Chế độ demo

@Neo17

-93.83 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Hạn chế giữ lệnh qua đêm
Các sản phẩm thường giao dịch
+ Forex
*** Khuyến nghị vốn từ 5000$
Contact: 0889.667.456 ( Neo )

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
304 ngày
Trong bảng xếp hạng
~367 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
12.7%
Th 8 2020
7.76%
Th 9 2020
34.68%
Th 10 2020
-9.58%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
-25.15%
Th 3 2021
28.49%
Th 4 2021
-95.66%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro0
Th 3 2021
rủi ro1
Th 4 2021
rủi ro8
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSDm
Spot Gold
91
giao dịch
69.2%
Có lợi nhuận
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
20
giao dịch
65%
Có lợi nhuận
NZDCADm
New Zealand Dollar to Canadian Dollar
15
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
11
giao dịch
81.8%
Có lợi nhuận
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
9
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
#BA
Boeing Company
8
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
8
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
8
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận
#TSLA
TEsla
7
giao dịch
28.6%
Có lợi nhuận
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
6
giao dịch
50%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

237
Tổng giá trị các giao dịch
49.4%
Tiền tệ
38.8%
Kim loại
4.2%
Cổ phiếu NYSE
3.4%
Cổ phiếu NASDAQ
2.5%
Tiền điện tử
1.3%
Chỉ số chứng khoán
0.4%