Chế độ demo

@Markus

136.29 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.418 ngày
Xếp hạng
~37 000 USD
Tài sản cá nhân
~2 200 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
265
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
-7.2%
Tháng 7 2019
-37.5%
Tháng 8 2019
-35.9%
Tháng 9 2019
7.4%
Tháng 10 2019
-30.5%
Tháng 11 2019
-20.3%
Tháng 12 2019
68.6%
Tháng 1 2020
7%
Tháng 2 2020
48.3%
Tháng 3 2020
-2.3%
Tháng 4 2020
-3.3%
Tháng Năm 2020
-5.5%
Tháng 6 2020
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro7
Tháng 8 2019
rủi ro5
Tháng 9 2019
rủi ro6
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro8
Tháng 1 2020
rủi ro4
Tháng 2 2020
rủi ro5
Tháng 3 2020
rủi ro5
Tháng 4 2020
rủi ro5
Tháng Năm 2020
rủi ro3
Tháng 6 2020
250
Tháng 7 2019
250
Tháng 8 2019
260
Tháng 9 2019
239
Tháng 10 2019
235
Tháng 11 2019
234
Tháng 12 2019
249
Tháng 1 2020
273
Tháng 2 2020
280
Tháng 3 2020
274
Tháng 4 2020
279
Tháng Năm 2020
268
Tháng 6 2020

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
3899
giao dịch
73%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
2427
giao dịch
74.5%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
250
giao dịch
64.8%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
247
giao dịch
59.1%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
237
giao dịch
60.8%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
231
giao dịch
56.3%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
172
giao dịch
70.3%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
164
giao dịch
54.3%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
136
giao dịch
63.2%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
108
giao dịch
74.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

8487
Giao dịch, tổng
98.8%
Tiền tệ
1.2%
Kim loại