Chế độ demo

@MKrk

-99.83 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
97 ngày
Xếp hạng
~102 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Tháng 2 2019
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
-4.4%
Tháng 11 2019
-3%
Tháng 12 2019
55.7%
Tháng 1 2020
rủi ro0
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro6
Tháng 10 2019
rủi ro8
Tháng 11 2019
rủi ro8
Tháng 12 2019
rủi ro9
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
42
giao dịch
45.2%
Có lợi nhuận
GBPNZD
Great Britan Pound vs New Zealand Dollar
25
giao dịch
44%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
4
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
4
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

76
Giao dịch, tổng
94.7%
Tiền tệ
5.3%
Kim loại