Chế độ demo

@Kudji

2800.60 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Daytrading, low risks, low drawdown.

Tóm lược

Ấn Độ
Quốc gia
1.769 ngày
Xếp hạng
~5 700 USD
Tài sản cá nhân
~550 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
120
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
-34.2%
Tháng 8 2019
61.8%
Tháng 9 2019
68%
Tháng 10 2019
13.6%
Tháng 11 2019
-29.6%
Tháng 12 2019
40.8%
Tháng 1 2020
0.1%
Tháng 2 2020
2.1%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0.1%
Tháng Năm 2020
0.1%
Tháng 6 2020
-0.1%
Tháng 7 2020
rủi ro6
Tháng 8 2019
rủi ro6
Tháng 9 2019
rủi ro5
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro4
Tháng 12 2019
rủi ro5
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2020
rủi ro2
Tháng 3 2020
rủi ro2
Tháng 4 2020
rủi ro2
Tháng Năm 2020
rủi ro2
Tháng 6 2020
rủi ro2
Tháng 7 2020
80
Tháng 8 2019
82
Tháng 9 2019
82
Tháng 10 2019
84
Tháng 11 2019
82
Tháng 12 2019
89
Tháng 1 2020
93
Tháng 2 2020
92
Tháng 3 2020
92
Tháng 4 2020
110
Tháng Năm 2020
117
Tháng 6 2020
119
Tháng 7 2020

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

6
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ