Chế độ demo
LT

@Lichamei

LE THI TRA MY

-9.74 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 0%

@Camellia_Le

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
160 ngày
Trong bảng xếp hạng
~31 000 USD
Tài sản cá nhân
~210 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
0%
Th 4 2021
-9.74%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro0
Th 3 2021
rủi ro0
Th 4 2021
rủi ro4
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
1
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSDm
Spot Gold
1230
giao dịch
74.1%
Có lợi nhuận
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
106
giao dịch
80.2%
Có lợi nhuận
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
89
giao dịch
74.2%
Có lợi nhuận
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
83
giao dịch
78.3%
Có lợi nhuận
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
71
giao dịch
81.7%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
63
giao dịch
74.6%
Có lợi nhuận
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
57
giao dịch
80.7%
Có lợi nhuận
EURGBPm
Euro to British Pound
55
giao dịch
69.1%
Có lợi nhuận
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
54
giao dịch
79.6%
Có lợi nhuận
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
49
giao dịch
83.7%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

2176
Tổng giá trị các giao dịch
56.8%
Kim loại
42.7%
Tiền tệ
0.5%
Tiền điện tử
0%
Dầu