Chế độ demo
BE

@BTS Empire FX 3

-18.17 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Đức
Quốc gia
151 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~24 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
150
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
0%
Tháng 1 2019
0%
Tháng 2 2019
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
5.3%
Tháng Năm 2019
-1%
Tháng 6 2019
-12.2%
Tháng 7 2019
-7.7%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2018
rủi ro0
Tháng 12 2018
rủi ro0
Tháng 1 2019
rủi ro0
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro5
Tháng 6 2019
rủi ro4
Tháng 7 2019
rủi ro4
Tháng 8 2019
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro3
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2018
0
Tháng 12 2018
0
Tháng 1 2019
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
121
Tháng Năm 2019
178
Tháng 6 2019
191
Tháng 7 2019
157
Tháng 8 2019
144
Tháng 9 2019
133
Tháng 10 2019

Các công cụ phổ biến

EURCAD
Euro vs Canadian Dollar
683
giao dịch
70.9%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
EURAUD
Euro vs Australian Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

687
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ