21
Bán
0.33
0.88142
0.8805
Lợi nhuận
21.75 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158555933
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 14:48:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 08:03:21
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.8805
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
21.75 USD
30.03.2021 22:01:40
31.03.2021 05:19:32
Bán
0.9
1.84975
1.84973
Lợi nhuận
-4.97 USD
GBPSGD
Thỏa thuận
#158569002
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 22:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.84975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 05:19:32
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.84973
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
-4.97 USD
30.03.2021 23:01:50
31.03.2021 03:33:52
Bán
1.8
1.73423
1.73422
Lợi nhuận
-11.18 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158569420
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 23:01:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2021 03:33:52
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73422
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
-11.18 USD
30.03.2021 14:10:07
30.03.2021 14:48:22
Mua
0.33
0.88051
0.88142
Lợi nhuận
21.47 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158554387
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2021 14:10:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 14:48:22
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88142
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
21.47 USD
29.03.2021 14:47:44
30.03.2021 14:10:08
Bán
0.33
0.88139
0.88051
Lợi nhuận
20.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#158470547
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 14:47:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.88139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 14:10:08
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.88051
Phí hoa hồng
-2.31 USD
Lợi nhuận
20.74 USD
29.03.2021 23:01:31
30.03.2021 02:32:41
Mua
1.8
1.73333
1.73341
Lợi nhuận
-1.17 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#158535313
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 23:01:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2021 02:32:41
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
1.73341
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
-1.17 USD