Chế độ demo

@MKrk

-59.41 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
31 ngày
Xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Tháng 12 2018
0%
Tháng 1 2019
0%
Tháng 2 2019
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
-14%
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2018
rủi ro0
Tháng 1 2019
rủi ro0
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro6
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2018
0
Tháng 1 2019
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019

Các công cụ phổ biến

GBPNZD
Great Britan Pound vs New Zealand Dollar
9
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
3
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

15
Giao dịch, tổng
80%
Tiền tệ
20%
Kim loại