Chế độ demo

@DL-RED

-95.83 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 10%

Доходность: 70-100% в месяц

Стартовый капитал: 1000 долларов.

План: фиксация прибыли на отметке 10000.

Комиссия: минимальный процент от прибыльных сделок 10%, чтобы снизить ставку до 3% писать мне в личном сообщении.

Инвестирование: относительно своих средств или 1 к 1.

Tóm lược

Nga
Quốc gia
388 ngày
Trong bảng xếp hạng
~3 900 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
-80.74%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0.24%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
0%
Tháng 5 2021
rủi ro2
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro2
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro2
Th 10 2020
rủi ro2
Th 11 2020
rủi ro2
Th 12 2020
rủi ro2
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2021
rủi ro2
Th 3 2021
rủi ro2
Th 4 2021
rủi ro2
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
6
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

6
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền điện tử