Chế độ demo

@HPE

-1.23 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

HPE stands for High Probability Entry

Entry by
Moving Average 50/275
Price Action

Medium risk with mm 1000 pips

Minimum to follow USD100

"Believe in analysis, not forecasting"

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
221 ngày
Trong bảng xếp hạng
~81 USD
Tài sản cá nhân
~39 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
19
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
1.48%
Th 9 2020
6.48%
Th 10 2020
-5.87%
Th 11 2020
-9.01%
Th 12 2020
2.76%
Th 1 2021
-5.56%
Th 2 2021
11.97%
Th 3 2021
-1.78%
Th 4 2021
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro6
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
rủi ro5
Th 1 2021
rủi ro4
Th 2 2021
rủi ro5
Th 3 2021
rủi ro4
Th 4 2021
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
2
Th 9 2020
4
Th 10 2020
30
Th 11 2020
42
Th 12 2020
43
Th 1 2021
34
Th 2 2021
20
Th 3 2021
19
Th 4 2021

Các công cụ phổ biến

EURJPY
Euro to Japanese Yen
116
giao dịch
96.6%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
94
giao dịch
40.4%
Có lợi nhuận
EURAUD
Euro to Australian Dollar
70
giao dịch
70%
Có lợi nhuận
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
50
giao dịch
62%
Có lợi nhuận
CADCHF
Canadian Dollar to Swiss Franc
50
giao dịch
94%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
45
giao dịch
64.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
11
giao dịch
72.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
9
giao dịch
44.4%
Có lợi nhuận
GBPCHF
British Pound to Swiss Franc
8
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
6
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

473
Tổng giá trị các giao dịch
98.3%
Tiền tệ
1.3%
Tiền điện tử
0.4%
Kim loại