Chế độ demo

@DL-YELLOW

-10.88 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 10%

Long-term trading strategy.

1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10%-12% of the trader's volume. The potential profit of 30-40% per month.

2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 15%-20% of the trader's volume. The potential profit of 30-40% per month.

3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50%-80% of the trader's volume. The potential profit of 20-30% per month.

Tóm lược

Nga
Quốc gia
41 ngày
Xếp hạng
~1 600 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0%
Tháng 2 2019
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
5.1%
Tháng 12 2019
-15.3%
Tháng 1 2020
rủi ro0
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro2
Tháng 12 2019
rủi ro2
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020

Các công cụ phổ biến

AUDUSD
Australian vs US Dollar
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
AUDCHF
Australian Dollar vs Swiss Franc
3
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
XAGUSD
Spot Silver
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

13
Giao dịch, tổng
84.6%
Tiền tệ
15.4%
Kim loại