TECH ซื้อ 15.09.2021 08:22

Visa Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานและอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) จะเกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่นลูกที่สาม 3 ของ (5) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 3 ได้พัฒนาและการปรับฐานกำลังจะสิ้นสุดเป็นคลื่นที่สี่ iv ของ 3 หากสมมติฐานถูกต้องหลังจากสิ้นสุดการปรับฐาน ราคาจะเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 260.00–275.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 215.50

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ