Chế độ demo

@UnicornFX

220.03 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Settings: Rate with my fund -> Copy

Thank my bros!

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
271 ngày
Trong bảng xếp hạng
~23 000 USD
Tài sản cá nhân
~17 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
7
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
14.77%
Th 8 2020
0.27%
Th 9 2020
30.11%
Th 10 2020
-24.89%
Th 11 2020
99.88%
Th 12 2020
6.21%
Th 1 2021
9.41%
Th 2 2021
20.23%
Th 3 2021
3.48%
Th 4 2021
-1.53%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro7
Th 9 2020
rủi ro9
Th 10 2020
rủi ro4
Th 11 2020
rủi ro8
Th 12 2020
rủi ro3
Th 1 2021
rủi ro4
Th 2 2021
rủi ro6
Th 3 2021
rủi ro4
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
1
Th 12 2020
1
Th 1 2021
1
Th 2 2021
1
Th 3 2021
3
Th 4 2021
6
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSD
Spot Gold
136
giao dịch
79.4%
Có lợi nhuận
XAGUSD
Spot Silver
9
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
5
giao dịch
80%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
2
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

152
Tổng giá trị các giao dịch
95.4%
Kim loại
4.6%
Tiền tệ