Chế độ demo

@HorizonEA

-88.23 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 50%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
315 ngày
Trong bảng xếp hạng
~368 USD
Tài sản cá nhân
~408 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
13
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2020
12.63%
Th 7 2020
16.24%
Th 8 2020
15.89%
Th 9 2020
12.18%
Th 10 2020
8.95%
Th 11 2020
-93.67%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro5
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
rủi ro5
Th 10 2020
rủi ro5
Th 11 2020
rủi ro8
Th 12 2020
rủi ro8
Th 1 2021
rủi ro3
Th 2 2021
rủi ro3
Th 3 2021
rủi ro3
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
3
Th 7 2020
8
Th 8 2020
12
Th 9 2020
20
Th 10 2020
33
Th 11 2020
41
Th 12 2020
29
Th 1 2021
26
Th 2 2021
24
Th 3 2021
16
Th 4 2021
13
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSDm
Euro to US Dollar
3262
giao dịch
67.2%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

3262
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ