TECH ซื้อ 02.08.2021 09:12

Netflix Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) พัฒนาขึ้นซึ่งภายในคลื่นที่ 3 ของ (5) ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ 4 ของ (5) ตอนนี้การก่อตัวของคลื่นลูกที่ห้า 5 ของ (5) ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งคลื่นลูกแรกของระดับต่ำ i ของ 5 กำลังพัฒนา หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 574.63–615.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 480.51

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ

อารมณ์ตลาด

88% ขาย
12% ซื้อ