Chế độ demo

@Markus

103.36 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.482 ngày
Xếp hạng
~32 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 900 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
245
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
-35.9%
Tháng 9 2019
7.4%
Tháng 10 2019
18.6%
Tháng 11 2019
-20.3%
Tháng 12 2019
68.6%
Tháng 1 2020
7%
Tháng 2 2020
48.3%
Tháng 3 2020
-59.2%
Tháng 4 2020
-3.3%
Tháng Năm 2020
-3.8%
Tháng 6 2020
-15.2%
Tháng 7 2020
-0.2%
Tháng 8 2020
rủi ro5
Tháng 9 2019
rủi ro6
Tháng 10 2019
rủi ro6
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro8
Tháng 1 2020
rủi ro4
Tháng 2 2020
rủi ro5
Tháng 3 2020
rủi ro5
Tháng 4 2020
rủi ro5
Tháng Năm 2020
rủi ro3
Tháng 6 2020
rủi ro3
Tháng 7 2020
rủi ro4
Tháng 8 2020
260
Tháng 9 2019
239
Tháng 10 2019
235
Tháng 11 2019
234
Tháng 12 2019
249
Tháng 1 2020
273
Tháng 2 2020
280
Tháng 3 2020
274
Tháng 4 2020
279
Tháng Năm 2020
269
Tháng 6 2020
254
Tháng 7 2020
244
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
3933
giao dịch
72.9%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
2450
giao dịch
73.9%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
278
giao dịch
62.9%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
269
giao dịch
56.9%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
254
giao dịch
55.5%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
250
giao dịch
54.4%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
249
giao dịch
59%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
172
giao dịch
70.3%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
170
giao dịch
54.1%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
119
giao dịch
68.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

8847
Giao dịch, tổng
98.3%
Tiền tệ
1.2%
Kim loại
0.5%
Dầu
0%
Cổ phiếu