Chế độ demo

@BittradingForex

159.41 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 15%

Trading algorítmico para cuentas ECN de 1000 Dólares apalancamiento 1:500 copia de volumen 1 a 1 Por favor escribir a: bittradinginvestor@gmail.com Télegram personal: @FabianHenao Grupo: https://t.me/SocialTradingSystem
Algorithmic trading for ECN accounts of 1000 Dollars leverage 1: 500 copy of volume 1 to 1 Please write to: bittradinginvestor@gmail.com Personal telegram: @FabianHenao Group: https://t.me/SocialTradingSystem

Tóm lược

Colombia
Quốc gia
67 ngày
Xếp hạng
~1 300 USD
Tài sản cá nhân
~180 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
124
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Tháng 2 2018
0%
Tháng 3 2018
0%
Tháng 4 2018
0%
Tháng Năm 2018
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
0%
Tháng 8 2018
0%
Tháng 9 2018
0%
Tháng 10 2018
26.7%
Tháng 11 2018
8.9%
Tháng 12 2018
2.7%
Tháng 1 2019
rủi ro0
Tháng 2 2018
rủi ro0
Tháng 3 2018
rủi ro0
Tháng 4 2018
rủi ro0
Tháng Năm 2018
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro0
Tháng 8 2018
rủi ro0
Tháng 9 2018
rủi ro0
Tháng 10 2018
rủi ro6
Tháng 11 2018
rủi ro5
Tháng 12 2018
rủi ro5
Tháng 1 2019
0
Tháng 2 2018
0
Tháng 3 2018
0
Tháng 4 2018
0
Tháng Năm 2018
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
0
Tháng 8 2018
0
Tháng 9 2018
0
Tháng 10 2018
7
Tháng 11 2018
45
Tháng 12 2018
103
Tháng 1 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
682
giao dịch
76.8%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
677
giao dịch
76.8%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
42
giao dịch
88.1%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
16
giao dịch
75%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1417
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ