Chế độ demo
BE

@BTS Empire FX 3

0.00 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Đức
Quốc gia
723 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~348 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
3
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro6
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro0
Th 3 2021
rủi ro0
Th 4 2021
rủi ro0
Tháng 5 2021
3
Th 6 2020
3
Th 7 2020
3
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021