Chế độ demo

@IndieMetro

-93.28 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Automated Trading Using a Proprietary Trading Robot

Visit us at - http://www.indiemetro.com

The goal is automated consistency and fair drawdown control. Position sizing is automated based on account balance.

Recommended Copy Amount: $100 and above

Tóm lược

Philippines
Quốc gia
552 ngày
Trong bảng xếp hạng
~67 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
6.5%
Th 11 2019
8.9%
Th 12 2019
-64.4%
Th 1 2020
-41.2%
Th 2 2020
94.6%
Th 3 2020
-31.3%
Th 4 2020
44.8%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
rủi ro2
Th 11 2019
rủi ro7
Th 12 2019
rủi ro9
Th 1 2020
rủi ro9
Th 2 2020
rủi ro7
Th 3 2020
rủi ro5
Th 4 2020
rủi ro9
Tháng 5 2020
rủi ro6
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro2
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro2
Th 10 2020
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020

Các công cụ phổ biến

BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
58
giao dịch
74.1%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
10
giao dịch
50%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

68
Tổng giá trị các giao dịch
85.3%
Tiền điện tử
14.7%
Tiền tệ