Chế độ demo

@AUNTIEUSD

10.15 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Settings

100 USD = Full size copying 1 to 1
ENTRY LOT START WITH 0.01

SETTING
(% of each trade's volume)

200 USD = 200% ENTRY START 0.02
300 USD = 300% ENTRY START 0.03
400 USD = 400% ENTRY START 0.04
500 USD = 500% ENTRY START 0.05
600 USD = 600% ENTRY START 0.06
700 USD = 700% ENTRY START 0.07
800 USD = 800% ENTRY START 0.08
900 USD = 900% ENTRY START 0.09
1000 USD = 1000% ENTRY START 0.10

FOR ANY QUESTIONS PLZ EMAIL
digrttrading@gmail.com WHATSAP +60 17-799 1277

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
44 ngày
Trong bảng xếp hạng
~89 USD
Tài sản cá nhân
~29 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
7
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
-5.4%
Th 3 2021
16.44%
Th 4 2021
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro6
Th 3 2021
rủi ro5
Th 4 2021
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
3
Th 3 2021
6
Th 4 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound to US Dollar
174
giao dịch
76.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
163
giao dịch
77.9%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
65
giao dịch
69.2%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

403
Tổng giá trị các giao dịch
99.8%
Tiền tệ
0.2%
Kim loại