Chế độ demo

@chautran

tran thi chau

271.81 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
163 ngày
Trong bảng xếp hạng
~2 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0.04%
Th 11 2020
236.27%
Th 12 2020
10.53%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro6
Th 11 2020
rủi ro6
Th 12 2020
rủi ro10
Th 1 2021
rủi ro3
Th 2 2021
rủi ro3
Th 3 2021
rủi ro3
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

AUDCAD.
Australian Dollar to Canadian Dollar
13
giao dịch
76.9%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Spot Gold
11
giao dịch
90.9%
Có lợi nhuận
GBPUSD.
British Pound to US Dollar
10
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
7
giao dịch
57.1%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

41
Tổng giá trị các giao dịch
56.1%
Tiền tệ
26.8%
Kim loại
17.1%
Tiền điện tử