Chế độ demo

@TienSanhInvest

VO TIEN SANH

38.90 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 30%

Giao dịch ngắn hạn
Rủi ro lớn nhất : 200 đô
Số tiền lợi nhuận thấp nhất : 300 đô
Giao dịch dài hạn :
Rủi ro : 300 đô
Lợi nhuận : 500 đô
Giao dịch mạo hiểm
Rủi ro lớn nhất 1000 đô
Lợi nhuận lớn nhất 3000 đô

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
162 ngày
Xếp hạng
~72 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 800 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
3
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
4%
Tháng 2 2020
6.2%
Tháng 3 2020
0.6%
Tháng 4 2020
0.9%
Tháng Năm 2020
14.9%
Tháng 6 2020
8.7%
Tháng 7 2020
-0.7%
Tháng 8 2020
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
rủi ro5
Tháng 3 2020
rủi ro3
Tháng 4 2020
rủi ro3
Tháng Năm 2020
rủi ro4
Tháng 6 2020
rủi ro5
Tháng 7 2020
rủi ro3
Tháng 8 2020
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
1
Tháng Năm 2020
1
Tháng 6 2020
2
Tháng 7 2020
3
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

YM
DJIA index of the American stock exchange
255
giao dịch
55.7%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Spot Gold
87
giao dịch
43.7%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
61
giao dịch
16.4%
Có lợi nhuận
USDJPY.
US Dollar vs Japanese Yen
33
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
USCrude_n.
WTI CRUDE Oil
32
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
28
giao dịch
82.1%
Có lợi nhuận
EURUSD.
Euro vs US Dollar
25
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
USDCAD.
US Dollar vs Canadian
17
giao dịch
52.9%
Có lợi nhuận
USCrude.
WTI Crude Oil
16
giao dịch
56.3%
Có lợi nhuận
GBPUSD.
Great Britan vs US Dollar
11
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

584
Giao dịch, tổng
43.7%
Chỉ số chứng khoán
19.7%
Kim loại
18%
Tiền tệ
10.4%
Đồng tiền Crypto
8.2%
Dầu