Chế độ demo

@HorizonEA

12.93 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 50%

World class advisors with backgrounds in AI and trading

Telegram: https://t.me/horizonfinancial

Profit: 10-15% / month
Minimum : >10K
Recommended : > 20k

You can try with 100USD or more at:
https://my.liteforex.com/vi/traders/chart?id=1159028

Register via this link to get more profit:
https://vi.liteforex.com/?uid=917415858&cid=61967

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
157 ngày
Trong bảng xếp hạng
~14 000 USD
Tài sản cá nhân
~700 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
45
Số nhà giao dịch sao chép
7 rủi ro
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
8.9%
Th 7 2020
7.4%
Th 8 2020
3.1%
Th 9 2020
2.9%
Th 10 2020
2.2%
Th 11 2020
-24.7%
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro5
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro5
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
3
Th 7 2020
8
Th 8 2020
12
Th 9 2020
18
Th 10 2020
33
Th 11 2020
47
Th 12 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSDm
Euro to US Dollar
4178
giao dịch
66.3%
Có lợi nhuận
EURUSD.
Euro to US Dollar
1369
giao dịch
68.1%
Có lợi nhuận
EURJPY.
Euro to Japanese Yen
67
giao dịch
70.1%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

5614
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ