Chế độ demo

@BittradingForex

107.31 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 15%

Trading algorítmico para cuentas ECN de 1000 Dólares apalancamiento 1:500 copia de volumen 1 a 1 Por favor escribir a: bittradinginvestor@gmail.com Télegram personal: @FabianHenao Grupo: https://t.me/SocialTradingSystem
Algorithmic trading for ECN accounts of 1000 Dollars leverage 1: 500 copy of volume 1 to 1 Please write to: bittradinginvestor@gmail.com Personal telegram: @FabianHenao Group: https://t.me/SocialTradingSystem

Tóm lược

Colombia
Quốc gia
165 ngày
Xếp hạng
~916 USD
Tài sản cá nhân
~51 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
60
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Tháng Năm 2018
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
0%
Tháng 8 2018
0%
Tháng 9 2018
0%
Tháng 10 2018
26.7%
Tháng 11 2018
8.9%
Tháng 12 2018
1.2%
Tháng 1 2019
-4.9%
Tháng 2 2019
-7.3%
Tháng 3 2019
14.7%
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2018
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro0
Tháng 8 2018
rủi ro0
Tháng 9 2018
rủi ro0
Tháng 10 2018
rủi ro6
Tháng 11 2018
rủi ro5
Tháng 12 2018
rủi ro6
Tháng 1 2019
rủi ro7
Tháng 2 2019
rủi ro6
Tháng 3 2019
rủi ro5
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2018
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
0
Tháng 8 2018
0
Tháng 9 2018
0
Tháng 10 2018
7
Tháng 11 2018
45
Tháng 12 2018
118
Tháng 1 2019
133
Tháng 2 2019
110
Tháng 3 2019
64
Tháng 4 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1114
giao dịch
76.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
1058
giao dịch
74.8%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
143
giao dịch
81.8%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
68
giao dịch
83.8%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
48
giao dịch
81.3%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
41
giao dịch
80.5%
Có lợi nhuận
EURCAD
Euro vs Canadian Dollar
35
giao dịch
88.6%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
32
giao dịch
78.1%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
28
giao dịch
53.6%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
24
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

2761
Giao dịch, tổng
99.6%
Tiền tệ
0.4%
Kim loại