Chế độ demo

@Duonggggz

-98.45 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Min investment 5000$
Please invest with capital muntiple 5000$
Ex: 5000,10000,20000,25000,....,

Return 5-20%
Drawdown less than 30% for over 20 months

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
83 ngày
Trong bảng xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~1 600 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
11
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
7.24%
Th 2 2021
33.48%
Th 3 2021
-32.32%
Th 4 2021
-98.4%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro6
Th 2 2021
rủi ro5
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
rủi ro10
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
1
Th 2 2021
5
Th 3 2021
12
Th 4 2021
11
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
444
giao dịch
73.9%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
314
giao dịch
77.7%
Có lợi nhuận
CADJPYm
Canadian Dollar to Japanese Yen
228
giao dịch
73.2%
Có lợi nhuận
AUDNZDm
Australian Dollar to New Zealand Dollar
14
giao dịch
78.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1000
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ