Chế độ demo

@Markus

260.45 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.243 ngày
Xếp hạng
~19 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 700 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
259
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
-7.8%
Tháng 1 2019
-6.5%
Tháng 2 2019
11.9%
Tháng 3 2019
-0.9%
Tháng 4 2019
-6.8%
Tháng Năm 2019
-2.4%
Tháng 6 2019
-7.2%
Tháng 7 2019
-37.5%
Tháng 8 2019
-35.9%
Tháng 9 2019
7.4%
Tháng 10 2019
-30.5%
Tháng 11 2019
2.3%
Tháng 12 2019
rủi ro2
Tháng 1 2019
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro2
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro2
Tháng Năm 2019
rủi ro2
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro7
Tháng 8 2019
rủi ro5
Tháng 9 2019
rủi ro6
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2019
rủi ro6
Tháng 12 2019
242
Tháng 1 2019
236
Tháng 2 2019
240
Tháng 3 2019
255
Tháng 4 2019
265
Tháng Năm 2019
259
Tháng 6 2019
250
Tháng 7 2019
250
Tháng 8 2019
260
Tháng 9 2019
239
Tháng 10 2019
235
Tháng 11 2019
230
Tháng 12 2019

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
2138
giao dịch
73.2%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
2023
giao dịch
70%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
513
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
418
giao dịch
66.5%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
366
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
204
giao dịch
61.8%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
185
giao dịch
81.6%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
145
giao dịch
75.2%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
116
giao dịch
69%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
89
giao dịch
57.3%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

7038
Giao dịch, tổng
98.3%
Tiền tệ
1.3%
Kim loại
0.4%
Đồng tiền Crypto
0%
Dầu