Chế độ demo

@Blue_pips

-85.73 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Pls if you want copy this acc follow this setting
1. Min equity 100 usd
2. Copy setting by proportion

Target range average 20% per month

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
942 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~2 400 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
4
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
6.39%
Th 6 2020
-2.54%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
-7.11%
Th 10 2020
5.85%
Th 11 2020
-48.09%
Th 12 2020
-23.71%
Th 1 2021
2.66%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro2
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro5
Th 12 2020
rủi ro6
Th 1 2021
rủi ro6
Th 2 2021
rủi ro2
Th 3 2021
rủi ro2
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
7
Th 6 2020
7
Th 7 2020
6
Th 8 2020
6
Th 9 2020
6
Th 10 2020
5
Th 11 2020
5
Th 12 2020
5
Th 1 2021
5
Th 2 2021
5
Th 3 2021
4
Th 4 2021
4
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAGUSD
Spot Silver
66
giao dịch
60.6%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
5
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
4
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

76
Tổng giá trị các giao dịch
92.1%
Kim loại
7.9%
Tiền tệ